Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

NOWOSIELSKI – SZTUKA SAKRALNA. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin

Autor: Krystyna Czerni

Wydawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Samorząd Województwa Podlaskiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Białystok 2023

Format: 30 x 23 cm, s.340, oprawa miękka, ISBN 978-83-950007-6-8

Cena: 120,00 zł

Spis treści

ZAMAWIANIE WYDAWNICTWA ˇ

W roku 2019 Muzeum Podlaskie w Białymstoku było współwydawcą katalogu ,,Nowosielski sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin". Katalog stanowi jeden z tomów monografii dorobku sakralnego Jerzego Nowosielskiego przygotowywanej sukcesywnie przez dr Krystynę Czerni. Dodruk wydania I, którego nakład został całkowicie wyczerpany, wykonano w ramach wydarzenia dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 2023 Rok Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które objął honorowym patronatem dr Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego.

Do zainteresowania odbiorców katalogiem ,,Nowosielski sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin" przyczyniło się nieustające zainteresowanie prof. Jerzym Nowosielskim, jego twórczością i osobowością znaną z wnikliwych refleksji i rozważań  na gruncie filozoficzno-teologicznym. Artysta należy do grona najbardziej cenionych polskich twórców współczesnych. Monografia dorobku sakralnego Nowosielskiego ukazująca się w kolejnych tomach zawiera bogaty materiał ilustracyjny – zarówno fotografie istniejących dzieł artysty, jak również materiały archiwalne. Katalog ,,Nowosielski sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin", odzwierciadla aktualny stan badań nad sztuką Nowosielskiego. Autorka monografii – dr Krystyna Czerni – to wnikliwa badaczka życia i twórczości artysty, krytyczka i historyczka sztuki, która znaczną część swojej pracy naukowo-badawczej poświęciła twórczości Nowosielskiego.

Publikacja stanowi drugą z serii zapoczątkowanej w 2015 roku, kiedy ukazał się pierwszy w serii katalog – ,,Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna". W 2022 roku opublikowane zostały kolejne tomy opracowań dr Krystyny Czerni: ,,Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna oraz ,,Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu. Sztuka sakralna", a w roku dedykowanym Artyście ukaże się także tom katalogujący dzieła sakralne w północno-zachodniej Polsce, w Lourdes oraz varia.


Dodruk wydania I wykonano w ramach zadania

ROK JERZEGO NOWOSIELKIEGO W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU ODDZIAŁ MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Wydarzenie objął honorowym patronatem dr Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego