Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

kalendarium wystaw

2017

Fundacja Villa Sokrates oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na wystawę

(...) i żałuję, że Jerzy nie jest tutaj...*

Jerzy Nowosielski nieznany

* z korespondencji T. Różewicza do Z. J. Nowosielskich, 4 października 1975, Sofia, oprac. K. Czerni

Kurator: Leon Tarasewicz

Wernisaż: 20 października (piątek), godz. 18.00, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku
O godz. 19.00 premierowy pokaz filmu Piotra Łozowika pt. „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”

Wystawa czynna do 2 grudnia 2017 r.

 

Gdy chce się zrozumieć twórczość artysty, najlepiej poznać jego prace. Ważne prace. W pracach, szkicach realizacji malarskich do cerkwi, projektach ikonostasów czy fantastycznych świątyń, które nigdy nie powstały i zapewne już nigdy nie powstaną, jest cała prawda o sztuce i wierze Jerzego Nowosielskiego. Dlatego ta wystawa jest tak fascynująca.

Leon Tarasewicz

Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu. Podczas wystawy będzie można zobaczyć premierowy film pana Piotra Łozowika ze zdjęciami Stefana Parchanowicza „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu” wyprodukowany przez Stowarzyszenie Orthnet. Produkcja świadczy o tym, że Jerzy był wśród nas i szkoda że z tego nie umieliśmy skorzystać. Na takiego malarza – my, prawosławni będziemy długo czekać...

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego
Cykl: Galeria Krynki w Białymstoku

 

Jerzy Nowosielski – architekt - wykład Krystyny Czerni

23 listopada 2017 r., godz. 17.00, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego (ul. Świętojańska 17)

Wstęp 1 zł

Zapraszamy na wykład dr Krystyny Czerni o Jerzym Nowosielskim, architekcie wybitnym, choć nie do końca zrealizowanym.

Jerzy Nowosielski – jeden z najciekawszych malarzy polskich XX w., związany z awangardową „Grupą Krakowską” i z polskim Prawosławiem - był w europejskiej sztuce współczesnej odnowicielem języka ikony. Swoje najwybitniejsze realizacje sakralnych polichromii zrealizował w świątyniach katolickich i prawosławnych – jednak wiele z jego projektów, także tych dla Podlasia, pozostało jedynie na papierze. Oprócz talentu malarskiego, Nowosielski posiadał także nieprzeciętną wyobraźnię i talent prawdziwego architekta, który potrafi „reżyserować” sakralne wnętrze, wyznaczać rolę i miejsce malarstwa monumentalnego w przestrzeni świątyni. Świadczą o tym liczne, szczęśliwie zachowane rysunki robocze i szkice architektoniczne, w których notował kolejne warianty i artystyczne pomysły. Niektóre z projektów pokazano na wystawie w Muzeum Alfonsa Karnego, o innych opowie nasza prelegentka. Zapraszamy.

(...) i żałuję, że Jerzy nie jest tutaj...*

Jerzy Nowosielski nieznany

Oprowadzanie po wystawie

Zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane na oprowadzanie po wystawie czasowej pt. (…) I żałuję, że Jerzy nie jest tutaj … Jerzy Nowosielski nieznany. Spotkanie zakończymy prezentacją filmu Piotra Łozowika pt. „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”.

Terminy spotkań dla osób indywidualnych: 28.10.2017, 4.11.2017 i 18.11.2017, o godz. 15:00. Obowiązują bilety wstępu w cenie 1 zł/os.

Grupy zorganizowane zapraszamy od wtorku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Obowiązują bilety wstępu w cenie: 4 zł od ucznia + 24 zł za oprowadzanie.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem 509 336 862 lub mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl


Grupa Zero-61

wystawa w ramach festiwalu INTERPHOTO
Wernisaż: 15 września (piątek), godz. 16.00
Wykład: 15 września (piątek), godz. 16.30 – wykład Lecha Lechowicza
Wystawa czynna do 15 października 2017 r.

Działalność grupy Zero-61 stanowi cenny i wyjątkowy w polskiej fotografii przykład wieloletniej aktywności grupowej, zachowującej przez blisko jedną dekadę żywotność oraz wewnętrzną spoistość artystyczną. Grupa założona została w roku 1961 w Toruniu przez studentów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Należeli do niej wówczas: Roman Chomicz, Czesław Kuchta, Lucjan Oczkowski, Józef Robakowski, Jerzy Wardak, Wiesław Wojczulanis. Skład grupy się zmieniał, jedni odchodzili - Chomicz, Oczkowski, Wojczulanis - inni przychodzili - Andrzej Różycki, Jan Siennik, Wojciech Bruszewski, Roman Dąbek, Michał Kokot i Antoni Mikołajczyk. Najdłużej - bo od początku do końca - i najaktywniej, działali w grupie Kuchta, Robakowski i Wardak, później dołączył do nich Różycki, a w ostatnim okresie istnienia Zero-61, Bruszewski, Kokot i Mikołajczyk. Ta siódemka stanowiła trzon grupy.

Działalność grupy charakteryzowała zawsze silna determinacja wyjścia poza zastane kanony. Pragnęli oni zrealizować swe artystyczne zamierzenia nie zważając na okoliczności w jakich przyszło im to czynić. Nie interesowała ich zarówno sytuacja zewnętrzna, polityczna – reakcja gomułkowska lat sześćdziesiątych po okresie odwilży roku 1956 – ani zastana sytuacja artystyczna. Chcieli zacząć od zera, stąd też nazwa grupy. Pomimo różnic występujących w indywidualnej twórczości członków, grupa jako całość, stanowiła zjawisko wyraziste artystycznie i wewnętrznie silnie zintegrowane. Bliskie związki przyjacielskie w połączeniu ze wspólnymi celami artystycznymi oraz podobną postawą życiową były wystarczającym spoiwem, aby grupa przetrwała osiem lat, twórczość jej członków zmieniała się i rozwijała.

Twórczość członków łączy kilka wspólnych cech. Charakteryzowała ich szczególna postawa wobec fotografii jako medium. Czynili z niej użytek bez oglądania się na jakiekolwiek wzory, tradycje, estetyki i autorytety. Postawa opozycji wobec zastanych form, konwencji i zasad kierowała ku nieustającym poszukiwaniom i eksperymentom. Wynikająca z tego głęboka ingerencja w obraz zarejestrowany na negatywie prowadziła do przedstawień niewerystycznych, sprzyjała budowaniu narracji często opartych na metaforyczno-symbolicznej poetyce. Twórczość w kręgu Zero-61 charakteryzowała się także od początku wkraczaniem na rejony pograniczne, mieszaniem gatunków i konwencji oraz “niekanonicznego” traktowaniem technik artystycznych. Zerowcy tworzyli także dzieła-przedmioty, obiekty, assemblages, environments oraz instalacje. Niekonwencjonalne podejście do dzieła wypracowane zostało przez ich codzienne zmaganie się, eksperymentowanie z fotografią, przez doświadczanie najróżniejszych metod i technik prowadzących do dzieł hybrydalnych wykraczających poza tradycyjną fotografię. Najbardziej typowym rodzajem takich dzieł było łączenie fotografii z realnym przedmiotem. Wystąpiło to już na pierwszej wystawie grupy i kontynuowane było przez cały czas jej istnienia, a swą kulminację osiągnęło na ostatniej wystawie grupy zorganizowanej w starej, zrujnowanej kuźni w Toruniu w roku 1969. Wystawa ta zamykała działalność grupy, stanowiąc jednocześnie zapowiedź nowych zjawisk artystycznych następnej dekady lat siedemdziesiątych. W twórczości członków grupy występowały liczne cechy wspólne zarówno ze zjawiskami w ówczesnej fotografii oraz w sztuce w Polsce, jak i na świecie. W wielu działaniach byli prekursorami zjawisk, które rozwinęły się później.

W cieniu blasku

Wystawa fotografii i prezentacja tomików poezji Ewy Danuty Stupkiewicz
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
31 sierpnia 2017, godz. 17.00 - wernisaż wystawy fotografii „W cieniu blasku”
oraz prezentacja tomików poezji
3 września 2017, godz. 15.00 - spotkanie autorskie Ewy Danuty Stupkiewicz
Wystawa czynna do 10 września 2017 r.

Ewa Danuta Stupkiewicz  - ur. 23 lipca 1962r. w Białymstoku. Jest absolwentką pracowni grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dyplomowanym nauczycielem przedszkola. Uprawia poezję i prozę. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych. Wydała książkę dla dzieci „Kraina tęczą malowana” (2013r.) oraz tomiki poezji: „Pokonać lęk” (2013r.), „Szczęście w warkoczu z łez” (2014r.), „W kawiarnianym zaułku myśli” (2015r.) oraz „Kawiarnianym czasem” (2016r.). Ponadto jest autorską wystaw indywidualnych i zbiorowych: rysunku, pasteli, obrazów olejnych, fotografii, grafiki warsztatowej oraz ilustracyjnej. Jako autorka małych form literackich i opracowań dla dzieci w latach 1997-2013 współpracowała z Wydawnictwem IMPULS. Od 2006r. jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, a od 2011r. należy także do Konfraterni Poetów w Krakowie.
Dała się poznać jako autorka przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych w przedszkolu oraz w innych ośrodkach oświaty i kultury rodzinnego miasta, a także w Polsce. Organizuje happeningi i konkursy. Uczestniczy w pracach jury oraz przygotowuje dzieci do prezentacji plastycznych, recytatorskich, teatralnych i muzycznych. Wykorzystuje autorskie montaże słowno-muzyczne, w tym także wiersze, piosenki i scenki dramatyczne oraz twórczość plastyczną.
Za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Sztuka w cieniu PRL-u

Wystawa czynna do 15 sierpnia 2017 r.


Wiesław Szamborski, Człowiek w aucie

Po okresie socrealizmu, który według władzy był obowiązującą i jedynie słuszną zasadą w sztuce polskiej, wyczekiwana liberalizacja umożliwiła rozwój szeroko pojętej sztuki nowoczesnej. Czerpiąc z zachodnich wzorców, polscy artyści tworzyli  w klimatach surrealizmu, ekspresjonizmu, nowej konfiguracji, czy popartu.
Na wystawie zobaczymy prace czołowych malarzy, m.in. W. Szamborskiego, A. Lenicy, J. Tchórzewskiego, J. Lebensteina oraz twórców wywodzących się z białostockiego środowiska artystycznego m.in. M. Wołkowyckiego, A. Szymaniuka, J. Lengiewicza, A. Welsa, J. Gniatkowskiego, S. Rybiego. Prezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Materia rzeźby
Dydaktycy Zakładu Rzeźby i Ceramiki prof. Adama Myjaka
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Wystawa czynna do 15 sierpnia 2017 r.


Zbigniew Stanuch, Zobacz-cisza, technika własna

Prezentacja składa się z obiektów czworga artystów, którzy mają już na swoim koncie znakomite osiągnięcia twórcze. Są laureatami wielu prestiżowych nagród na ogólnopolskich wystawach i konkursach. Pełni pasji i zaangażowania w swoja pracę twórczą wierzą, że forma rzeźbiarska ma wciąż wiele możliwości kreacyjnych. Świadomie używają tradycyjnych materiałów, takich jak brąz, kamień, metal, terakota, poszukując w tej klasycznej materii nowych oryginalnych rozwiązań.  Wystawa udowadnia, że współczesna rzeźba ma jeszcze wiele do przekazania i potrafi budzić ogromne emocje.
Prof. Adam Myjak

Uczestnicy wystawy: Dr Alicja Kupiec, dr Zbigniew Stanuch, mgr Tomasz Krzpiet, mgr Radosław Skóra. 

Dyplomy 2016/2017

Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu
Wystawa czynna od 14 maja 2017 r.

 

 

TKANINA ARTYSTYCZNA to specjalizacja o interdyscyplinarnym charakterze.
W bieżącym roku prace dyplomowe są zróżnicowane pod względem technicznym, plastycznym i technologicznym. Elementem który je łączy jest temat RYTM. Zaprezentujemy 3,5 m długości kompozycję przestrzenną zatytułowaną „Ruch”, wykonaną w technice papier mache oraz cykl 5 aplikacji pt. „Przemijanie”. Pokażemy również cykl batików inspirowanych regionem pt. „Świteź”.

SNYCERSTWO - specjalizację reprezentować będzie „Sztaluga ekspozycyjna” inspirowana twórczością Zdzisława Beksińskiego oraz „Lustra” przypominające płatki śniegu.

TECHNIKI GRAFICZNE Prezentowane na wystawie prace graficzne są przykładem możliwości i form, jakie uczniowie poznali w ciągu całego cyklu nauczania w ramach tej specjalizacji. Rytm był inspiracją do powstania pracy o wym. 200x140 cm pt. „Brak sygnału” oraz cyklu grafik pt. „Spójnia energii”. Zaprezentowana zostanie też bardzo ciekawa książka - przewodnik po Supraślu, oraz tomik z autorską poezją ilustrowaną „Autoportretami”.

Tegoroczne dyplomy na specjalizacji FOTOGRAFIA prezentowane będą etiudą filmową będącą autorefleksją, autoprezentacją i autoportretem pt. „Ja Klaudia”.


2015

JAN BOHDAN CHMIELEWSKI. MEDALE I RZEŹBY

Wystawa prezentowana w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego od 12 do 28 lutego 2016 r.
Ekspozycja była prezentacją medali i rzeźb artysty Jana Bohdana Chmielewskiego, którego dzieło „Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej” wpisany jest w pejzaż Białegostoku.

 


 

2006

"Dyplom 2006"

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu (20.04.2006r. - 9.05.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: Beata Wiczyńska, Monika Sienkiewicz.

"Lilla Kulka - Pomiędzy duchem a materią"

(23.05.2006r. - 12.06.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk.

"Adolf Ryszka. Rzeźby"

(23.06.2006r. - 29.07.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: Jasna Strzałkowska-Ryszka.

"Grażyna Remiszewska Red forest"

(10.08.2006r. - 27.09.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: Grażyna Remiszewska.

"Jan Lebensztein - Człowiek zwierzę"

(27.10.2006r. - 30.01.2007r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, B. Wiszniewska.

 


 

2005

"Dyplom 2005"

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu (22.04.2005r. - 10.05.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: Monika Sienkiewicz, Beata Wilczyńska.

"Nikifor - w kregu art brut"

(14.05.2005r. - 28.06.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk.

"Gustaw Zemła"

(30.06.2005r. - 11.10.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: prof. Gustaw Zemła, R. Saciuk.

"Człowiek i przyroda"

Wystawa powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych NIKE (4.11.2005r. - 29.11.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: Iza Żukowska, A. Wolski, A. Wołkowycki.

"Jerzy Grygorczuk - Rzeźba - Prosto w Oczy - Portrety trumienne"

(15.12.2005r. - 4.04.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: J. Grygorczuk, R. Saciuk.

 


 

2004

"Piotr Sawicki - Między Niebem a Ziemią"

(13.02.2004r. - 23.03.2004r.)
Scenariusz i aranżacja: Piotr Sawicki.

"Dyplom 2004"

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu (13.05.2004r. - 12.06.2004r.)
Scenariusz i aranżacja: Monika Sienkiewicz, Beata Wilczyńska.

"Antoni Szymaniuk 1921 - 1994"

Wystawa poświęcona twórczości białostockiego malarza w 10-tą rocznicę śmierci. Na wystwie zaprezentowano prace olejne, akwarele, fotografie przedstawiające ścienne realizacje monumentalne oraz zdjęcia biograficzne (24.06.2004r. - 8.09.2004r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy, projekt katalogu: Cezary Szymaniuk.

"Domy dla dusz zbłąkanych - Maisons pour les ames errantes"

(17.09.2004r. - 10.10.2004r.)
Scenariusz i aranżacja: Regina Le Moigne.

"Beksiński - malarstwo - spotkanie multimedialne"

(15.10.2004r. - 28.11.2004r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: A. Banach.

"O staroświecka, młoda pani z Krakowa!...Rzecz o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej"

Wystawa prezentowała biografię i twórczość poetycką oraz malarską wybitnej poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Prezentowała artystkę na tle epoki, ukazywała jej związki z wybitnymi twórcami tego okresu, poczynając od jej korzeni i malarskiej rodziny Kossaków, poprzez jej drugie małżeństwo z przedstawicielem wyjątkowo dla kultury polskiej zasłużonej rodziny Pawlikowskich z Medyki aż do jej kontaktów ze Skamandrytami oraz ekscentrycznym twórcą, jakim był Stanisław Ignacy Witkiewicz. Na wystawie prezentowano prace malarskie i rękopisy autorki, jej fotografie oraz pamiątki osobiste z nią związane (17.12.2004r. - 18.04.2005r.)
Scenariusz wystawy: Barbara Wiszniewska.
Aranzacja plastyczna: Andrzej Dworakowski.

 


 

2003

"Piotr Siergiejewicz 1900 - 1984"

Wystawa z polskich kolekcji prywatnych (24.02.2003r. - 20.05.2003r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, Katarzyna Lis, Helena Głogowska.

"Mali twórcy - wielka sztuka"

Wystawa pokonkursowa Przedszkola Samorządowego nr 41 Integracyjnego w Białymstoku (29.05.2003r. - 14.06.2003r.)
Scenariusz i aranżacja: Monika Lechowska, Małgorzata Orłowska.

"Jarosław Perszko - Przez"

(26.06.2003r. - 31.08.2003r.)
scenariusz i aranżacja: Jarosław Perszko.

"Człowiek i przyroda"

Wystawa zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób Niepełnosprawnych NIKE (11.09.2003r. - 30.09.2003r.)
Scenariusz i aranżacja: Iza Żukowska, A. Wolski.

"Konstanty Laszczka 1865 - 1956"

Wystawa poświęcona twórczości wybitnego rzeźbiarza i pedagoga przełomu XIX i XX wieku. Artysta zajmował się także malarstwem i grafiką. Był również wybitnym pedagogiem. Wśród jego studentów mozna wymienić wielu późniejszych znanych rzeźbiarzy: Tadeusza Breyera, Olgę Niewską, Xawerego Dunikowskiego. (17.10.2003r. - 9.02.2004r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: cezary Szymaniuk.

 


 

2002

"Krzysztof Jakubowski - Rzeźba"

(11.07.2002r. - 23.09.2002r.)
Scenariusz i aranżacja: Krzysztof Jakubowski.

"Przyroda, Integracja, Sztuka"

(8.10.2002r. - 31.10.2002r.)
Scenariusz i aranżacja: A. Wolski, A. Wołkowycki ze Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych NIKE.

"Andrzej Strumiłło City - WTC - Detal"

(15.11.2002r. - 18.02.2003r.)
scenariusz i aranżacja: Andrzej Strumiłło.

 


 

2001

"Beata Wasilewicz - malarstwo"

(6.07.2001r. - 7.09.2001r.)
Scenariusz i aranżacja: Beata Wasilewicz.

"Człowiek, Świat, Przyroda"

Ekspozycja powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem NIKE (14.09.2001r. - 30.11.2001r.)
Scenariusz i aranżacja: Iza Żukowska, A. Wolski, A. Wołkowycki.

"Alfons Karny Opus Vitae"

(15.12.2001r. - 31.06.2002r.)
scenariusz wystawy: R. Saciuk. Aranżacja ekspozycji: Małgorzata Terlikowska.

 


 

2000

"W kamieniach utrwalone w sercach przeżywane - Ziemia Święta w fotografii współczesnego pielgrzyma"

(25.02.2000r. - 12.05.2000r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, ks. dr Tomasz Drwal, Jolanta Szemiot.

"Jerzy Panek - Joanna Gałecka - wystawa przyjaciół" (19.05.2000r. - 10.06.2000r.)
Scenariusz i aranżacja: Joanna Gałecka.

"Integrart 99 - Rzeźby w Granicie"

(6.07.2000r. - 15.10.2000r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: prof. Andrzej Strumiłło.

 


 

1999

"Stanisław Wyspiański. Reformator polskiej książki i teatru."

Wystawa poświęcona działalności artystycznej, związanej z teatrem i książką, wybitnego malarza i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego. Poznajemny tu artystę jako twórcę nowatorskiej, nawet w skali europejskiej, teorii teatralnej, prezentujemy też jego przedsięwzięcia inscenizacyjne i scenograficzne oraz projekty z grafiki użytkowej związanej ze sztuką wydawniczą (30.04.1999r. - 13.05.1999r.)
Scenariusz: Barbara Wiszniewska.
Aranżacja wystawy: Barbara Muszyńska, Barbara Wiszniewska.

"Batuty i dyrygenci"

Podstawą ekspozycji była bezcenna kolekcja 35 batut dyrygenckich zgromadzona przez światowej sławy dyrygenta - Tadeusza Strugałę, która jest doskonałą ilustracją rozwoju sztuki dyrygowania i odbiciem jej ewolucji (27.05.1999r. - 30.06.1999r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk.

"Monika Piwowarska - malarstwo i tkanina, Edward Piwowarski - rzeźba"

(12.07.1999r. - 31.08.1999r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Monika i Radosław Piwowarscy.

"Ogniem i mieczem na wesoło"

Fotożarty i Karykatury Zenona Żyburtowicz w dwóch odsłonach (17.09.1999r. - 10.10.1999r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: R. Saciuk, B. Wiszniewska.

"Człowiek, Świat, Przyroda"

(22.10.1999r. - 10.11.1999r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Iza Żukowska, A. Wolski i A. Wołkowycki ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NIKE.

"Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936"

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Ferdynanda Ruszczyca - wybitnego malarza, rysownika, grafika, scenografa, pedagoga, twórcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na wystawie zaprezentowano prace olejne, rysunki, projekty scenograficzne, zdjęcia biograficzne. (24.11.1999r. - 10.02.2000r.) scenariusz i aranżacja wystawy, projekt katalogu: Cezary Szymaniuk.

 


 

1998

"Stanisław Horno-Popławski. Rzeźba."

(6.02.1998r. - 10.04.1998r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: R. Saciuk.

"Klimaty Duszy"

(27.04.1998r. - 30.05.1998r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: Sławomir Rogowski, R. Saciuk.

"Polska J. Bułhaka w krajobrazie i zabytkach"

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Jana Bułhaka - nestora ruchu fotograficznego w Polsce. Na wystawie zaprezentowano prace artysty orazsprzęt fotograficzny, którym się posługiwał. (18.06.1998r. - 15.10.1998r.)
scenariusz i aranżacja wystawy, projekt katalogu, teksty do katalogu: Cezary Szymaniuk.

 


 

1997

"Marian Wnuk 1906 - 1967."

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawie towarzyszyła publikacja "Marian Wnuk 1906-1967" pod redakcją Anny Wrońskiej wydana przez Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1996r. (24.01.1997r. - 28.02.1997r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: Jola Gola.
"Magdalena Abakanowicz. Rzeźba."
(15.03.1997r. - 16.05.1997r.)
Projekt ekspozycji: Jan Kosiński.

"Rzeźba głuchoniewidomych."

Wystawa pod patronatem Józefa Zycha - Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. (6.06.1997r. - 23.08.1997r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: R. Stryjecki, R. Saciuk.

"Rzeźby i medale Danuty Sołowiej. Ślady uczuć"

(5.09.1997r. - 24.01.1998r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Danuta Sołowiej, R. Saciuk.

 


 

1996

"Xawery Dunikowski - Idee i Realizacje."

(8.03.1996r. - 30.05.1996r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: P. Szubert, R. Saciuk.

"Rzeźby Krzysztofa Jakubowskiego"

(7.07.1996r. - 10.10.1996r.)
Scenariusz i aranżacja: Krzysztof Jakubowski.

"100 lat techniki gumowej w fotografii"

(18.10.1996r. - 6.12.1996r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Ryszard Zdrodowski.

 


 

1995

"Aleksander Kozyrski - Akwarele i Gwasze."

Na wystawie prezentowano dzieła z kolekcji artysty oraz Muzeum Historycznego w Białymstoku. (3.02.1995r. - 29.04.1995r.)
Scenariusz i aranżacja: A. Kozyrski, R. Saciuk.

"Agricola - 1000 lat. 50 lat i wciąż tak przerażająco młody."

Wystawa fotograficzna przygotowana przez niemieckiego artystę J.H. Claas z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a dedykowana ofiarom faszyzmu. (10.05.1995r. - 17.05.1995r.)
Aranżacja wystawy: R. Saciuk.

"Wiktoria Tołłoczko-Tur malarstwo i konserwacja"

(8.06.1995r. - 30.06.1995r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Wiktoria Tołłoczko-Tur.

"Ignacy Pieńkowski 1877 - 1948"

Wystawa poświęcona znakomitemu artyście urodzonemu w Dołubowie na Białostocczyźnie, który całę swe życie spędził w Krakowie, tworząc i prowadząc wykłądy w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie zaprezentowano malarstwo olejne artysty oraz pamiątki osobiste związane z jego życiem. (12.07.1995r. - 05.10.1995r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Barbara Wiszniewska.

"Malarstwo Piotra Pawluczuka 1904 - 1989"

Na wystawie zaprezentowano 34 obrazy powstałe w okresie od 1949r. do 1986r. (21.10.1995r. - 20.02.1996r.) scenariusz i aranżacja wystawy: Jan Janusz Pawluczuk.

 


 

1994

"Efraim i Mensze Seidenbeutlowie."

Na wystawie prezentowano obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz kolekcji prywatnych, m.in. "Portret dziewczynki z kwiatami", "Widok z okna", "Przystań", "Rynek w Kazimierzu". (25.02.1994r. - 5.05.1994r.)
Aranżacja wystawy: R. Saciuk.

"Życie rysowane - Frączak, Łukowicz, Moreno, Raczkowski, Urbaniak, Gryń."

Ekspozycja została przygotowana przez grafikówŻycia Warszawy, które w 1994r. obchodziło 50-lecie istnienia. (14.05.1994r. - 29.05.1994r.)
Scenariusz i aranżacja: Jacek Frączak - Dyrektor artystyczny Życia Warszawy.

"Dyplom 94"

Prezentowano prace dyplomowe w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby i tkaniny absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu. (1.06.1994r. - 25.06.1994r.)

"Adam Myjak. Rzeźba."

Na wystawie prezentowano rzeźby w brązie z cyklu "Figury", "Figury upadłe", "Maski" oraz cyklu "Ludzki pejzaż". (7.07.1994r. - 10.09.1994r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Adam Myjak.

"Przypomnienie - Cybis, Nacht - Samborski, Waliszewski"

Na ekspozycji prezentowano 32 obrazy olejne Jana Cybisa m.in. "Krzemieniec", "Gdańsk", "Góra Kalwarii", Artura Nacht-Samborskiego m.in. "Fikus w ugrowym tle", " Martwa Natura", "Liście na fioletowej Ramie" oraz Zygmunta Waliszewskiego m.in. "Wenus przed lustrem", "Autoportret w turbanie" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz zbiorów prywatnych. (24.09.1994r. - 20.01.1995r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: R. Saciuk, B. Wiszniewska.

 


 

1993

"Nikifor."

Wystawę tworzyły 53 akwarele Nikifora z kolekcji Alfonsa Karnego. (19.03.1993r. - 20.05.1993r.)
Scenariusz: Danuta Wróblewska, Ryszard Saciuk.
Aranżacja ekspozycji: Jan Kosiński.

"Dyplom 93"

Na wystawie prezentowano prace dyplomowe w zakresie malarstwa, grafiki i tkaniny absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu. (1.06.1993r. - 14.06.1993r.)
Scenariusz i aranżacja: Taida Kozłowska.

"Rzeźba Bogumiły Masickiej - Grygorczuk i Jerzego Grygorczuka"

Na ekspozycji zaprezentowano 24 rzeźby Jerzego Grygorczuka, w tym: "Kołtun Tysiąclecia", "Imperium", "Brzemię Wolności" oraz 14 rzeźb Bogumiły Masickiej - Grygorczuk z cyklu "Kobieta Polska". (19.06.1993r. - 20.08.1993r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, Jerzy Grygorczuk.

"Rysunek i rzeźba Barbary Zbrożyny"

Na wystawie eksponowano m.in. rzeźby w brązie: Portret Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Witolda Lutosławskiego, Anny Seniuk. 10 rysunków z cyklu "Paryskiego" oraz "Rysunek Złocisty". (03.09.1993r. - 31.10.1993r.)
Scenariusz i aranżacja: Barbara Zbrożyna.

"Mediale - Medale i rzeźby Ryszarda Stryjeckiego"

Na wystawie prezentowano medale z cyklu "Sukcesja" oraz medale - portrety, m.in. F.Chopina, C.K.Norwida, St.I.Witkiewicza, P.Picassa, K.Darwina, R.Regana - 62 portrety oraz rzeźby w brązie m.in. "Menora" - Collection of Simon Schoched (N.Y.). (1.09.1993r. - 1.11.1993r.)
Katalog wydany we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Państwową Galerią Sztuki w Płocku oraz BWA w Gorzowie Wielkopolskim.
Scenariusz i aranżacja ekspozycji: Ryszard Stryjecki.

"Polska fotografia prasowa 93"

(14.01.1993r. - 20.02.1993r.)
Zorganizowana wspólnie z Fundacją "Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej"
Aranżacja wystawy: R. Saciuk, T. Nieścier, P. Sawicki.