Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Projekt „Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach.”

Projekt „Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach.”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach projektu Muzeum Podlaskie w Białymstoku prowadzi akcję poszukiwania pamiątek związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz czasami mu współczesnymi do Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach w gm. Suchowola (w organizacji). Tam  14 września 1947 roku urodził się późniejszy kapłan. Celem projektu jest koordynacja prac merytorycznych nowopowstającej placówki: gromadzenie ikonografii (wraz z opłatami licencyjnymi), pamiątek oraz relacji świadków życia i działalności bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, dotyczących szczególnie terenów ziemi dzieciństwa i młodości oraz kręgu rodzinnego, a także dzieła duchowego, które pozostawił. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji PRL to jeden z najwybitniejszych obywateli powojennej Polski, wpisany w panteon polskich bohaterów. Wyniki prac zrealizowanych w projekcie zostaną przedstawione w przyszłej nowoczesnej placówce edukacyjnej, jaką będzie stała wystawa w Muzeum. Zebrany materiał wystawienniczy upowszechniony będzie także  poprzez środki audiowizualne. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa plenerowa oraz towarzyszący jej katalog.

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęto próbę ocalenia ostatnich artefaktów związanych z miejscami życia i działalności ks. Popiełuszki, których zdokumentowanie  będzie wykorzystane i udostępnione społeczeństwu w instytucji kultury, jakim jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Całkowity koszt dotacji wynosi 266.500 zł.