Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Prezentacja unikatowego zbioru kazań po konserwacji

13 czerwca 2023, godz. 14.00
Muzeum w Tykocinie – Dom Talmudyczny, ul. Kozia 2
Wejściówka – 5 zł

Jeden z najcenniejszych zabytków Muzeum Podlaskiego, jedyny w naszych zbiorach XV-wieczny inkunabuł przeszedł profesjonalną, gruntowną konserwację. O efektach prac oraz o historii księgi opowie Krzysztof Kukliński.

Inkunabułami nazywane są rzadkie druki, wydane do 1500 roku włącznie. Tykociński egzemplarz ,,Mariale eximii viri Bernardini de busti...", autorstwa włoskiego franciszkanina Bernardinusa de Bustis, składa się z 63 traktatów w formie kazań, dotyczących różnych aspektów teologii maryjnej. Liczba kazań jest nawiązaniem do lat ziemskiego życia Maryi. Ten wielki tom został wydany w 1496 r. w drukarni Martina Flocha w Strasburgu i jest jednym z dwóch zachowanych na terytorium Polski.
Inkunabuł wymagał pilnej konserwacji. Jego okładki miały liczne ślady aktywności szkodników papieru i drewna. Na skórzanej powłoce było wiele ubytków i spękań. W czasie skomplikowanych prac konserwatorskich wszystkie elementy księgi zostały rozłożone na części, specjalistycznie wyczyszczone z kurzu, zabrudzeń, starych klejów, a ubytki w stronach, oprawie i skórze uzupełnione.
Podczas spotkania Krzysztof Kukliński, p.o. kierownika w Bibliotece Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przybliży uczestnikom historię inkunabułu, jego znaczenie dla naszej kultury oraz najważniejsze elementy procesu konserwacji tego niezwykłego dzieła. Tym cenniejszego dla nas, że przez lata było częścią księgozbioru Zakonu Bernardynów w Tykocinie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego