Promocja publikacji pt. Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Zapraszamy na promocję publikacji pt. Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie pod redakcją Michała Przeździeckiego, Wojciecha Brzezińskiego i Adama Wawrusiewicza z Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, 24 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w sali 212.

Link do transmisji online: meet.google.com/fzk-ouef-rqf