wystawy stałe

Wystawy w Domu Talmudycznym

 

Tykocin w nurcie historii

29 kwietnia 2022 (piątek) godz. 12.00, Dom Talmudyczny, ul. Kozia 2, Tykocin

Wstęp wolny

Muzeum w Tykocinie oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku od czerwca 2021 roku prowadziło prace nad nową wystawą stałą  poświęconą dziejom Tykocina. Na potrzeby nowej ekspozycji poddano modernizacji parter budynku dawnego Domu Talmudycznego, wyposażając tę przestrzeń w dodatkowe zabezpieczenia, gabloty i system monitoringu. Część prac nad wystawą została  sfinansowana w ramach projektu projekt pt. Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury wynoszą 90 000 zł (73,96%). Projekt został również dofinansowany kwotą 31680 zł (26,04%) pochodzącą z budżetu Województwa Podlaskiego.

Trzy księgi, po środku złoty kielich. Oszklona gablota, w niej zabytki.  

Wystawa stała pn.  Tykocin w nurcie historii ma układ chronologiczno-problemowy i obejmuje całe dzieje Tykocina od późnego średniowiecza, aż po drugą połowę XX wieku. Wstępem do głównej wystawy jest instalacja przypominająca o pierwotnym przeznaczeniu budynku, a zatem żydowskiej szkoły religijnej.

Najstarsze obiekty na ekspozycji pochodzą z wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego, kolekcji Zygmunta Glogera przechowywanej w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Centralną częścią wystawy jest salon szlachecki, w którym narracja związana jest z dziejami rodu Branickich herbu Gryf  i zmianami, jakie za ich sprawą dokonały się w Tykocinie. Nową odsłonę zyskały także Gabinet Glogerowski i salon malarski Zygmunta Bujnowskiego. Zwieńczeniem wystawy jest sala poświęcona burzliwym dziejom miasta w okresie II wojny światowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Wystawy w Wielkiej Synagodze

Sala Wielka Synagogi

W Muzeum w Tykocinie w latach 2015 – 2016 realizowany był projekt „Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwolił on na przywrócenie wyglądu głównej sali modlitewnej z okresu międzywojennego, kiedy modliły się w tej Synagodze rzesze wiernych.

Przystępując do rekonstrukcji ruchomego wyposażenia wzięto pod uwagę muzealny charakter obiektu w chwili obecnej, potrzebę zachowania ciągów komunikacyjnych dla licznie odwiedzających tykocińską Synagogę gości. Stąd założeniem Muzeum było wykonanie symbolicznego wyposażenia ukazującego zwiedzającym przekrój sprzętów znajdujących się w tym miejscu w okresie, gdy służyło ono żydowskiej społeczności Tykocina.

Koncepcja wystawy została opracowana na podstawie zachowanych źródeł ikonograficznych – dokumentacji wykonanej przez historyka i badacza kultury żydowskiej Szymona Zajczyka w latach 20. i 30. XX wieku, przechowywanej obecnie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, oraz archiwalnych fotografii wnętrza tykocińskiej Synagogi sprzed II wojny światowej, znajdujących się w Muzeum Diaspory w Tel Awiwie.

Dwuletni projekt pozwolił Muzeum odtworzyć historyczne wyposażenie sali modlitewnej oraz przywrócić przedwojenny wygląd aronu ha-kodesz – szafy służącej do przechowywania zwojów Tory. Dziś w tykocińskiej Synagodze możemy podziwiać zrekonstruowaną drewnianą świętą szafę z rzeźbionymi drzwiami i zdobiącymi ją odtworzonymi parochetem i lambrekinem oraz ruchome elementy wyposażenia wnętrza w postaci różnego rodzaju ław, pulpitów i stelaży przyściennych. Na odnowionej bimie prezentowany jest zrekonstruowany fotel Eliasza wykorzystywany w obrzędzie obrzezania. Realizacja tego projektu podnosi walory historyczne obiektu pozwalając wprowadzić widza w sakralną przestrzeń dawnej synagogi.

Tykocin był w przeszłości ważnym ośrodkiem miejskim, a kahał żydowski, założony tu w 1522 r., należał do największych i najbardziej znaczących w dawnej Polsce. Żydzi odgrywali ważną rolę w życiu Tykocina, jako główny czynnik jego gospodarczego rozwoju. Tykocińska Wielka Synagoga wybudowana została w 1642 r. Obecny kształt nadano jej odbudowując po pożarze w 1736 r.
Po zagładzie tykocińskich Żydów w czasie II wojny światowej 25 i 26 sierpnia 1941 r., wielka synagoga, ograbiona i spustoszona, niszczała. W latach 50. XX w., staraniem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Władysława Paszkowskiego, została zabezpieczona przed dalszą dewastacją i wkrótce poddana gruntownej konserwacji. Konserwatorzy z Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie, pod kierunkiem Kaliny Stawickiej, Marii Rymaszewskiej i Stanisława Stawickiego w latach 1974-1978 przeprowadzili badania i dokonali konserwacji zachowanych malowideł na ścianach sali wielkiej, na filarach i sklepieniu bimy oraz konserwacji i częściowej rekonstrukcji aronu ha-kodesz.

Odsłonięto najstarszą warstwę malarską, przyjmując zasadę pozostawienia malowideł w takim stanie, w jakim dotrwały do naszych czasów. Dekorację ścian i części bimy stanowią polichromowane tablice z tekstami modlitw w języku hebrajskim i aramejskim w bogato zdobionych bordiurach. Powstawały one w różnym czasie z fundacji pobożnych członków tykocińskiego kahału. Najstarsza inskrypcja z fragmentem Psalmu Dawida pochodzi z 1662 r. i znajduje się nad łukiem bimy, na zewnętrznej stronie od północy. Na wschodniej ścianie synagogi po obu stronach aronu ha-kodesz znajdują się tablice datowane na lata 1689 i 1691.
Dekoracja malarska aronu ha-kodesz łączy w sobie wszystkie odsłonięte i zachowane warstwy od I poł. XVII do XIX w. Najstarsze oryginalne zdobienie w postaci złoceń i srebrzeń znajduje się na dolnym szerokim gzymsie i zwieńczeniu. Pierwotnie aron ha-kodesz był bogato złocony i srebrzony, a we wnęce (dziś odtworzonej) umieszczona była drewniana skrzynia zamykana rzeźbionymi drzwiami. Drzwi aronu przysłaniał parochet – bogato haftowana zasłona. Po prawej stronie ustawiony był pulpit kantora z tablicą “sziwiti”, a po lewej na postumencie olbrzymia mosiężna ośmioramienna chanukowa menora.
Centralne miejsce we wnętrzu synagogi zajmuje murowana dwukondygnacyjna bima, wsparta na czterech potężnych słupach, przykryta sklepieniem klasztornym. Pola sklepień bimy pokrywają polichromie wyobrażające firmament niebieski ze złotymi gwiazdami.
W gablotach prezentowane są zbiory judaików: ozdoby Tory, lampki i świeczniki chanukowe, balsaminki, tałesy, tefiliny, jarmułki i inne.

Seder Pesach

Seder Pesach to uroczysta wieczerza rozpoczynająca jedno z największych żydowskich świąt – Święto Pesach. Ustanowione z woli Bożej i opisane w Biblii, upamiętnia cudowną noc, gdy Pan Bóg “ręką silną i ramieniem wyprężonym” wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Tradycja biblijna zalicza Pesach do jednego z trzech świąt pielgrzymich (szlosza regalim), podczas których starożytni Izraelici mieli obowiązek odbywania pielgrzymki do Świątyni w Jerozolimie.

Święto Pesach przypada na wiosnę, rozpoczyna się podczas pełni księżyca w wigilię 15 dnia miesiąca Nisan i trwa 7 dni w Ziemi Izraela i 8 dni w Diasporze. W czasie tych dni nie wolno spożywać ani posiadać w domu potraw mających w sobie zakis (po hebrajsku chamec, w jidysz chomec), ponieważ w noc wyjścia z Egiptu nie wystarczyło czasu na upieczenie zakwaszonego chleba. Na tę pamiątkę spożywa się chleb przaśny, czyli macę, wypieczony jedynie z wody i mąki.

Wieczorem 14 dnia miesiąca Nisan, czyli w wigilię Pesach, cała rodzina zasiada do uroczystej wieczerzy, przy odpowiednio przygotowanym stole. Ojciec, głowa rodziny, zajmuje najważniejsze miejsce usłane specjalną poduszką, która przypomina starożytny zwyczaj ludzi wolnych, rozsiadających się wygodnie w półleżącej pozycji podczas uczty. Przed nim na stole znajduje się kielich kiduszowy, a obok na tacy w specjalnej torebce – maca w trzech kawałkach jeden nad drugim. Trzy kawałki macy wyobrażają trzy stany Izraela: kapłanów, lewitów i lud izraelski.

Na specjalnym talerzu ustawia się w miseczkach przepisane Prawem i uświęcone tradycją potrawy:

 • Zeroa – pieczone z kością mięso baranka – symbol ofiary składanej niegdyś na święto Paschy
 • Bejca – pieczone jajko – także symbol paschalnej ofiary
 • Maror – gorzkie zioła (sałata lub chrzan) – pamiątka gorzkiej niewoli w Egipcie
 • Charoset – słodka pasta sporządzona z tłuczonych orzechów, imbiru, tartych jabłek i wina. Ma ona konsystencję gliny i przypomina ciężką pracę Izraelitów w Egipcie przy wyrobie cegieł. W paście charoset podczas wieczerzy macza się chrzan przed zjedzeniem, aby osłodzić jego gorzki smak.
 • Karpas – zielona pietruszka, którą przed zjedzeniem zanurza się w osolonej wodzie.
 • Chazeret – tarty chrzan

W karafce znajduje się czerwone słodkie wino. Przed biesiadnikami stoją srebrne kubki, a na brzegu stołu najpiękniejszy kielich przeznaczony dla proroka Eliasza (kos Elijahu), który według tradycji odwiedza żydowskie domy. W czasie wieczerzy wypija się cztery kielichy wina (arba kosot) na pamiątkę czterech aspektów boskiego wybawienia z Egiptu. Piąty kielich którego się nie wypija, jest zapowiedzią Bożego odkupienia i nadejścia ery mesjańskiej. Obok stołu ustawiono misę i dzban do rytualnego umywania rąk podczas wieczerzy. Treścią Sederu jest przypominanie i przekazywanie młodemu pokoleniu prawdy o tym, że Pan Bóg wybawił Naród Izraela z niewoli egipskiej oraz oczekiwanie na ostateczne odkupienie wraz z nadejściem Mesjasza. Ceremonię rozpoczyna i prowadzi ojciec rodziny. Posługuje się paschalną hagadą (Hagada szel Pesach) czyli zbiorem przepisów i tekstów na tę uroczystość przeznaczonych. Wieczerza ma ustalony porządek (po hebrajsku seder), stąd nazwa Seder Pesach oznacza Porządek Paschy i składa się z 14 części:

 1. Kidusz – błogosławieństwo nad winem
 2. U-rchac – prowadzący seder umywa sobie ręce
 3. Karpas – spożycie pietruszki umaczanej w osolonej wodzie
 4. Magid – Opowiadanie o wyjściu z Egiptu. Najmłodsze dziecko zadaje ojcu cztery pytania zaczynające się od słów: “Czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy?” (po hebr. “Ma nisztana ha-lajla ha-ze mi-kol ha-lejlot?”). Odpowiadając na nie ojciec i inni zebrani przekazują dziecku treść święta Pesach.
 5. Rachac – wszyscy biesiadnicy umywają sobie ręce.
 6. Moci maca – błogosławieństwo nad macą
 7. Maror – spożycie gorzkich ziół
 8. Korech – spożycie chrzanu
 9. Szulchan orech – podanie do stołu wieczerzy
 10. Cafon – spożycie afikomenu, czyli części z podzielonej macy Lewitów
 11. Barech – dziękczynne modły po jedzeniu
 12. Halel – wychwalanie Boga śpiewaniem Psalmów 113 – 118, które przypominają cudowne wyjście z niewoli i wyrażają wiarę w boskie zbawienie.
 13. Nirca – ostatnie śpiewy. Śpiewa się też piosenkę Chad gadia

Na zakończenie wszyscy wypowiadają życzenie: “Le-szana ha-baa bi-ruszalajim” – to znaczy: “Następnego roku w Jerozolimie”

W Izraelu seder odprawia się jeden raz, w wigilię Pesach, w Diasporze powtarza się następnego wieczoru.

Pokój rabina

Kameralna ekspozycja w wieży tykocińskiej synagogi.

Rabin (po hebrajsku “rabi” czyli “mój mistrz”, raw-pan) – uczony w Piśmie, posiadający specjalne uprawnienia do sprawowania w gminie żydowskiej godności najwyższego autorytetu w zakresie prawa religijnego. W dawnych czasach w Ziemi Świętej rabini byli specjalnie wyświęcani, (smicha czyli wyświęcenie przez nałożenie rąk). Praktyki te zanikły ok. IV w. W czasach późniejszych i obecnie pozwolenie na pełnienie funkcji rabina wydaje swemu uczniowi mistrz z jeszywy, czyli akademii talmudycznej. Gmina przyjmuje rabina wynagradzając jego posługę odpowiednią kwotą pieniężną, która nie jest pensją, a jedynie rekompensatą w sytuacji braku innych źródeł utrzymania.

W autonomicznych gminach dawnej Rzeczypospolitej rabin był przewodniczącym sądu (aw bejt din dosłownie ojciec sądu), który na podstawie obowiązującego Żydów i honorowanego przez władze państwowe starożytnego prawa talmudycznego, rozstrzygał w sprawach dotyczących wszystkich dziedzin życia. Do niego należało także prowadzenie wyższej szkoły talmudycznej jeszywy.

Pierwszym rabinem Tykocina był Dawid, określany w przywileju założenia gminy w 1522 r. jako “doktór” czyli uczony. W XVI wieku działali tu między innymi Mordechaj Tiktiner, Szmuel Eliezer Eidels “Maharsza”, Aaron Charif. Ostatni rabin Awa Światycki (rabi Awala) został wraz z rodziną zamordowany przez hitlerowców wraz z całą tykocińską żydowską gminą dnia 26 sierpnia 1941 r. w lesie pod Łopuchowem.