Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

PORTRETY BRANICKICH PO KONSERWACJI

15 stycznia 2019 r., godz. 17.00

Wstęp: 2 zł

Do Muzeum Podlaskiego powróciły po konserwacji zakupione w grudniu 2017 r. portrety najważniejszych osobistości w dziejach naszego miasta: Izabeli i Jana Klemensa Branickich.  Zapraszamy na spotkanie, na którym chcemy podzielić się z Państwem efektami prac, przeprowadzonych przez specjalistyczną pracownię konserwatorską.

Przedstawimy obrazy w nowej odsłonie po ich oczyszczeniu ze starych werniksów, dzięki czemu zyskały na świetlistości i wyrazistości barw. Chcemy się także podzielić wiedzą, uzyskaną dzięki przeprowadzonym wysoce specjalistycznym badaniom. Badania te dotyczyły m.in. składu farb, oryginalności płótna, złoceń ram. Wszystkie te szczegóły poznają uczestnicy spotkania.

Ważność Branickich dla dziejów Białegostoku trudno przecenić: Jan Klemens Branicki (1689-1771) był jednym z najpotężniejszych magnatów I Rzeczypospolitej, piastował liczne funkcje, m.in. starosty brańskiego i starosty bielskiego, kasztelana krakowskiego, podczaszego wielkiego litewskiego, generała artylerii koronnej i hetmana wielkiego koronnego. Był Kawalerem Orderu Orła Białego, Krzyża św. Andrzeja i hiszpańskiego Orderu Złotego Runa. Jego białostocki portret jest pierwszym z dotychczas znanych, ukazującym magnata w pełnej gali orderowej. Trzecia żona Jana Klemensa Branickiego, Izabela z Poniatowskich (1730-1808), utworzyła pierwsze szkoły w Białymstoku (parafialną, szkołę paziów, pensję dla córek urzędników dworskich), wywarła znaczący wpływ na powstanie na hetmańskim dworze międzynarodowego kręgu artystów. Portrety zakupione na aukcji w Monachium stanowią pierwszą w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku parę portretów Jana Klemensa Branickiego i jego małżonki Izabeli z Poniatowskich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury. Zadanie pn. Badanie i konserwacja pary portretów Izabeli z Poniatowskich i hetmana Jana Klemensa Branickiego realizowane w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.