Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

dla zwiedzających

RATUSZ

Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok
tel. 85 740 77 32

czynny jest dla zwiedzających codziennie
(oprócz poniedziałków i dni świątecznych)

 • od 01.05 do 30.09
  w godz. 10.00 – 18.00 - wtorek- niedziela
 • od 01.10 do 30.04
  w godz. 10.00 – 17.00 - wtorek - niedziela
 • przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.45 - 14.15

Ostatnie wejście zwiedzających na wystawy odbywa się na 45 min. przed zamknięciem muzeum.

Na salach ekspozycyjnych może jednocześnie przebywać maksymalnie 30 osób. 

Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem może odbywać się maksymalnie dla 25 osób. 

Zajęcia edukacyjne w grupie maksymalnie 20 osób możliwe w pomieszczeniach przy zapewnieniu, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

środa - wstęp bezpłatny na wystawy stałe 

CENY BILETÓW uprawniających do zwiedzania wystaw stałych i czasowych

 • bilet normalny 12 zł
 • bilet ulgowy 6 zł
 • bilet rodzinny 24 zł (dorośli z dziećmi do 18 roku życia, maksymalnie 5 osób)
 • bilet grupowy 6 zł (grupa min. 10 osób)

Z Kartą Dużej Rodziny

 • bilet normalny 6 zł (osoby dorosłe) 
 • bilet ulgowy 4 zł (dzieci i młodzież do 25 roku życia) 
 • bilet rodzinny 12 zł

CENY BILETÓW uprawniających do  zwiedzania wystawy stałej

 • bilet ulgowy obowiązujący dla wszystkich 6 zł
 • bilet rodzinny 12 zł (dorośli z dziećmi do 18 roku życia, maksymalnie 5 osób)

CENY BILETÓW dla grup zorganizowanych, których uczestnicy posiadają niepełnosprawność ruchową i intelektualną 

– 2 zł (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, w cenę biletu wliczona jest opłata za oprowadzanie)

Wejściówka na imprezy: spotkania, wykłady, koncerty – 4 zł

opłaty za oprowadzanie:

 • 30 zł - grupy organizowane przez szkoły i przedszkola
 • 45 zł - inne grupy

opłaty za zajęcia edukacyjne - szczegółowe informacje w zakładkach:

opłaty za fotografowanie i filmowanie:

1) 150 zł - wykonanie sesji zdjęć na ekspozycjach, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;
2) 250 zł filmowanie i wykonywanie sesji zdjęciowych na ekspozycjach, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;
1) Osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej i filmowaniu, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o pokryciu wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie udostępniania pomieszczenia. 

Oświadczenie o pokryciu szkód powstałych w trakcie udostępniania pomieszczenia