Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2022

W 2022 roku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 25 000 złotych na konserwację dwóch ceramicznych medalionów z końskimi łbami. Obiekty te znajdują się na elewacji frontowej stajni przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i są wpisane do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa Podlaskiego, pod nr B-380.
Prace renowacyjne przeprowadziła wyłoniona w przetargu firma Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ruskowy Bród 79A, 03–289 Warszawa w okresie wrzesień – listopad 2022 r., w skład zespołu konserwatorskiego weszli mgr Damian Pisarski i mgr Filip Kamil Łazarczyk. W pierwszym etapie medaliony oczyszczono z luźno zalegających pokładów zabrudzeń, jak również z nawarstwień mikrobiologicznych i zabezpieczono przed ponownym rozwojem mikroorganizmów przy użyciu preparatu o profilu biobójczym. Następnie dokładne oczyszczono piaskowaniem powierzchnie rzeźb i przeprowadzono powierzchniowe wzmocnienie dzieł preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego. W dalszym etapie prac wykonano montaż uprzednio wykonanych rekonstrukcji brakujących większych elementów rzeźb takich jak uszy czy żuchwa. Pomniejsze ubytki uzupełniono zaprawą, a odtworzone fragmenty scalono kolorystycznie. Na zakończenie prac medaliony zostały zabezpieczone preparatami gwarantującymi odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
 
Autorzy zdjęć: Damian Kwiecień, Filip Kamil Łazarczyk
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


2021

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CHOROSZCZY

W wyniku realizacji projektu ,,Rewitalizacja zabytkowego parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Choroszczy'' powstanie osiem tymczasowych ławek drewnianych. Ławki wg propozycji prof. Witolda Pawła Burkiewicza zostały zaakceptowane przed ustawieniem przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Ławki zostaną wykonane z klejonego drewna dębowego, będą zabezpieczone przed korozją biologiczną środkami konserwującymi do drewna oraz zostaną oddzielone od podłoża za pomocą ocynkowanych elementów stalowych i kołków montażowych. Przyjęty model ławki tymczasowej przyjęty jako typowy dla ogrodów XVIII/XIX wieku, został wysoko oceniony przez prof. Carmen Anon Fellu, Honorową Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Ogrodów Historycznych IFLA – ICOMOS. Ponadto w ramach projektu zostaną wyrównane alejki parkowe oraz zostaną poddane oczyszczeniu ok. 4 000 mb rowów.  

Wartość dotacji: 85.550 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu