Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (promocja wydawnictwa)

Muzeum Historyczne (ul. Warszawska 37), godz. 16.00

Promocja wydawnictwa Muzułmańskiego Związku Religijnego pod red. Barbary Pawlic-Miśkiewicz, Anny Mucharskiej, Lilli Świerblewskiej.

Album „Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb” poświęcony jest tradycji pogrzebowej Tatarów. Pierwsza część opisuje zasady związane z pochówkiem, zgodne z prawem islamu i tradycją tatarską, przedstawia ceremonię ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasińskiego oraz Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza. Druga część albumu to wybór fotografii ułożonych zgodnie z etapami uroczystości pogrzebowej. Materiał ikonograficzny jest niezwykłym dokumentem, ukazującym jeden z kluczowych obrządków. Najstarsze fotografie pochodzą z lat30. XX w., najnowsze datowane są na rok 2015.

Książkę wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wstęp wolny.