Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

ZAPRASZAMY DO PAŁACU W CHOROSZCZY
NA LEKCJE MUZEALNE I ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 30 osób

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tel. 85 71-91-233 lub kom. 509 336 795

Obowiązują następujące opłaty:

lekcja muzealna
 • dzieci i młodzież szkolna – bilet ulgowy w cenie 4 zł od osoby + opłata 24 zł od grupy
 • grupy przedszkolne - opłata 24 zł od grupy

zajęcia interaktywne

 • dzieci i młodzież szkolna - bilet ulgowy w cenie 4 zł od osoby + opłata 35 zł od grupy
 • grupy przedszkolne - opłata 35 zł od grupy

 

LEKCJE MUZEALNE

 1. „Sztuka polska i europejska wybranych epok”
  Wykład ilustrowany slajdami.
  Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych
  Czas trwania ok. 60 min.
   
 2. „Z modą przez stulecia” - historia ubioru od starożytności po czasy współczesne.
  Wykład ilustrowany slajdami oraz przykładami na ekspozycji.
  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  Czas trwania ok. 60 min.

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

 1. „W kapeluszu, budce i berecie – czyli o dawnych nakryciach głowy”
  Nakrycia głowy są bardzo ważnym elementem ubioru. Ich głównym zadaniem była i jest ochrona głowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: zimnem, słońcem, deszczem, wiatrem. Ale mają też inną rolę do spełnienia, przez stulecia dopełniały stroju charakterystycznego dla danej epoki, pozwalały odróżnić szlachcica od mieszczanina, damę od pokojówki. Świadczyły również o guście ich posiadaczy. Wiele z nich przetrwało do dnia dzisiejszego jak np. kapelusz, beret czy czapka. Zmienił się materiał i ozdoby.
  Zajęcia składają się z dwóch części:
  Część pierwsza obejmuje wprowadzenie połączone z pokazem slajdów.
  Część druga to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy wykonają własne nakrycie głowy.
  Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych, w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat.
   
   
   
 2. „Nie każdego stać na Rembrandta” – zajęcia plastyczne inspirowane portretem konturowym, nazywanym również silhouette od nazwiska twórcy francuskiego polityka Etienne de Silhouette, który w l. 60 XVIII wieku wymyślił tani zamiennik drogich portretów olejnych. Moda na tworzenie portretów konturowych: czarnych na białym tle lub na odwrót, stała się bardzo popularna w całej ówczesnej Europie. Uczestnicy zajęć wykonają własny portret tą dawną techniką.
  Czas trwania: 60 min.
  Ilość miejsc ograniczona do 25 osób.
   
   
   
 3. „Salonowy savoir-vivre – zajęcia interaktywne adresowane do przedszkoli i szkół podstawowych dotyczące etykiety związanej ze spożywaniem posiłków, jak i odpowiedniej zastawy, jak powinna znaleźć się na stole.
  Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
  W części teoretycznej uczestnicy w oparciu o pokaz slajdów prześledzą przemiany jakie zachodziły w sposobach wspólnego spożywania posiłków i nakrycia stołu od starożytności po czasy współczesne. Część druga obejmuje zajęcia praktyczne polegające na samodzielnym nakryciu stołu. Całość uzupełniają zagadki dotyczące dawnych nazw dzisiejszych potraw.
  Czas trwania: 60 min.
  Ilość miejsc ograniczona do 25 osób.
   
   
   
 4. „Gdy peruka była w modzie” – zajęcia interaktywne adresowane do dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
  W części teoretycznej uczestnicy w oparciu o pokaz slajdów prześledzą historię peruk i perukarstwa, a także dowiedzą się jak istotną rolę odgrywały fryzury w XVIII wieku nie tylko w życiu osobistym, ale również w społecznym
  Część praktyczna obejmuje zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu przez uczestników własnej peruki.
  Czas trwania: 90 min.
  Ilość miejsc ograniczona do 25 osób.
   
   
    
   
 5. „Sztuka pisania”
  Wykład ilustrowany planszami + zajęcia interaktywne. Podczas zajęć uczestnicy śledzą wędrówkę, jaką przeszły litery od obrazka do dzisiejszego kształtu. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy - polegający na odtwarzaniu dawnych sposobów przekazywania wiadomości, oraz operacyjny - polegający na wyjaśnieniu pojęć związanych z pismem (piktogram, pismo klinowe, tabliczki gliniane, papirus, skryba, pergamin, iluminacja itp.).
  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych
  Czas trwania ok. 60 min.
   
   
 6. „Spotkania literackie”
  Warsztaty które są połączeniem wiedzy z zakresu historii i języka polskiego. Ich celem jest zapoznanie z wybranymi faktami z historii i dziełami sztuki poprzez kształtujące wyobraźnię ćwiczenia literackie, zabawy ze słowem. Każde zajęcia składają się z trzech stałych elementów: zwiedzania ekspozycji, prezentacji tekstów oraz samodzielnych prób literackich.
  Proponujemy trzy tematy zajęć:
  1. Różne widzenie rzeczy – różne konwencje opisu
  2. Dziennikarz „Przeglądu Artystyczno – Kulturalnego”
  3. Głosy letniej rezydencji
  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  Czas trwania ok. 60 min.
   
   
 7. „Cztery pory roku w parku w Choroszczy”
  Zajęcia w parku z zeszytem edukacyjnym, który zawiera informacje o roślinach i zwierzętach oraz zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie w ciągu roku.
  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  Czas trwania ok. 60 min.
   
   
   
   
 8. „Rośliny i zwierzęta parku w Choroszczy”
  Zajęcia w parku z zeszytem edukacyjnym, który zawiera informacje dotyczące gatunków prawnie chronionych, zasad bezpiecznej obserwacji zwierząt oraz różnorodne zadania do samodzielnego wykonania, które pozwolą przypomnieć i utrwalić zdobyte wiadomości.
  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas VI-VI szkoły podstawowej
  Czas trwania ok. 60 min.
   
   
   
 9. „Kształtowanie krajobrazu parku w Choroszczy”
  Zajęcia w parku z zeszytem edukacyjnym, który zawiera wiadomości dotyczące rodzajów spotkanych krajobrazów, form ich ochrony i pielęgnacji.
  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Czas trwania ok. 60 min.