Muzealne Imperium Wiedzy – oferta dla szkół

 

Kontakt, szczegółowe informacje, REZERWACJE ZAJĘĆ:
Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz

tel. 516 141 960
Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

REGULAMIN
zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
Instrukcja dobrych praktyk sanitarnych w dobie epidemii COVID 19 
Cena biletów wstępu (usługa zwiedzania wystaw zorganizowanych w Muzeum połączona z udziałem w zajęciach edukacyjnych): 
1) bilet wstępu z udziałem w lekcji muzealnej dla dzieci i młodzieży szkolnej – 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł od osoby;
2) udział w lekcji muzealnej dla grup przedszkolnych – 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł od osoby:
3) bilet wstępu z udziałem w zajęciach interaktywnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – 10 zł od osoby, z Karta Dużej Rodziny – 5 zł od osoby;
4) udział w zajęciach interaktywnych dla grup przedszkolnych – 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł.
5) grupy zorganizowane, których uczestnicy posiadają niepełnosprawność ruchową i intelektualną (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, w cenę biletu wliczona jest opłata za oprowadzanie) – 2 zł 
 

Dbamy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Edukatorzy prowadzą zajęcia w maskach ochronnych, pomoce dydaktyczne są rozkładane w rękawiczkach, stoły, krzesła i wszelkie przybory są dezynfekowane, a sale wietrzone.

Prosimy, by pamiętać o zasadach zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia Covid19. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci posiadające własne maski zasłaniające usta i nos. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym dostępnym w Muzeum, lub do używania rękawiczek.