Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

udogodnienia – Muzeum w Tykocinie

Dostosowanie Muzeum w Tykocinie do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu

 • Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych do obu budynków Muzeum.
 • Możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, będącego na wyposażeniu Muzeum.
 • Szyny podjazdowe umożliwiające wjazd wózkiem na ekspozycję wnętrza Sali Wielkiej.
 • Szyny podjazdowe umożliwiające wjazd wózkiem na babińce Wielkiej Synagogi.
 • Szyny podjazdowe są dostępne dla zwiedzających bezpłatnie i bez konieczności wcześniejszego zgłaszania. W dniu wizyty chęć skorzystania z szyn wystarczy zgłosić w kasie Muzeum w Wielkiej Synagodze.
 • Nie ma możliwości skorzystania z szyn podjazdowych do Domu Talmudycznego –schody są zbyt strome. Do transportu wózków inwalidzkich do Domu Talmudycznego wykorzystujemy schodołaz.

Dostosowanie Muzeum w Tykocinie do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących

 • Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych do obu budynków Muzeum.
 • Makieta Synagogi - przeznaczona do percepcji dotykowej, z opisem w alfabecie Braille’a, znajdująca się przy wejściu do Synagogi.
 • Makieta Domu Talmudycznego - przeznaczona do percepcji dotykowej, z opisem w alfabecie Braille’a, znajdująca się przy wejściu do Domu Talmudycznego.
 • W obu budynkach Muzeum są schody (wejście na Salę Wielką, na babińce, wejście do Domu Talmudycznego). W Domu Talmudycznym na parterze, gdzie znajdują się sale ekspozycyjne, nie ma progów.
 • Audioprzewodnik z audiodeskrypcją ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie oraz wystaw stałych w domu Talmudycznym, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiodeskrypcja uruchamia się automatycznie. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy pięćdziesiąt audioprzewodników w Wielkiej Synagodze oraz trzydzieści w Domu Talmudycznym.
 • Tyflograficzny, dotykowy plan Wielkiej Synagogi, umieszczony na stojaku wewnątrz budynku, informujący o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum.
 • Tyflografiki w formie książki, przedstawiające żydowskie symbole i judaika, nawiązujące do ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej. Jeden egzemplarz książki dostępny do wypożyczenia bezpłatnie na czas zwiedzania w kasie Muzeum.
 • Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem.

Dostosowanie Muzeum w Tykocinie do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących

 • Audioprzewodnik z regulacją głośności, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiowycieczka, która uruchamia się automatycznie dotyczy ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie oraz wystaw stałych w Domu Talmudycznym. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy pięćdziesiąt audioprzewodników w Wielkiej Synagodze oraz trzydzieści w Domu Talmudycznym.
 • Monitor interaktywny – wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych.