Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

POCIĄG DO OJCZYZNY – nowy cykl zajęć interaktywnych w Muzeum w Bielsku Podlaskim

POCIĄG DO OJCZYZNY
Proszę wsiadać, drzwi zamykać! Już w bieżącym roku szkolnym ze stacji Muzeum w Bielsku Podlaskim odjeżdża wyjątkowy POCIĄG DO OJCZYZNY. To patriotyczna podróż, na którą zapraszamy uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz starszych przedszkolaków. Zapraszamy w podróż, która sprawi, że poczujecie pociąg do swojej małej ojczyzny, pokochacie Bielsk oraz będziecie dumni z jego historii i miejsca swojego pochodzenia.

Tematy zajęć:

  1. Historia ukryta w ziemi Podczas zajęć ujawnimy, co o najstarszych dziejach Bielska Podlaskiego mogą nam powiedzieć przedmioty wydobyte z ziemi. Zapoznamy się także ze znaleziskami archeologicznymi z terenu Bielska i okolic oraz wejdziemy w rolę archeologa pracując na specjalnie przygotowanych stanowiskach archeologicznych.   
  2. Spacerkiem po mieście Sentymentalna podróż do lat minionych i historii Bielska Podlaskiego, dla tych wszystkich, którzy na co dzień lubią filmy kostiumowe i opowieści spod znaku płaszcza i szpady. Uczestnicy zapoznają się z niezwykle ciekawymi dziejami miasta, poznają ważne dokumenty oraz postacie, bez których Bielsk nie byłby taki, jakim go znamy dzisiaj. Lekcja przybliży uczestnikom zajęć zabytki miasta. Spacerując po wielkoformatowym planie miasta dzieci poznają zabytkowe budowle i ich rozmieszczenie w różnych częściach miasta.
  3. Tajemnice bielskiego ratusza Stary budynek ratusza kryje wiele tajemnic. To jeden z ważniejszych obiektów w krajobrazie miasta i jego wizytówka. Podczas zajęć poznamy jego historię oraz funkcje, które pełnił od momentu powstania do teraz. Ponadto przybliżymy Wam postać fundatorki ratusza i jej sławnego męża oraz weźmiemy pod lupę sam budynek, a konkretnie jego makietę.  Z tych zajęć wyjdziecie z własnoręcznie wykonaną pocztówką z wizerunkiem bohatera zajęć. 
  4. Bielsk zaklęty w fotografii Na wystawie „Bielsk Podlaski w starej fotografii” uczestnicy zajęć przyjrzą się kadrom miasta sprzed lat, odnajdą na nich znajome budowle oraz obiekty, które zniknęły na zawsze z jego krajobrazu. Zapoznamy was z bielskimi fotografami sprzed lat oraz przybliżymy kulisy ich działalności. Na zajęciach uczestnicy  wykonanają pocztówką miasta w tradycyjnej technice cyjanotypii. 
  5. Twój herb - Twoje logo Zajęcia dla tych, którzy chcą się wyróżnić z tłumu i stworzyć własny znak rozpoznawczy – logo, ikonka w rozumieniu współczesnym i herb w znaczeniu historycznym. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym jest herb, na jakich zasadach był tworzony oraz poznają historię herbu Bielska Podlaskiego. Podsumowaniem zajęć będzie wykonanie herbu swojej rodziny z zachowaniem zasad heraldycznych.
  6. Czym jest drzewo bez korzeni? Jest tym, czym człowiek bez swojej historii. Dlatego proponujemy lekcję, która zachęci do poznawania historii własnej rodziny. Uczestnicy poznają stopnie pokrewieństwa i powinowactwa, dowiedzą się, jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne oraz zapoznają się z zasadami budowy drzewa genealogicznego i samodzielnie „posadzą” własne drzewo genealogiczne. Lekcję uatrakcyjni prezentacja oryginalnych dokumentów metrykalnych oraz dowodów osobistych z muzealnych zbiorów.
  7. O tym, jak Izabela Branicka o Bielsk Podlaski dbała Postać Izabeli Branickiej jest silnie związana z historią Bielska Podlaskiego. Podczas zajęć dzieci będą mogły bliżej poznać jej postać oraz dowiedzą się, czym zasłużyła się dla miasta. Na koniec wykonają wachlarz bohaterki zajęć.
  8. „Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą…” Motywem przewodnim zajęć będą zasady dobrego wychowania, a w szczególności te, które obowiązywały przy stole. Dzieci dowiedzą się, jaki reguł należało przestrzegać w dawnych czasach oraz zastanowią się, które z nich mają zastosowanie obecnie. Punktem wyjścia do zajęć będą makatki na wystawie czasowej „Modne makatki”. Na koniec dzieci wykonają własne makatki. 
  9. Z Branickimi przez Podlasie Izabela i Jan Klemens Braniccy to postacie silnie związane z historią województwa podlaskiego. Zajęcia przybliżą uczestnikom ich zasługi nie tylko dla naszego miasta, ale także dla całego regionu. Dowiedzą się także, dlaczego są postrzegani jako mecenasi kultury i sztuki. Na koniec lekcji dzieci zaprojektują i wykonają makietę ogrodu barokowego.  

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 30 osób.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu, tel. 85 730 22 44 tel. kom. 509 336 841 

(nie prowadzimy zajęć z grupami wcześniej nie zgłoszonymi).

Czas trwania zajęć: 45 - 120 minut

Opłaty: dzieci i młodzież szkolna - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby