Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

udogodnienia – Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Dostosowanie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu
• Dzwonek elektryczny przy bramce wejściowej od ulicy Świętojańskiej.
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych do budynku.
• Pochylnia w części frontowej przed budynkiem, umożliwiająca wjazd wózkiem do budynku.
• Schodołaz do transportu wózków inwalidzkich do pracowni plastycznej na piętrze Muzeum.
• Możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, będącego na wyposażeniu Muzeum.
• Brak progów w salach ekspozycyjnych.

Dostosowanie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
• Dzwonek elektryczny przy bramce wejściowej od ulicy Świętojańskiej.
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych do budynku.
• Tyflograficzny, dotykowy plan Muzeum, umieszczony na stojaku wewnątrz budynku, informujący o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum.
• Audioprzewodnik z audiodeskrypcją wybranych rzeźb oraz sal ekspozycyjnych, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiodeskrypcja uruchamia się automatycznie w momencie zbliżania się do wybranego dzieła sztuki. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy dziesięć audioprzewodników.
• Udostępnienie stałej ekspozycji osobom niewidomym i niedowidzącym w formule „Obejrzyj dłońmi”. Rzeźby zostały zamontowane na obrotowych kawaletach, co umożliwia obejrzenie dzieła bez narażenia na niebezpieczeństwo oglądającego i eksponatu. Uzupełnieniem tej formy oglądania jest szczegółowy opis audiodeskrypcyjny.
• Osoby niewidome mają do dyspozycji komputer ze specjalnym oprogramowaniem „SuperNowa”. Program powiększa obraz, udźwiękawia tekst, dzięki czemu osoba niewidoma może uzyskać informacje np. o historii budynku, wystawie stałej czy patronie naszego Muzeum.
• Osoby niedowidzące mogą korzystać z zajęć edukacyjnych z naszej oferty, do których wykorzystywane są prezentacje multimedialne. Ułatwieniu służy ekran multimedialny pozwalający sprawnie powiększać fragmenty materiałów.
• Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem.

Dostosowanie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących
• Osoby niedosłyszące mogą skorzystać z „Antenna International” - bezprzewodowego systemu nagłaśniającego. Muzeum Rzeźby posiada 48 odbiorników oraz 2 nadajniki. Urządzenia udostępniane są bezpłatnie w kasie Muzeum. Sprzęt jest wykorzystywany w trakcie spacerów edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Muzeum.
• Audioprzewodnik z regulacją głośności, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiowycieczka uruchamia się automatycznie w momencie zbliżania się do wybranego dzieła sztuki. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy dziesięć audioprzewodników.