wystawy czasowe

160. rocznica Powstania Styczniowego

 dziedziniec przed Ratuszem w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 

Przygotowana przez Muzeum Historyczne w Białymstoku ekspozycja opowiada o przebiegu największego w historii zrywu narodowowyzwoleńczego. Nie mogło również zabraknąć kilku ciekawych wątków dotyczącej działalności powstańczej na terenie historycznego Podlasia.