Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

Promocja książki „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”

Zapraszamy 23 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00 na fanpage Facebook Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na promocję książki, która odbędzie się online.

 

Oddajemy do rąk czytelników książkę: „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą” pióra Danuty Jaskanis i Pawła Szymańskiego, wydaną przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorzy przedstawili w publikacji wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r. przez Jana Jaskanisa na osadzie w Osowej, w powiecie suwalskim. Została ona napisana po śmierci Badacza (2016 r.), w oparciu o Jego notatki, roczne sprawozdania, artykuły syntetyczne dotyczące zagadnień związanych z Bałtami zachodnimi oraz dokumentację i materiał zabytkowy znajdujący się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Na kartach szesnastu rozdziałów Danuta Jaskanis i Paweł Szymański omówili historię badań stanowiska, stan rozpoznania osad bałtyjskich w okresie rzymskim i wędrówek ludów na Suwalszczyźnie, przeprowadzili wnikliwą analizę materiałów zabytkowych, rozważyli różne aspekty zagospodarowania osady a także jej chronologię i przynależność kulturową. Niewątpliwym walorem tomu są specjalistyczne opracowania materiałów przyrodniczych oraz bogaty materiał ilustracyjny.

Publikacja w formacie A4, z przepięknym zdjęciem doliny Czarnej Hańczy na okładce, liczy 400 stron. Została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Spis treści

Publikacja wydana w ramach projektu: „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich znad Czarnej Hańczy” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBarwne logo Województwa Podlaskiego