Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

udogodnienia – Muzeum w Tykocinie

Dostosowanie Muzeum w Tykocinie do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych do obu budynków Muzeum.
• Szyny podjazdowe umożliwiające wjazd wózkiem na ekspozycję wnętrza Sali Wielkiej.
• Szyny podjazdowe umożliwiające wjazd wózkiem na babińce Wielkiej Synagogi.
• Nie ma możliwości skorzystania z szyn podjazdowych do Domu Talmudycznego –schody są zbyt strome.
Szyny podjazdowe są dostępne dla zwiedzających bezpłatnie i bez konieczności wcześniejszego zgłaszania. W dniu wizyty chęć skorzystania z szyn wystarczy zgłosić w kasie Muzeum w Wielkiej Synagodze.

Dostosowanie Muzeum w Tykocinie do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych do obu budynków Muzeum.
• W obu budynkach Muzeum są schody (wejście na Salę Wielką, na babińce, wejście do Domu Talmudycznego). W Domu Talmudycznym na parterze, gdzie znajdują się sale ekspozycyjne, nie ma progów.
• Audioprzewodnik z audiodeskrypcją ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiodeskrypcja uruchamia się automatycznie. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy czterdzieści audioprzewodników.
• Tyflograficzny, dotykowy plan Wielkiej Synagogi, umieszczony na stojaku wewnątrz budynku, informujący o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum.
• Tyflografiki w formie książki, przedstawiające żydowskie symbole i judaika, nawiązujące do ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej. Jeden egzemplarz książki dostępny do wypożyczenia bezpłatnie na czas zwiedzania w kasie Muzeum.

Dostosowanie Muzeum w Tykocinie do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących
• Audioprzewodnik z regulacją głośności, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiowycieczka dotyczy ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie i uruchamia się automatycznie. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy czterdzieści audioprzewodników.