RECITAL „W HOŁDZIE WIELKIM KOMPOZYTOROM”

RECITAL „W HOŁDZIE WIELKIM KOMPOZYTOROM”
Zapraszamy do białostockiego Ratusza we wtorek 21 lutego 2017 r. o godz. 19.00

WYKONAWCY
Marta Wróblewska – sopran
Urszula Iżbicka – fortepian

PROGRAM

ANTONIO VIVALDI
„Si levi dal pensier” cantata per soprano e basso continuo RV 665

LUDVIG van BEETHOVEN (w 190 rocznicę śmierci)
aria Marzeliny „O wär ich schon mit dir vereint z I aktu opery „Fidelio”
aria Leonory „Abscheulichier! wo elist du hin?” z II aktu opery „Fidelio”

FRANZ PETER SCHUBERT (w 220 rocznicę urodzin)
„Gretchen am Spinnrade”
„Heidenrӧslein”
„Ständchen”

FERENC LISZT
„Du bist wie eine Blume”
„Freudvoll und leidvoll”
„Es rauschen die Winde”

KAROL SZYMANOWSKI (w 80 rocznicę śmierci)
„Lecioły zórazie” z cyklu pieśni kurpiowskich op. 58
„Kołysanka Lalki” z cyklu „Rymy dziecięce na głos i fortepian op. 49
„Trzmiel i żuk” z cyklu „Rymy dziecięce na głos i fortepian op. 49

Urszula Iżbicka – urodziła się w Białymstoku. Jest absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku w klasie fortepianu prof. prof. Alicji Makal i Gabrieli Jeleckiej. W roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w Białostockiej Filii Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. J. Kadłubiskiego.
W roku 1994, na zaproszenie prof. Kadłubiskiego, jako studentka pierwszego roku studiów wzięła udział w promocji polskiego wydania książki Gyorgy Sandora pt. „O Grze na Fortepianie” w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie , wykonując Poloneza Chopina.
W roku akademickim 1995/96, jako jedyna reprezentantka białostockiej Filii AMFC wystąpiła w „Żywym Wydaniu Wszystkich Dzieł Fortepianowych I. J. Paderewskiego” w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Jeszcze w okresie studiów brała udział w licznych koncertach Uczelni macierzystej w Białymstoku, wielokrotnie także w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym im. S. Moniuszki w Warszawie, Pałacu Buchholtza w Supraślu, na Zamku w Ostródzie, w Czeskim Centrum SPAM w Warszawie, a także w Szkołach Muzycznych Sochaczewa, Olsztyna i Ełku. W lipcu 1993 roku uczestniczyła w Festiwalu Pianistycznym w Dusznikach – Zdroju, pracując pod kierunkiem prof. Włodzimierza Obidowicza.
W 1998 roku, będąc studentką piątego roku, została wytypowania do wykonania V-go koncertu fortepianowego Es-dur op. 73 – L. van Beethovena z orkiestrą Filharmonii Białostockiej pod dyrekcją Joanny Nowickiej.
W październiku 1999 roku została delegowana przez JM Rektora AMFC prof. Ryszarda Zimaka do uczestnictwa w całorocznym Festiwalu Chopinowskim odbywającym się w Nowym Jorku pod nazwą „Chopin at Mannes”, organizowanym przez Mannes College of Music.
W listopadzie 2010 roku nagrała w Studio Polskiego Radia w Warszawie solową płytę CD z utworami Roberta Schumanna i Césara Francka.
W roku 2007 objęła funkcję pianisty – akompaniatora ze studentami wokalistyki na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku w klasie śpiewu prof. Cezarego Szyfmana.
Niejednokrotnie towarzyszyła studentom wokalistyki jako pianista w Ogólnopolskich Konkursach Wokalnych, m. in. w Dusznikach-Zdroju, Krakowie, Warszawie.
Uczestniczyła w Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez profesorów i śpiewaków wielkich scen operowych takich jak: Olga Pasiecznik, Urszula Kryger, Włodzimierz Zalewski, Józef Frakstein, Jacek Laszczkowski, Alison Pearce (Wielka Brytania), Kazimierz Pustelak, Jerzy Artysz, Krystyna Szostek-Radkowa.
W 2011 roku wzięła udział w prawykonaniu oraz nagraniu Pieśni na głos z fortepianem współczesnego kompozytora białostockiego Zbigniewa Popielskiego do słów Małgorzaty Bielickiej.
W tym samym roku utworzyła duet kameralny wspólnie z sopranistką Martą Wróblewską, obecnie doktorem adiunktem UMFC Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku.
W październiku 2015 roku była pianistą konkursowym w XIII Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim.
Jako czynny uczestnik wielu Seminariów Ogólnopolskich oraz Kursów Mistrzowskich w naszej Białostockiej Uczelni doskonaliła swoje umiejętności pianistyczne pod kierunkiem wybitnych pedagogów – pianistów: Jerome Rose’a /USA/, Micael’a O’Rourke /Irlandia/, Moniki Catania /Włochy/, Josepha Banowetza /USA/, Desiré N’Kaoua /Francja/, Adama Wodnickiego /USA/, Wiktora Mierżanowa /Rosja/, Radosława Kvapila (Czechy), Włodzimierza Obidowicza, Andrzeja Jasińskiego, Waldemara Malickiego, Wojciecha Świtały, Joanny Domańskiej, Zbigniewa Raubo, Katarzyny Popowej – Zydroń, a także jako słuchacz – wybitnych muzyków innych spcjalności instrumentalnych:
Clarence’a Myerscough, Nadii Myerscough (Wielka Brytania), Angela i Francesca Pepicelli (Włochy), Paola Bandini (Włochy), Jerzego Marchwińskiego, Kazimierza Michalika, Andrzeja Mysińskiego, Romana Lasockiego, Tadeusza Gadziny.

Marta Wróblewska – sopran, doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Jest adiunktem na białostockim Wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz nauczycielem śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych i Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku.
Marta Wróblewska prowadzi ożywioną działalność solistyczną. Koncertowała w kraju i zagranicą (Andora, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Litwa, Białoruś). Występowała m.in. u boku Kevina Kennera, Andrew Parrotta, Vincenta Dumestre’a. Ponadto ma w dorobku około 80 utworów kantatowo–oratoryjnych, pieśni oraz partie operowe. Dokonała wielu prawykonań. W roku 2011 utworzyła duet kameralny z pianistką Urszulą Iżbicką.
Jest ceniona jako solista i śpiewak-kameralista zwłaszcza wśród zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Wielokrotnie koncertowała z orkiestrą barokową Concerto Polacco, Ars Nova, a także z zespołami wokalnymi: Subtilior Ensemble, Diletto oraz Ensemble QuattroVoce, którego jest kierownikiem artystycznym. Współpracuje z zespołami: Bornus Consort, Il Tempo, Capella Cracoviensis. Od roku 1999 współtworzy Oktet Wokalny Gaudium.
Brała udział w prestiżowych festiwalach, m.in. w: Festival de Musica Antigua de los Pirineos (Hiszpania), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. J. Sleńdzińskiej, Europejskim Festiwalu Muzycznym „Gloria”, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia oraz licznych cyklach koncertowych, m.in.: Arcydzieła muzyki oratoryjno-kantatowej, Muzyka Mistrzów Baroku, Aria w Galerii.
Występowała z wieloma zespołami orkiestrowymi (Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Suwalska Orkiestra Kameralna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis oraz Sinfonia Viva) pod batutą m.in.: Massimiliano Caldiego, Michała Klauzy, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego i Jana Miłosza Zarzyckiego.
W roku 1998 nagrała program dla TV Białystok Moja Muzyka. Ma w dorobku dwadzieścia płyt kompaktowych (DUX, Acte Préalable, Musicon). Niejednokrotnie były one nominowane do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka, m.in. płyta z utworami Z. Stojowskiego – Kantata Modlitwa za Polskę, nagrana przez Chór i Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej która w lutym 2009 roku została wyróżniona przez brytyjski magazyn Gramophone. Natomiast płyta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagrana przez Chór OiFP, na której wykonuje partie solowe została uhonorowana Nagrodą Fryderyk 2009 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.
W roku 2005 otrzymała Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie jako laureatka I miejsca VI Konkursu Moniuszkowskiego Pieśń Wieczorna.
W roku 2014 artystka nawiązała współpracę z Białostockim Teatrem Lalek wykonując partię solową w operze marionetkowej „Kantata o kawie” J.S. Bacha.