udogodnienia – Muzeum Ikon w supraślu

Dostosowanie Muzeum Ikon w Supraślu do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu
• Podjazd dla osób niepełnosprawnych w części frontowej przed budynkiem.
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych z prawej strony.
• Brak progów w salach ekspozycyjnych.
• Szerokie przejścia na salach wystawienniczych, umożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
• Winda dla osób niepełnosprawnych.
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie Muzeum Ikon w Supraślu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych z prawej strony.
• Tyflograficzne, dotykowe plany na stojakach, z układem wnętrz, przejść, lokalizacją łazienek, umieszczone na każdej kondygnacji budynku, przed wejściem do pierwszego pomieszczenia.
• Brak progów w salach ekspozycyjnych.
• Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem.

Dostosowanie Muzeum Ikon w Supraślu do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących
• Możliwość skorzystania z wzmacniaczy dźwięku. Muzeum posiada 30 szt. tych urządzeń.
• Możliwość skorzystania z audioprzewodników.
Wzmacniacze dźwięku i audioprzewodniki dostępne w Muzeum po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 509 336 829