RECITAL PROF. ZBIGNIEWA CZARNOTY I AD. ANNY BUCZYŃSKIEJ