Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Pierwsza konferencja z cyklu Symposium Branicianum

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na pierwszą konferencję z cyklu Symposium Branicianum zatytułowaną

„Jan Klemens Branicki – splendor i miraż”

Białystok, 13–15 października 2021 r.

W październiku przyszłego roku minie 250 lat od śmierci Jana Klemensa Branickiego. Muzeum Podlaskie, mające swą główną siedzibę w hetmańskim Białymstoku, planuje w związku z rocznicą przygotowanie przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych i naukowych. Jednym z nich jest zaplanowana na jesień 2021 r. konferencja naukowa „Jan Klemens Branicki – splendor i miraż”.

Badania naukowe nad działalnością Jana Klemensa Branickiego, głównie jako wybitnego mecenasa sztuki, mają ponad wiekową tradycję. Liczni autorzy zajmowali się jego świeckimi i sakralnymi fundacjami, dworem, kompozycjami ogrodowymi, założeniami urbanistycznymi, hetmańską kolekcją sztuki i biblioteką, teatrem i muzyką oraz zaangażowaniem politycznym i udziałem w życiu publicznym epoki. Dysponujemy zatem znaczną literaturą naukową dokumentującą badania nad różnorodnymi poczynaniami Jana Klemensa Branickiego. Symposium Branicianum, organizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w związku z 250. rocznicą śmierci Hetmana, będzie zatem dobrą okazją do podsumowania badań nad dziedzictwem niedoszłego monarchy, „najrządniejszego w Polszcze magnata”, „miękkiego sybaryty”…

Zgłoszone referaty zamierzamy umieścić w dwóch blokach tematycznych: w sekcji „Splendor” – prace obrazujące dokonania hetmana jako mecenasa, fundatora i właściciela rozległych dóbr, natomiast w sekcji „Miraż” – wystąpienia omawiające działalność publiczną Branickiego, która mimo nadziei nie przyniosła mu korony.

Prosimy o zgłaszanie propozycji referatów do 30 czerwca 2021 r. na adres branicianum@muzeum.bialystok.pl W zgłoszeniu proszę podać: 1. imię i nazwisko,  2. stopień/tytuł naukowy, 3. afiliację, 4. tytuł proponowanego referatu, 5. streszczenie (nie więcej niż 1500 znaków), 6. adres mailowy i numer telefonu.

Niezależnie od konferencji, Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaplanowało na lata 2021-2022 cykl wykładów Colloquia Braniciana. Autorzy, których propozycje referatów nie zostaną zakwalifikowane na ograniczoną czasowo październikową konferencję naukową, mogą zostać poproszeni o wystąpienie w ramach spotkań Colloquia Braniciana. Muzeum Podlaskie planuje wydawnictwo pokonferencyjne Symposium Branicianum oraz publikację materiałów Colloquia Braniciana.