Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

Mistrzowie polskiego rysunku

Wystawę można oglądać od 10 marca 2018 r.
Wystawa czynna do połowy kwietnia 2018 r.

Na wystawie "Mistrzowie polskiego rysunku" prezentowana jest tworzona od półwiecza kolekcja rysunków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Znajdują się w niej dzieła najwybitniejszych polskich artystów: Stanisława Witkiewicza, Józefa Pankiewicza, Jana Matejki, Witkacego, Jacka Malczewskiego i wielu innych.
To właśnie rysunek był początkiem sztuki europejskiej. Szkice nie były tylko etapem w tworzeniu obrazu, ale służyły także doskonaleniu umiejętności warsztatowych, ćwiczyły pamięć i ułatwiały skomponowanie obrazu. Stanowią osobną wartość artystyczną. Wystawa jest jedyna w swoim rodzaju okazją do prześledzenia rozwoju artystów i ich warsztatu.


Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy

Wernisaż 23 lutego 2018 r., godz. 18.00
Wystawa czynna do 6 maja 2018 r.

Wystawa przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Kuratorzy wystawy: Anna Bitner-Wróblewska, Marcin Engel, Grażyna Iwanowska, Cezary Sobczak

Wystawa Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy przedstawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków. Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki.

Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Najnowsze odkrycia archeologiczne w Szurpiłach, Skomacku Wielkim oraz innych, ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede wszystkim przywołują go z mroków zapomnienia.

Na wystawie zaprezentowane zostały zabytki z wykopalisk, w tym przede wszystkim broń i ozdoby oraz kilkanaście wielkoformatowych plansz z bogatym materiałem ikonograficznym.

 

Fotorelacja z otwarcia wystawy, fot. Dominika Węcław: