Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

udogodnienia – Ratusz

Dostosowanie Ratusza do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu
• Podjazd dla osób niepełnosprawnych w części frontowej przed budynkiem.
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych.
• Szyny podjazdowe umożliwiające wjazd wózkiem na sale ekspozycyjne na parterze.
• Schodołaz do transportu wózków inwalidzkich do podziemi.
• Możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, będącego na wyposażeniu Muzeum.
• Brak progów w salach ekspozycyjnych.

Dostosowanie Ratusza do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
• Dzwonek elektryczny przy drzwiach wejściowych.
• Makieta Ratusza z brązu przed wejściem do Muzeum, przeznaczona do percepcji dotykowej, z opisem w alfabecie Braille’a.
• Tyflograficzne, dotykowe plany parteru i podziemi Ratusza, umieszczone na stojakach wewnątrz budynku, informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum.
• Audioprzewodnik z audiodeskrypcją szesnastu obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego oraz sal ekspozycyjnych, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiodeskrypcja uruchamia się automatycznie w momencie zbliżania się do wybranego dzieła sztuki. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy dziesięć audioprzewodników.
• Tyflografiki szesnastu obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego, w formie książki z opisem każdego obrazu w alfabecie Braille’a oraz tyflografiką wydrukowaną na papierze puchnącym. Trzy egzemplarze książki są dostępne bezpłatnie do wypożyczenia na czas zwiedzania w kasie Muzeum.
• Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem.

Dostosowanie Ratusza do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących
• Możliwość bezpłatnego wypożyczenia tabletu z oprowadzaniem po wystawie w języku migowym. Tablet zawiera trzynaście filmów z informacjami o historii białostockiego Ratusza, rzeźby przedstawiającej Hermesa oraz informacje o jedenastu wybranych obrazach z Galerii Malarstwa Polskiego. Tłumaczenie w PJM na średnim stopniu zaawansowania.
• Audioprzewodnik z regulacją głośności, dostępny bezpłatnie w kasie Muzeum. Audiowycieczka uruchamia się automatycznie w momencie zbliżania się do wybranego dzieła sztuki. Do dyspozycji zwiedzających udostępniamy dziesięć audioprzewodników.

W celu ułatwienia dostępu do Muzeum osobom niepełnosprawnym prosimy o wcześniejszy kontakt i poinformowanie o terminie wizyty pod numerem tel. 85 740 77 41, 509 336 740.

Szczegółowe informacje o dostępności Ratusza znajdują się również na stronie Pełnosprawny
Białystok:
 
Ratusz na pelnosprawny.bialystok.pl