Opowieści chanukowe w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego z cyklu muzealne prezentacje świąt żydowskich

10 grudnia 2023 r., godz. 14.30
Wielka Synagoga w Tykocinie, ul. Kozia 2

Podczas spotkania poznamy zwyczaje żydowskiego Święta Chanuki, które zostaną  zilustrowane scenkami w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego.

W programie:

  1. Zapalenie świec w chanukowej menorze przed Wielką Synagogą i lampce chanukowej we wnętrzu synagogi
  2. Opowieści o obchodach i tradycjach święta Chanuki, ilustrowane scenkami w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego w narracji Ewy Wroczyńskiej

– Jak w Tykocinie gazety czytano

– Chackiel Sara Malkes i kobieta z wątrobą na nosie

– Prześcieradło rabiego Łypełe

– Obiad rabina Anolika

  1. Nauka chanukowych pieśni i świąteczny poczęstunek

Tykociński Teatr Amatorski jest spadkobiercą dwóch tradycji amatorskiego ruchu teatralnego: polskiego teatru amatorskiego, którego działalność jest udokumentowana od 1913 r. oraz żydowskiego teatru amatorskiego działającego od 1919 r. do połowy lat 20-tych XX w. Tykociński Teatr Amatorski odrodził się w 1985 r. z inicjatywy Muzeum w Tykocinie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej. Odtąd działa niemal nieprzerwanie na rzecz tykocińskiego społeczeństwa, pielęgnując historię, tradycję i kulturę dawnego Tykocina i całego regionu. Teatr przedstawia sztuki nawiązujące do klimatu XIX-wiecznych i przedwojennych teatrów prowincjonalnych i wędrownych. Głównym nurtem działalności Teatru jest przywracanie pamięci o minionych czasach i zdarzeniach z historii Tykocina i ukazywanie bogactwa tradycji dawnej Rzeczypospolitej na przykładzie dziejów Podlasia. Tematyka spektakli, opartych przede wszystkim na własnych oryginalnych scenariuszach, dotyczy dziejów Tykocina, tradycji staropolskich misteriów pasyjnych i bożonarodzeniowych oraz tradycji i kultury tykocińskich Żydów. W ten sposób działania teatralne ogarniają całość tykocińskiej spuścizny kulturowej, bowiem miejscem spektakli jest zarówno kościół parafialny, synagoga, zamek i ulice miasta. Teatr współpracuje z tykocińską parafią, muzeum, domem kultury, szkołą. Teatr łączy także całe tykocińskie społeczeństwo, ponieważ aktorzy pochodzą z różnych środowisk i grup wiekowych. Członkami zespołu są nierzadko całe rodziny, w tym małe dzieci i ich rodzice, uczniowie i nauczyciele.


Wstęp:
5 zł/os