Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

MÓJ BEKSIŃSKI
Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu 

Wernisaż wystawy odbył się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w białostockim Ratuszu, Rynek Kościuszki 10.

Wystawa czynna do końca maja 2022 r.

Na pierwszym planie widzimy postać przypominającą kobietę. Jej twarz pokryta jest zmarszczkami, i bliznami na dekolcie widoczne są żyły.

,,Owoce twórczości są dla mnie tym doskonalsze, im bardziej określają jednostkę, która je wydała”.

Tak o sztuce wypowiadał się Zdzisław Beksiński - inspiracja naszej wystawy. Ogromna różnorodność jego poczynań została odzwierciedlona w naszych pracach – indywidualnych i niepowtarzalnych. Chcieliśmy, aby nasze fotografie kultywowały pamięć o tym wybitnym artyście. Chcieliśmy, aby praca nad nimi stanowiła element naszego samorozwoju. Tworząc, poszerzaliśmy wiedzę o autorze, ale także daliśmy zdecydowany upust naszej wyobraźni. Efektem tego jest wystawa, którą z dumą Wam prezentujemy i która, mamy nadzieję, zrobi na Was wrażenie.

Autorzy biorących udział w wystawie:

Amelia Kulikowska, Andżelika Kowalewska, Anna Sulewska, Barbara Budnicka, Bartłomiej Baranowski, Gabriela Mioduszewska, Ida Poczykowska, Ina Ross, Julia Pykało, Justyna Wencka, Katarzyna Darda, Maria Matyga, Natalia Zielenkiewicz, Patrycja Radosiuk, Urszula Aleksa, Wiktoria Miszczak, Zuzanna Janiec.

Fotorelacja z wernisażu wystawy 

 


KWIATY EUROPY
Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL
w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

12/03–25/09/2022
Ratusz, Rynek Kościuszki 10

Muzeum KUL w obecnej formule powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji dwóch jednostek o charakterze muzealnym. Trzon zbiorów stanowi gromadzona od 1956 r. kolekcja dzieł sztuki z reaktywowanego po wojnie Muzeum Uniwersyteckiego, działającego nieprzerwanie pod różnymi nazwami do 2016 r. Uzupełniają je dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008–2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL.

Wystawa „Kwiaty Europy” to wyjątkowa okazja do zapoznania się z obrazami i rysunkami najznakomitszych polskich malarzy i rysowników – m.in. Jana Matejki, Piotra Michałowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Jacka i Rafała Malczewskich, Józefa Chełmońskiego i Stanisława Kamockiego.

Obok nich prezentowana jest nieduża, acz wyjątkowo cenna kolekcja malarstwa obcego, obejmująca dzieła uznanych przedstawicieli sztuki włoskiej, holenderskiej, flamandzkiej i niemieckiej. Wśród prezentowanych obrazów unikatem w skali kraju jest namalowany na blasze XVII–wieczny flamandzki obraz „Kordegarda małp” z kręgu Davida Teniersa Młodszego.

Zachwyt, nie tylko koneserów sztuki, wzbudzają także liczne wyroby rzemiosła artystycznego – zwłaszcza porcelana z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu i Berlinie oraz szkło ze śląskich i czeskich wytwórni.

Trwające właśnie prace koncepcyjno-budowlane, uniemożliwiające eksponowanie dzieł w Lublinie, stały się impulsem do wytypowania najcenniejszych muzealiów i pokazania ich szerokiej publiczności w ramach czasowej prezentacji.

dr Krzysztof Przylicki
Dyrektor Muzeum KUL

,,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dysponuje unikatową w skali kraju kolekcją dzieł sztuki, która powstała dzięki niezwykłej hojności darczyńców i ich wielkiemu zaufaniu do uniwersytetu.

Niezmiennie od 100 lat misją naszej uczelni jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. W ten obszar wpisuje się także naukowa i popularyzatorska działalność Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a posiadanie tak cennej kolekcji obliguje nas do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym kraju.

Pragnę nadmienić, że obecna wystawa stanowi zapowiedź przyszłej stałej ekspozycji Muzeum KUL, tworzonej z wdzięczności i dla upamiętnienia naszych wielkich donatorów. Jednym z naczelnych wyzwań jest konserwacja wszystkich wytypowanych do eksponowania muzealiów. Realizacja tego trudnego zadania możliwa jest dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracy z prezentującymi nasze zbiory muzeami.''

prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Rektor KUL

Fotorelacja z wernisażu wystawy

Organizatorzy wystawy:

Czerwone logo Muzeum KUL na białym tleNiebieskie logo KUL na białym tle. Po prawej data 1918

Patronat medialny: