Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

udogodnienia – Muzeum Historyczne

Dostosowanie Muzeum Historycznego do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu
• Szyny podjazdowe umożliwiające wjazd wózkiem od strony dziedzińca na sale ekspozycyjne na parterze.
• Schodołaz do transportu wózków inwalidzkich, umożliwiający poruszanie się osób na wózku inwalidzkim po schodach w Muzeum Historycznym.
• Możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, będącego na wyposażeniu Muzeum.
• Brak progów w salach ekspozycyjnych.

Dostosowanie Muzeum Historycznego do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
• Tyflograficzne, dotykowe plany parteru i pierwszego piętra, umieszczone na stojakach wewnątrz budynku, informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum.
• Brak progów w salach ekspozycyjnych.
• Dotykać wybranych zabytków mogą tylko grupy niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach, pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
• Teksty informacyjne w alfabecie Braille’a, dostępne bezpłatnie na czas zwiedzania w kasie Muzeum.
• Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem.

Dostosowanie Muzeum Historycznego do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących
• System bezprzewodowy tour guide umożliwiający osobom niedosłyszącym wyraźniejszy przekaz informacji przewodnika (słuchawki są udostępniane przez obsługę Muzeum). Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy 30 urządzeń.