Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

kalendarium wystaw

2017

Tykocin w okresie PRL-u

Wystawa w Muzeum w Tykocinie (Dom Talmudyczny)
Wernisaż 1 lipca 2017 r., godz. 18.00
Wystawa czynna do 13 grudnia 2017 r.

Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie ze zbiorów Muzeum w Tykocinie oraz z kolekcji  osób prywatnych - mieszkańców miasta. Znajdą się wśród nich, zarówno te z trudnego okresu powojennego, jak również z wielkiego pożaru Tykocina i jego odbudowy w latach 60. XX w., a także z lat 70. i 80. XX w. i  początków rozwoju turystyki oraz zachodzących zmian w krajobrazie kulturowym.


My, Żydzi przybyliśmy do Tykocina przed wiekami...

Wystawa plenerowa eksponowana na placu przed Wielką Synagogą w Tykocinie do 30 września 2017 r. (Zamknięta 25 lipca w związku z remontem Synagogi)

Wystawa zorganizowana została z okazji 75. rocznicy zagłady Żydów tykocińskich. Narrację ekspozycji stanowią, zaczerpnięte z Księgi Pamięci – Sefer Tiktin, wspomnienia tykocińskich Żydów, którzy przeżyli Holocaust. Ilustrowane są one archiwalnymi fotografiami – autorstwa Szymona Zajczyka ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, ze zbiorów Muzeum w Tykocinie oraz prywatnych kolekcji.
Wystawa podzielona jest na następujące bloki tematyczne: dzieje Żydów tykocińskich, tykocińscy rabini, tykocińskie rodziny żydowskie, szkolnictwo, syjonizm i młodzież, zagłada, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, pielęgnowanie pamięci.


Krajobraz kresowy w malarstwie Zygmunta Bujnowskiego

Wystawa w Muzeum w Tykocinie czynna do 20 czerwca 2017 r.

Wystawa czasowa „Krajobraz kresowy w malarstwie Zygmunta Bujnowskiego” została zorganizowana z okazji 90. rocznicy śmierci tykocińskiego malarza. Po raz pierwszy będą eksponowane obrazy pochodzące ze zbiorów Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Zamku Królewskiego w Warszawie oraz będące w posiadaniu rodziny malarza i osób prywatnych.

W twórczości Zygmunta Bujnowskiego, żyjącego w latach 1985-1927, najliczniejszym reprezentowanym motywem jest pejzaż z charakterystycznym, niespokojnym niebem i ciężkimi chmurami oraz zabytkowa architektura. Przedstawiając wiejskie krajobrazy ze starymi stodołami, ukazał przejmujące piękno drewnianej architektury. Malował dworki, kościoły, cerkwie, synagogi podkreślając w ten sposób wielokulturowość wschodniej Polski. Jego prace były prezentowane na wystawach w Grodnie, Warszawie, Suwałkach i Białymstoku.


Fotografie bez cenzury 1976-1989

Wystawa plenerowa eksponowana na ogrodzeniu przed Wielką Synagogą do 31 maja 2017 r.

Wystawa plenerowa (na ogrodzeniu przed Synagogą) dokumentująca rzeczywistość niewygodną dla komunistycznych władz PRL, rzeczywistość nieobecną w oficjalnej, cenzurowanej prasie, radiu i telewizji. Prezentowane fotografie ukazują skalę i rozmach niezależnych działań w kulturze, podejmowanych w latach 80. XX w. Wystawa przygotowana przez IPN w Warszawie.


2012

„Godziny szczęścia” – artystyczna pasja Ks. Jana Grochowskiego, Dom Talmudyczny, 05.02.2012-15.03.2012

„Fasionable, dandys, elegant – moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”, Dom Talmudyczny, 24.03.2012 - 9.09.2012

„Spotkania z przyrodą” – malarstwo Prof. Tomasza Motyla, Dom Talmudyczny, 23.09.2012 – 31.12.2012

„Synagogi i cmentarze południowo-wschodniej Polski” – Wielka Synagoga, od 13.04.2012

 


2011

„Refleksja nad światem” – malarstwo Alicji Matusiewicz, Dom Talmudyczny, 11.11.2011 -21.01.2012

„Żyjemy razem” – wystawa plenerowa przed Wielką Synagogą, 25.08.2011 – 30.09.2011

„Ślady Pamięci” – wystawa prac malarzy żydowskich związanych z Białymstokiem, wystawa plenerowa przed Wielką Synagogą, 9.08.2011-26.09.2011

„Wyryte w pamięci” – grafiki Izaaka Celnikiera, Dom Talmudyczny, od 9.06.2011 r. do 24.10.2011 r.

„I ciągle widzę ich twarze”, fotografia Żydów polskich; wystawa z Fundacji Shalom w Warszawie, od 19 maja do 30 września 2011 r.

„Wokół Synagogi” – malarstwo ze zbiorów Muzeum w Tykocinie, Wielka Synagoga, 17.10.2011 – 31.03.2012

„Dawny Tykocin” - scenariusz i realizacja Waldemar Tyszuk; kontynuacja do 15.05.2011 r., Wielka Synagoga

„Pontyfikat Jana Pawła II” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie; scenariusz i realizacja Katarzyna Śliwowska, Dom Talmudyczny, 01.04.2011 – 31.05.2011 r.

 


2010

„Krakowianie – Wybitni Żydzi krakowscy XVI – XX w.”, z Muzeum Starej Synagogi w Krakowie, Synagoga - kontynuacja z 2009 r. do 5.06.2010

„O Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie…” – kontynuacja z 2009 r. do 18.02.2010, Dom Talmudyczny

„Zwierza w polskiej tkaninie dwuosnowowej”, wystawa z Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Dom Talmudyczny, 24.03-31.08 2010

„Dawny Tykocin” - scenariusz i realizacja Waldemar Tyszuk; od 27.06.2010, Synagoga

„Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest - swoje obowiązek” wystawa poświęcona Zygmuntowi Glogerowi od 15.12.2010 r. do 26.02.2012 r. – scenariusz i realizacja Jan Maciejewski

„Impresje hiszpańskie” Malarstwo Wiesława Ochmana 12.09-28.11 2010 r.- Dom Talmudyczny

Wystawa „Przybyli, odeszli… są Żydzi Polscy”, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, prezentowana w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie

Wystawa „Żyjemy razem ” prezentująca prace plastyczne powstałe w czasie realizacji projektu, w Centrum Kultury 24-27.04.2010

29 – 30.05.2010r. – Wystawa fotografii poświęcona pamięci Państwa Lucyny i Wacława Białowarczuków, Dom Talmudyczny

 


2009

„Moja Ziemia Święta”- fotografie Jarosława Kreta, kontynuacja -3.05.2009, Dom Talmudyczny

„Żydowskie miasteczka”- malarstwo Andrzeja Rzepkowskiego z Lublina, 16.05-30.06 2009, Dom Talmudyczny

„Krakowianie -wybitni Żydzi krakowscy XVI-XX w.” Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Stara Synagoga- 16.05-30.06 2009, Wielka Synagoga

„Twarze Żydów wschodnioeuropejskich-litografie Hermana Strucka” z kolekcji Alicji Schottlas, Beit Warszawa, 30.05-27.06.2009, Dom Talmudyczny

„Żyd niemalowany w Ziemi Obiecanej”- miedzioryty biblijne z kolekcji Alicji Schottlas, Muzeum Wieczny Tułacz, 28.06-30.06.2009, Dom Talmudyczny

„Cztery pory roku” – fotografie Włodzimierza Puchalskiego, wystawa z Muzeum Niepołomickiego, 22.08-4.10.2009, Dom Talmudyczny

„Promieniowanie świętości” – fotografie Arturo Mari i Adama Bujaka, z Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, 10.10-6.12 2009, Dom Talmudyczny

„O Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie…” malarstwo Ewy Pohlke od 13.12.2009, Dom Talmudyczny

 


2008

„Swoi czy obcy” – wizerunek Żyda w polskiej sztuce ludowej Podlasia. Wystawa z Działu Etnografii MP w Białymstoku, 18.01-16.03 2008, Dom Talmudyczny

„Człowiek i natura” – współczesna rzeźba ludowa Podlasia. Wystawa z Działu Etnografii MP w Białymstoku, 2.04-14.05 2008, Dom Talmudyczny

„Więźniowie Zamku Lubelskiego Straceni w latach 1944 – 1954”. Wystawa z Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” – Oddziału Muzeum Lubelskiego, 25.05-31.08 2008, Dom Talmudyczny

„Żyd niemalowany” Fundacja Żydowskie Twarze, 21.09-2.11 2008, Dom Talmudyczny

„Opowieść pędzlem malowana” obrazy Olgi Baczewskiej- 11.11-30.11 2008, Dom Talmudyczny

„Moja Ziemia Święta”- fotografie Jarosława Kreta 7.12.2008, Dom Talmudyczny

 


2007

„Tykocin najstarsze ślady”- wystawa z Działu Archeologii MP w Białymstoku

„Tykocin w ilustracji Mirosława Płacheckiego”

„Z Kowalewszczyzny przez  Petersburg do Krakowa. Malarstwo Stanisława Jakuba Rostworowskiego 1858-1888”; scenariusz i realizacja Jan Maciejewski

Wystawa oświatowa:
„Pamiątki mieszkańców Tykocina z czasów okupacji niemieckiej”, scenariusz i realizacja Maria Pisarska-Kalisty

 


 

2006

"Tykocin w ilustracji Jerzego Mirosława Płacheckiego.", czynna do końca 2006r., Dom Talmudyczny

"Do założenia miasta, czyli co kryje tykocińska ziemia." Wystawa archeologiczno - historyczna z okazji 580 rocznicy nadania Tykocinowi praw miejskich, przygotowana przez dział Archeologii Muzeum Podlaskiego i Muzeum w Tykocinie, scenariusz i realizacja: Urszula Stankiewicz, Ireneusz Kryński i Ewa Wroczyńska
3.09. - 31.12.2006r., Dom Talmudyczny

"Sefer Tiktin, Żydzi Tykocina w pamięci pokoleń." Wystawa stała w babińcach Synagogi, scenariusz: Ewa Wroczyńska, aranżacja: Barbara Muszyńska i Andrzej Lechowski, otwarcie: 24.08.2006r., Wielka Synagoga

 


 

2005

"Kruche piękno." Rzemiosło artystyczne ze zbiorów Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, scenariusz i realizacja: Ewa Karpowicz i Dorota Matyjasek, 23.02. - 1.06.2005r., Dom Talmudyczny

"Łączy nas Tykocin." Wystawa rzeźby Jana Kalickiego i Józefa Grochowskiego przygotowana przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, scenariusz i realizacja: Wojciech Kowalczuk, 7.06. - 26.06.2005r., Dom Talmudyczny

"Wilno - Jerozolima - Paryż. Malarstwo Rafaela Chwolesa (1913 - 2002)." - wystawa zorganizowana przy współpracy z Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu, prezentuje ok. 100 prac wybitnego żydowskiego malarza, scenariusz i realizacja: Jan Maciejewski, 2.07. - 15.08.2005r., Dom Talmudyczny

"Do założenia miasta, czyli co kryje tykocińska ziemia." Wystawa archeologiczno - historyczna z okazji 580 rocznicy nadania Tykocinowi praw miejskich, przygotowana przez dział Archeologii Muzeum Podlaskiego i Muzeum w Tykocinie, scenariusz: Urszula Stankiewicz, Ireneusz Kryński i Ewa Wroczyńska, 3.09. - 31.12.2005r., Dom Talmudyczny

"Starodruki z tykocińskich kolekcji." Wystawa przygotowana przez Książnicę Podlaską, scenariusz: Jan Leończuk, 3.09. - 31.12.2005r., Dom Talmudyczny

"Tykocin w ilustracji Jerzego Mirosława Płacheckiego.", 11.11. - do końca 2006r., Dom Talmudyczny

"Mizrach - wycinanki Marty Golab z Krakowa." 14.05. - 30.09.2005r, Wielka Synagoga

 


 

2004

"Nasi bracia starsi." Malarstwo i rysunek ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, scenariusz: Renata Piątkowska, aranżacja: Jan Maciejewski, 14.06.2004r. - 22.08.2004r., Dom Talmudyczny

"Rzeźba Józefa Idzkowskiego z Kropiewnicy - Raciborów.", Dom Talmudyczny

"Ptaki Zenona Saniewskiego" Wystawy przygotowane i otwarte razem przez Dział Etnografii, scenariusz: Wojciech Kowalczuk, dnia 25.10.2004r., Dom Talmudyczny

"Białostoccy Żydzi - Historia i Pamięć", lipiec 2003 r., Dom Talmudyczny

"Pamiątki mieszkańców Tykocina z okresu okupacji niemieckiej." Ze zbiorów Muzeum i osób prywatnych dotyczące pobytu obywateli tykocińskich w hitlerowskich obozach zagłady, otwarcie 11 listopada 2004r., scenariusz: Maria Pisarska-Kalisty, aranżacja: Ewa Wroczyńska i Maria Pisarska-Kalisty, Dom Talmudyczny

"Unia już tu była." Fotogramy ukazujące różnorodność narodowościową, kulturową i religijną dawnej Rzeczypospolitej - wystawa autorstwa Tomasza Wiśniewskiego i Jana Oniszczuka ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego przygotowana przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, otwarcie: 28 lipca 2004r., czynna do końca sierpnia, Wielka Synagoga

"Kadry Zagłady." Przetworzone fotogramy z archiwum niemieckiego oficera u progu zagłady polskich Żydów - wystawa autorstwa Tomasza Wiśniewskiego ze zbiorów autora, przygotowana przez Stowarzyszenie Szukamy Polski. czas trwania: 15.10 - 10.12.2004r., Wielka Synagoga

 


 

2003

"Królewskie ślady - o księgozbiorach tykocińskich." Wystawa zorganizowana ze zbiorów: Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i Muzeum w Tykocinie, scenariusz, aranżacja i realizacja: Jan Maciejewski, 21.06 - 30.06.2003r., Dom Talmudyczny

"11 Listopada - z dziejów tykocińskiej ulicy." Wystawa ukazująca efekty nadzorów archeologicznych prowadzonych przy okazji prac inwestycyjnych w Tykocinie, scenariusz: Ireneusz Kryński, Urszula Stankiewicz i Ewa Wroczyńska, wernisaż: 11 Listopada 2003r., Dom Talmudyczny

 


 

2002

"Narwiańskie klimaty." Wystawa fotografii Franciszka Chmieleckiego, gdańskiego fotografika, scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, Dom Talmudyczny

"Dawne laboratorium apteczne." Wystawa zorganizowana wspólnie z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Pracownię Historii Medycyny i Farmacji Akademii Medycznej w Białymstoku, prezentująca zabytki aptekarstwa związane z aptecznymi laboratoriami na Podlasiu oraz historię rozwoju laboratoriów od XVIIw. do pocz. XXw., scenariusz: Elżbieta Rutkowska, Irena Kallaur i Ewa Wroczyńska, aranżacja: Ewa Wroczyńska, Tadeusz Świetorzecki i Sylwia Manko, 30.06.2002r. - 15.10.2003r., Dom Talmudyczny

 


 

2001

"Szopka bożonarodzeniowa w sztuce ludowej." Wystawa ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego, przygotowana przez Wojciecha Kowalczuka, 14.01 - 8.02.2001r., Dom Talmudyczny

"Anna Bilińska i Antoni Bohdanowicz. Portret niedokończony." Wystawa prezentująca dwie postacie związane z historią Tykocina - dr Antoniego Bohdanowicza i jego żony Anny Bilińskiej, wybitnej polskiej artystki - malarki. Eksponaty własne, ze zbiorów muzeów polskich i od osób prywatnych, scenariusz i aranżacja - Jan Maciejewski, 13.06 - 31.08.2001r., Dom Talmudyczny

"Człowiek i natura. Współczesna rzeźba ludowa na Podlasiu." Wystawa ze zbiorów Dzialu Etnografii Muzeum Podlaskiego, przygotowana przez Wojciecha Kowalczuka, 4 października 2001r., Dom Talmudyczny

"Dziedzictwo utracone." Wystawa Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich, prezentująca ikonografię drewnianych synagog, wernisaż: 6 lipca, zakończenie: grudzień 2001r., Wielka Synagoga

"Iskry z popiołu." Wystawa ukazująca pamiątki po tykocinskich Żydach w zbiorach Muzeum w Tykocinie, scenariusz: Ewa Wroczyńska, wernisaż w ramach obchodów 60 Rocznicy Zagłady: 26.08.2001r., zakończenie: 10.05.2005 r., Wielka Synagoga

 


 

2000

"Skórnictwo w tradycyjnej kulturze ludowej Podlasia." Wystawa przygotowane przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, scenariusz: Wojciech Kowalczuk, 30.01 - 30.04.2000r., Dom Talmudyczny

"Wędrówki archeologiczne. Z grodu do miasta." Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 6.06. - 5.11.2000r., Dom Talmudyczny

"Tykocin w akwareli Zdzisława Sikorskiego.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, grudzień 1999r. - luty 2000r., Wielka Synagoga

"Dwie pory roku: zima - wiosna." Impresje akwarelowe Barbary Łyżwińskiej, Ewy Kodelskiej, Lucji Świątkowskiej, Wojciecha Świątkowskiego, Zdzisława Sikorskiego, scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, maj - czerwiec 2000r., Wielka Synagoga

"Grafiki Pawła Kody.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, lipiec 2000r., Wielka Synagoga

"Ekslibrisy autorstwa Anny Czapskiej.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, sierpień - wrzesień 2000r., Wielka Synagoga

"Gliniane księgi. Rzeźba, grafika i rysunek Wiesława Szumińskiego.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski i Ewa Wroczyńska, 15.10.2000r - do końca roku, Wielka Synagoga