Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Promocja książki Świętojańska. Historia jednej ulicy autorstwa Wiesława Wróbla

Muzeum Historyczne w Białymstoku ul. Warszawska 37
24 stycznia 2019 r.
godz. 18:00

Już po raz trzeci dzięki Stypendium Artystycznemu Prezydenta Miasta Białegostoku do rąk Czytelników trafia monografia białostockiej ulicy. Najpierw była to ul. Kijowska (2011), następnie ul. Kilińskiego (2016), a dziś – ul. Świętojańska. W kontekście zniszczeń dokonanych w czasie II wojny światowej oraz przekształceń architektoniczno-urbanistycznych związanych z powojenną odbudową i tych, które wciąż następują, ul. Świętojańska nie tylko zachowała swój dawny przebieg, ale pozostało przy niej stosunkowo dużo dawnej tkanki historycznej, tworzącej niegdyś obie pierzeje ulicy. Już to wystarczy na ciekawe opracowanie historyczne, tym bardziej więc zasługują na opisanie pozostałe, nieistniejące dziś strefy zabudowy ul. Świętojańskiej. Temu celowi właśnie – przywróceniu historii tego niewielkiego wycinka naszego miasta i włączeniu jej w zbiorową świadomość dzisiejszych mieszkańców Białegostoku – ma służyć niniejsza książka. W tym kontekście poznanie mikroświata ul. Świętojańskiej, historii jej kształtowania się, formowania zabudowy, dziejów poszczególnych nieruchomości i ich właścicieli, stanowiących najczęściej odzwierciedlenie makrohistorii miasta, a nawet regionu i kraju, podobnie jak wcześniej ulic Kijowskiej i Kilińskiego, należy traktować jako kolejny etap do budowy bardziej pełnego i precyzyjnego obrazu przeszłości Białegostoku. Wraz z wydaniem kolejnej książki poświęconej „historii jednej ulicy”, urzeczywistnia się dezyderat badania małych historii jako działania zmierzającego do ocalania przeszłości od zapomnienia oraz przyczynek do kształtowania wspólnej tożsamości białostoczan XXI w.

 Każdy uczestnik spotkania autorskiego otrzyma bezpłatny egzemplarz książki

 

 Zrealizowano w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych.