Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

kalendarium wystaw

2017

Grupa Zero-61

wystawa w ramach festiwalu INTERPHOTO
Wernisaż: 15 września (piątek), godz. 16.00
Wykład: 15 września (piątek), godz. 16.30 – wykład Lecha Lechowicza
Wystawa czynna do 15 października 2017 r.

Działalność grupy Zero-61 stanowi cenny i wyjątkowy w polskiej fotografii przykład wieloletniej aktywności grupowej, zachowującej przez blisko jedną dekadę żywotność oraz wewnętrzną spoistość artystyczną. Grupa założona została w roku 1961 w Toruniu przez studentów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Należeli do niej wówczas: Roman Chomicz, Czesław Kuchta, Lucjan Oczkowski, Józef Robakowski, Jerzy Wardak, Wiesław Wojczulanis. Skład grupy się zmieniał, jedni odchodzili - Chomicz, Oczkowski, Wojczulanis - inni przychodzili - Andrzej Różycki, Jan Siennik, Wojciech Bruszewski, Roman Dąbek, Michał Kokot i Antoni Mikołajczyk. Najdłużej - bo od początku do końca - i najaktywniej, działali w grupie Kuchta, Robakowski i Wardak, później dołączył do nich Różycki, a w ostatnim okresie istnienia Zero-61, Bruszewski, Kokot i Mikołajczyk. Ta siódemka stanowiła trzon grupy.

Działalność grupy charakteryzowała zawsze silna determinacja wyjścia poza zastane kanony. Pragnęli oni zrealizować swe artystyczne zamierzenia nie zważając na okoliczności w jakich przyszło im to czynić. Nie interesowała ich zarówno sytuacja zewnętrzna, polityczna – reakcja gomułkowska lat sześćdziesiątych po okresie odwilży roku 1956 – ani zastana sytuacja artystyczna. Chcieli zacząć od zera, stąd też nazwa grupy. Pomimo różnic występujących w indywidualnej twórczości członków, grupa jako całość, stanowiła zjawisko wyraziste artystycznie i wewnętrznie silnie zintegrowane. Bliskie związki przyjacielskie w połączeniu ze wspólnymi celami artystycznymi oraz podobną postawą życiową były wystarczającym spoiwem, aby grupa przetrwała osiem lat, twórczość jej członków zmieniała się i rozwijała.

Twórczość członków łączy kilka wspólnych cech. Charakteryzowała ich szczególna postawa wobec fotografii jako medium. Czynili z niej użytek bez oglądania się na jakiekolwiek wzory, tradycje, estetyki i autorytety. Postawa opozycji wobec zastanych form, konwencji i zasad kierowała ku nieustającym poszukiwaniom i eksperymentom. Wynikająca z tego głęboka ingerencja w obraz zarejestrowany na negatywie prowadziła do przedstawień niewerystycznych, sprzyjała budowaniu narracji często opartych na metaforyczno-symbolicznej poetyce. Twórczość w kręgu Zero-61 charakteryzowała się także od początku wkraczaniem na rejony pograniczne, mieszaniem gatunków i konwencji oraz “niekanonicznego” traktowaniem technik artystycznych. Zerowcy tworzyli także dzieła-przedmioty, obiekty, assemblages, environments oraz instalacje. Niekonwencjonalne podejście do dzieła wypracowane zostało przez ich codzienne zmaganie się, eksperymentowanie z fotografią, przez doświadczanie najróżniejszych metod i technik prowadzących do dzieł hybrydalnych wykraczających poza tradycyjną fotografię. Najbardziej typowym rodzajem takich dzieł było łączenie fotografii z realnym przedmiotem. Wystąpiło to już na pierwszej wystawie grupy i kontynuowane było przez cały czas jej istnienia, a swą kulminację osiągnęło na ostatniej wystawie grupy zorganizowanej w starej, zrujnowanej kuźni w Toruniu w roku 1969. Wystawa ta zamykała działalność grupy, stanowiąc jednocześnie zapowiedź nowych zjawisk artystycznych następnej dekady lat siedemdziesiątych. W twórczości członków grupy występowały liczne cechy wspólne zarówno ze zjawiskami w ówczesnej fotografii oraz w sztuce w Polsce, jak i na świecie. W wielu działaniach byli prekursorami zjawisk, które rozwinęły się później.

W cieniu blasku

Wystawa fotografii i prezentacja tomików poezji Ewy Danuty Stupkiewicz
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
31 sierpnia 2017, godz. 17.00 - wernisaż wystawy fotografii „W cieniu blasku”
oraz prezentacja tomików poezji
3 września 2017, godz. 15.00 - spotkanie autorskie Ewy Danuty Stupkiewicz
Wystawa czynna do 10 września 2017 r.

Ewa Danuta Stupkiewicz  - ur. 23 lipca 1962r. w Białymstoku. Jest absolwentką pracowni grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dyplomowanym nauczycielem przedszkola. Uprawia poezję i prozę. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych. Wydała książkę dla dzieci „Kraina tęczą malowana” (2013r.) oraz tomiki poezji: „Pokonać lęk” (2013r.), „Szczęście w warkoczu z łez” (2014r.), „W kawiarnianym zaułku myśli” (2015r.) oraz „Kawiarnianym czasem” (2016r.). Ponadto jest autorską wystaw indywidualnych i zbiorowych: rysunku, pasteli, obrazów olejnych, fotografii, grafiki warsztatowej oraz ilustracyjnej. Jako autorka małych form literackich i opracowań dla dzieci w latach 1997-2013 współpracowała z Wydawnictwem IMPULS. Od 2006r. jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, a od 2011r. należy także do Konfraterni Poetów w Krakowie.
Dała się poznać jako autorka przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych w przedszkolu oraz w innych ośrodkach oświaty i kultury rodzinnego miasta, a także w Polsce. Organizuje happeningi i konkursy. Uczestniczy w pracach jury oraz przygotowuje dzieci do prezentacji plastycznych, recytatorskich, teatralnych i muzycznych. Wykorzystuje autorskie montaże słowno-muzyczne, w tym także wiersze, piosenki i scenki dramatyczne oraz twórczość plastyczną.
Za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Sztuka w cieniu PRL-u

Wystawa czynna do 15 sierpnia 2017 r.


Wiesław Szamborski, Człowiek w aucie

Po okresie socrealizmu, który według władzy był obowiązującą i jedynie słuszną zasadą w sztuce polskiej, wyczekiwana liberalizacja umożliwiła rozwój szeroko pojętej sztuki nowoczesnej. Czerpiąc z zachodnich wzorców, polscy artyści tworzyli  w klimatach surrealizmu, ekspresjonizmu, nowej konfiguracji, czy popartu.
Na wystawie zobaczymy prace czołowych malarzy, m.in. W. Szamborskiego, A. Lenicy, J. Tchórzewskiego, J. Lebensteina oraz twórców wywodzących się z białostockiego środowiska artystycznego m.in. M. Wołkowyckiego, A. Szymaniuka, J. Lengiewicza, A. Welsa, J. Gniatkowskiego, S. Rybiego. Prezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Materia rzeźby
Dydaktycy Zakładu Rzeźby i Ceramiki prof. Adama Myjaka
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Wystawa czynna do 15 sierpnia 2017 r.


Zbigniew Stanuch, Zobacz-cisza, technika własna

Prezentacja składa się z obiektów czworga artystów, którzy mają już na swoim koncie znakomite osiągnięcia twórcze. Są laureatami wielu prestiżowych nagród na ogólnopolskich wystawach i konkursach. Pełni pasji i zaangażowania w swoja pracę twórczą wierzą, że forma rzeźbiarska ma wciąż wiele możliwości kreacyjnych. Świadomie używają tradycyjnych materiałów, takich jak brąz, kamień, metal, terakota, poszukując w tej klasycznej materii nowych oryginalnych rozwiązań.  Wystawa udowadnia, że współczesna rzeźba ma jeszcze wiele do przekazania i potrafi budzić ogromne emocje.
Prof. Adam Myjak

Uczestnicy wystawy: Dr Alicja Kupiec, dr Zbigniew Stanuch, mgr Tomasz Krzpiet, mgr Radosław Skóra. 

Dyplomy 2016/2017

Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu
Wystawa czynna od 14 maja 2017 r.

 

 

TKANINA ARTYSTYCZNA to specjalizacja o interdyscyplinarnym charakterze.
W bieżącym roku prace dyplomowe są zróżnicowane pod względem technicznym, plastycznym i technologicznym. Elementem który je łączy jest temat RYTM. Zaprezentujemy 3,5 m długości kompozycję przestrzenną zatytułowaną „Ruch”, wykonaną w technice papier mache oraz cykl 5 aplikacji pt. „Przemijanie”. Pokażemy również cykl batików inspirowanych regionem pt. „Świteź”.

SNYCERSTWO - specjalizację reprezentować będzie „Sztaluga ekspozycyjna” inspirowana twórczością Zdzisława Beksińskiego oraz „Lustra” przypominające płatki śniegu.

TECHNIKI GRAFICZNE Prezentowane na wystawie prace graficzne są przykładem możliwości i form, jakie uczniowie poznali w ciągu całego cyklu nauczania w ramach tej specjalizacji. Rytm był inspiracją do powstania pracy o wym. 200x140 cm pt. „Brak sygnału” oraz cyklu grafik pt. „Spójnia energii”. Zaprezentowana zostanie też bardzo ciekawa książka - przewodnik po Supraślu, oraz tomik z autorską poezją ilustrowaną „Autoportretami”.

Tegoroczne dyplomy na specjalizacji FOTOGRAFIA prezentowane będą etiudą filmową będącą autorefleksją, autoprezentacją i autoportretem pt. „Ja Klaudia”.


2015

JAN BOHDAN CHMIELEWSKI. MEDALE I RZEŹBY

Wystawa prezentowana w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego od 12 do 28 lutego 2016 r.
Ekspozycja była prezentacją medali i rzeźb artysty Jana Bohdana Chmielewskiego, którego dzieło „Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej” wpisany jest w pejzaż Białegostoku.

 


 

2006

"Dyplom 2006"

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu (20.04.2006r. - 9.05.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: Beata Wiczyńska, Monika Sienkiewicz.

"Lilla Kulka - Pomiędzy duchem a materią"

(23.05.2006r. - 12.06.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk.

"Adolf Ryszka. Rzeźby"

(23.06.2006r. - 29.07.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: Jasna Strzałkowska-Ryszka.

"Grażyna Remiszewska Red forest"

(10.08.2006r. - 27.09.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: Grażyna Remiszewska.

"Jan Lebensztein - Człowiek zwierzę"

(27.10.2006r. - 30.01.2007r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, B. Wiszniewska.

 


 

2005

"Dyplom 2005"

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu (22.04.2005r. - 10.05.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: Monika Sienkiewicz, Beata Wilczyńska.

"Nikifor - w kregu art brut"

(14.05.2005r. - 28.06.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk.

"Gustaw Zemła"

(30.06.2005r. - 11.10.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: prof. Gustaw Zemła, R. Saciuk.

"Człowiek i przyroda"

Wystawa powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych NIKE (4.11.2005r. - 29.11.2005r.)
Scenariusz i aranżacja: Iza Żukowska, A. Wolski, A. Wołkowycki.

"Jerzy Grygorczuk - Rzeźba - Prosto w Oczy - Portrety trumienne"

(15.12.2005r. - 4.04.2006r.)
Scenariusz i aranżacja: J. Grygorczuk, R. Saciuk.

 


 

2004

"Piotr Sawicki - Między Niebem a Ziemią"

(13.02.2004r. - 23.03.2004r.)
Scenariusz i aranżacja: Piotr Sawicki.

"Dyplom 2004"

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu (13.05.2004r. - 12.06.2004r.)
Scenariusz i aranżacja: Monika Sienkiewicz, Beata Wilczyńska.

"Antoni Szymaniuk 1921 - 1994"

Wystawa poświęcona twórczości białostockiego malarza w 10-tą rocznicę śmierci. Na wystwie zaprezentowano prace olejne, akwarele, fotografie przedstawiające ścienne realizacje monumentalne oraz zdjęcia biograficzne (24.06.2004r. - 8.09.2004r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy, projekt katalogu: Cezary Szymaniuk.

"Domy dla dusz zbłąkanych - Maisons pour les ames errantes"

(17.09.2004r. - 10.10.2004r.)
Scenariusz i aranżacja: Regina Le Moigne.

"Beksiński - malarstwo - spotkanie multimedialne"

(15.10.2004r. - 28.11.2004r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: A. Banach.

"O staroświecka, młoda pani z Krakowa!...Rzecz o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej"

Wystawa prezentowała biografię i twórczość poetycką oraz malarską wybitnej poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Prezentowała artystkę na tle epoki, ukazywała jej związki z wybitnymi twórcami tego okresu, poczynając od jej korzeni i malarskiej rodziny Kossaków, poprzez jej drugie małżeństwo z przedstawicielem wyjątkowo dla kultury polskiej zasłużonej rodziny Pawlikowskich z Medyki aż do jej kontaktów ze Skamandrytami oraz ekscentrycznym twórcą, jakim był Stanisław Ignacy Witkiewicz. Na wystawie prezentowano prace malarskie i rękopisy autorki, jej fotografie oraz pamiątki osobiste z nią związane (17.12.2004r. - 18.04.2005r.)
Scenariusz wystawy: Barbara Wiszniewska.
Aranzacja plastyczna: Andrzej Dworakowski.

 


 

2003

"Piotr Siergiejewicz 1900 - 1984"

Wystawa z polskich kolekcji prywatnych (24.02.2003r. - 20.05.2003r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, Katarzyna Lis, Helena Głogowska.

"Mali twórcy - wielka sztuka"

Wystawa pokonkursowa Przedszkola Samorządowego nr 41 Integracyjnego w Białymstoku (29.05.2003r. - 14.06.2003r.)
Scenariusz i aranżacja: Monika Lechowska, Małgorzata Orłowska.

"Jarosław Perszko - Przez"

(26.06.2003r. - 31.08.2003r.)
scenariusz i aranżacja: Jarosław Perszko.

"Człowiek i przyroda"

Wystawa zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób Niepełnosprawnych NIKE (11.09.2003r. - 30.09.2003r.)
Scenariusz i aranżacja: Iza Żukowska, A. Wolski.

"Konstanty Laszczka 1865 - 1956"

Wystawa poświęcona twórczości wybitnego rzeźbiarza i pedagoga przełomu XIX i XX wieku. Artysta zajmował się także malarstwem i grafiką. Był również wybitnym pedagogiem. Wśród jego studentów mozna wymienić wielu późniejszych znanych rzeźbiarzy: Tadeusza Breyera, Olgę Niewską, Xawerego Dunikowskiego. (17.10.2003r. - 9.02.2004r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: cezary Szymaniuk.

 


 

2002

"Krzysztof Jakubowski - Rzeźba"

(11.07.2002r. - 23.09.2002r.)
Scenariusz i aranżacja: Krzysztof Jakubowski.

"Przyroda, Integracja, Sztuka"

(8.10.2002r. - 31.10.2002r.)
Scenariusz i aranżacja: A. Wolski, A. Wołkowycki ze Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych NIKE.

"Andrzej Strumiłło City - WTC - Detal"

(15.11.2002r. - 18.02.2003r.)
scenariusz i aranżacja: Andrzej Strumiłło.

 


 

2001

"Beata Wasilewicz - malarstwo"

(6.07.2001r. - 7.09.2001r.)
Scenariusz i aranżacja: Beata Wasilewicz.

"Człowiek, Świat, Przyroda"

Ekspozycja powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem NIKE (14.09.2001r. - 30.11.2001r.)
Scenariusz i aranżacja: Iza Żukowska, A. Wolski, A. Wołkowycki.

"Alfons Karny Opus Vitae"

(15.12.2001r. - 31.06.2002r.)
scenariusz wystawy: R. Saciuk. Aranżacja ekspozycji: Małgorzata Terlikowska.

 


 

2000

"W kamieniach utrwalone w sercach przeżywane - Ziemia Święta w fotografii współczesnego pielgrzyma"

(25.02.2000r. - 12.05.2000r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, ks. dr Tomasz Drwal, Jolanta Szemiot.

"Jerzy Panek - Joanna Gałecka - wystawa przyjaciół" (19.05.2000r. - 10.06.2000r.)
Scenariusz i aranżacja: Joanna Gałecka.

"Integrart 99 - Rzeźby w Granicie"

(6.07.2000r. - 15.10.2000r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: prof. Andrzej Strumiłło.

 


 

1999

"Stanisław Wyspiański. Reformator polskiej książki i teatru."

Wystawa poświęcona działalności artystycznej, związanej z teatrem i książką, wybitnego malarza i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego. Poznajemny tu artystę jako twórcę nowatorskiej, nawet w skali europejskiej, teorii teatralnej, prezentujemy też jego przedsięwzięcia inscenizacyjne i scenograficzne oraz projekty z grafiki użytkowej związanej ze sztuką wydawniczą (30.04.1999r. - 13.05.1999r.)
Scenariusz: Barbara Wiszniewska.
Aranżacja wystawy: Barbara Muszyńska, Barbara Wiszniewska.

"Batuty i dyrygenci"

Podstawą ekspozycji była bezcenna kolekcja 35 batut dyrygenckich zgromadzona przez światowej sławy dyrygenta - Tadeusza Strugałę, która jest doskonałą ilustracją rozwoju sztuki dyrygowania i odbiciem jej ewolucji (27.05.1999r. - 30.06.1999r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk.

"Monika Piwowarska - malarstwo i tkanina, Edward Piwowarski - rzeźba"

(12.07.1999r. - 31.08.1999r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Monika i Radosław Piwowarscy.

"Ogniem i mieczem na wesoło"

Fotożarty i Karykatury Zenona Żyburtowicz w dwóch odsłonach (17.09.1999r. - 10.10.1999r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: R. Saciuk, B. Wiszniewska.

"Człowiek, Świat, Przyroda"

(22.10.1999r. - 10.11.1999r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Iza Żukowska, A. Wolski i A. Wołkowycki ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NIKE.

"Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936"

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Ferdynanda Ruszczyca - wybitnego malarza, rysownika, grafika, scenografa, pedagoga, twórcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na wystawie zaprezentowano prace olejne, rysunki, projekty scenograficzne, zdjęcia biograficzne. (24.11.1999r. - 10.02.2000r.) scenariusz i aranżacja wystawy, projekt katalogu: Cezary Szymaniuk.

 


 

1998

"Stanisław Horno-Popławski. Rzeźba."

(6.02.1998r. - 10.04.1998r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: R. Saciuk.

"Klimaty Duszy"

(27.04.1998r. - 30.05.1998r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: Sławomir Rogowski, R. Saciuk.

"Polska J. Bułhaka w krajobrazie i zabytkach"

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Jana Bułhaka - nestora ruchu fotograficznego w Polsce. Na wystawie zaprezentowano prace artysty orazsprzęt fotograficzny, którym się posługiwał. (18.06.1998r. - 15.10.1998r.)
scenariusz i aranżacja wystawy, projekt katalogu, teksty do katalogu: Cezary Szymaniuk.

 


 

1997

"Marian Wnuk 1906 - 1967."

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawie towarzyszyła publikacja "Marian Wnuk 1906-1967" pod redakcją Anny Wrońskiej wydana przez Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1996r. (24.01.1997r. - 28.02.1997r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: Jola Gola.
"Magdalena Abakanowicz. Rzeźba."
(15.03.1997r. - 16.05.1997r.)
Projekt ekspozycji: Jan Kosiński.

"Rzeźba głuchoniewidomych."

Wystawa pod patronatem Józefa Zycha - Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. (6.06.1997r. - 23.08.1997r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: R. Stryjecki, R. Saciuk.

"Rzeźby i medale Danuty Sołowiej. Ślady uczuć"

(5.09.1997r. - 24.01.1998r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Danuta Sołowiej, R. Saciuk.

 


 

1996

"Xawery Dunikowski - Idee i Realizacje."

(8.03.1996r. - 30.05.1996r.)
Scenariusz i aranżacja wystawy: P. Szubert, R. Saciuk.

"Rzeźby Krzysztofa Jakubowskiego"

(7.07.1996r. - 10.10.1996r.)
Scenariusz i aranżacja: Krzysztof Jakubowski.

"100 lat techniki gumowej w fotografii"

(18.10.1996r. - 6.12.1996r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Ryszard Zdrodowski.

 


 

1995

"Aleksander Kozyrski - Akwarele i Gwasze."

Na wystawie prezentowano dzieła z kolekcji artysty oraz Muzeum Historycznego w Białymstoku. (3.02.1995r. - 29.04.1995r.)
Scenariusz i aranżacja: A. Kozyrski, R. Saciuk.

"Agricola - 1000 lat. 50 lat i wciąż tak przerażająco młody."

Wystawa fotograficzna przygotowana przez niemieckiego artystę J.H. Claas z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a dedykowana ofiarom faszyzmu. (10.05.1995r. - 17.05.1995r.)
Aranżacja wystawy: R. Saciuk.

"Wiktoria Tołłoczko-Tur malarstwo i konserwacja"

(8.06.1995r. - 30.06.1995r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Wiktoria Tołłoczko-Tur.

"Ignacy Pieńkowski 1877 - 1948"

Wystawa poświęcona znakomitemu artyście urodzonemu w Dołubowie na Białostocczyźnie, który całę swe życie spędził w Krakowie, tworząc i prowadząc wykłądy w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie zaprezentowano malarstwo olejne artysty oraz pamiątki osobiste związane z jego życiem. (12.07.1995r. - 05.10.1995r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Barbara Wiszniewska.

"Malarstwo Piotra Pawluczuka 1904 - 1989"

Na wystawie zaprezentowano 34 obrazy powstałe w okresie od 1949r. do 1986r. (21.10.1995r. - 20.02.1996r.) scenariusz i aranżacja wystawy: Jan Janusz Pawluczuk.

 


 

1994

"Efraim i Mensze Seidenbeutlowie."

Na wystawie prezentowano obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz kolekcji prywatnych, m.in. "Portret dziewczynki z kwiatami", "Widok z okna", "Przystań", "Rynek w Kazimierzu". (25.02.1994r. - 5.05.1994r.)
Aranżacja wystawy: R. Saciuk.

"Życie rysowane - Frączak, Łukowicz, Moreno, Raczkowski, Urbaniak, Gryń."

Ekspozycja została przygotowana przez grafikówŻycia Warszawy, które w 1994r. obchodziło 50-lecie istnienia. (14.05.1994r. - 29.05.1994r.)
Scenariusz i aranżacja: Jacek Frączak - Dyrektor artystyczny Życia Warszawy.

"Dyplom 94"

Prezentowano prace dyplomowe w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby i tkaniny absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu. (1.06.1994r. - 25.06.1994r.)

"Adam Myjak. Rzeźba."

Na wystawie prezentowano rzeźby w brązie z cyklu "Figury", "Figury upadłe", "Maski" oraz cyklu "Ludzki pejzaż". (7.07.1994r. - 10.09.1994r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: Adam Myjak.

"Przypomnienie - Cybis, Nacht - Samborski, Waliszewski"

Na ekspozycji prezentowano 32 obrazy olejne Jana Cybisa m.in. "Krzemieniec", "Gdańsk", "Góra Kalwarii", Artura Nacht-Samborskiego m.in. "Fikus w ugrowym tle", " Martwa Natura", "Liście na fioletowej Ramie" oraz Zygmunta Waliszewskiego m.in. "Wenus przed lustrem", "Autoportret w turbanie" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz zbiorów prywatnych. (24.09.1994r. - 20.01.1995r.)
scenariusz i aranżacja wystawy: R. Saciuk, B. Wiszniewska.

 


 

1993

"Nikifor."

Wystawę tworzyły 53 akwarele Nikifora z kolekcji Alfonsa Karnego. (19.03.1993r. - 20.05.1993r.)
Scenariusz: Danuta Wróblewska, Ryszard Saciuk.
Aranżacja ekspozycji: Jan Kosiński.

"Dyplom 93"

Na wystawie prezentowano prace dyplomowe w zakresie malarstwa, grafiki i tkaniny absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu. (1.06.1993r. - 14.06.1993r.)
Scenariusz i aranżacja: Taida Kozłowska.

"Rzeźba Bogumiły Masickiej - Grygorczuk i Jerzego Grygorczuka"

Na ekspozycji zaprezentowano 24 rzeźby Jerzego Grygorczuka, w tym: "Kołtun Tysiąclecia", "Imperium", "Brzemię Wolności" oraz 14 rzeźb Bogumiły Masickiej - Grygorczuk z cyklu "Kobieta Polska". (19.06.1993r. - 20.08.1993r.)
Scenariusz i aranżacja: R. Saciuk, Jerzy Grygorczuk.

"Rysunek i rzeźba Barbary Zbrożyny"

Na wystawie eksponowano m.in. rzeźby w brązie: Portret Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Witolda Lutosławskiego, Anny Seniuk. 10 rysunków z cyklu "Paryskiego" oraz "Rysunek Złocisty". (03.09.1993r. - 31.10.1993r.)
Scenariusz i aranżacja: Barbara Zbrożyna.

"Mediale - Medale i rzeźby Ryszarda Stryjeckiego"

Na wystawie prezentowano medale z cyklu "Sukcesja" oraz medale - portrety, m.in. F.Chopina, C.K.Norwida, St.I.Witkiewicza, P.Picassa, K.Darwina, R.Regana - 62 portrety oraz rzeźby w brązie m.in. "Menora" - Collection of Simon Schoched (N.Y.). (1.09.1993r. - 1.11.1993r.)
Katalog wydany we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Państwową Galerią Sztuki w Płocku oraz BWA w Gorzowie Wielkopolskim.
Scenariusz i aranżacja ekspozycji: Ryszard Stryjecki.

"Polska fotografia prasowa 93"

(14.01.1993r. - 20.02.1993r.)
Zorganizowana wspólnie z Fundacją "Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej"
Aranżacja wystawy: R. Saciuk, T. Nieścier, P. Sawicki.