ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA
(edycja XVIII – 2023)
w ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

  • kategoria I: dzieci przedszkolne
  • kategoria II: uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
  • kategoria III: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
  • kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
  • kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
    dodatkowo: głosowanie internetowe (wszystkie prace z kategorii I-V)

Format pracy: A2, A3

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 15.09.2023 r. osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski

20 października 2023 r. w ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia” w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim nastąpi rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Osiemnasta edycja konkursu, podobnie jak wszystkie poprzednie jest inspirowana hasłem Dnia Papieskiego.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa