Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU “Białystok – Grodno. Sztuka na styku granic”

Białystok – Grodno. Sztuka na styku granic

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Białystok – Grodno. Sztuka na styku granic”, którego celem jest integracja dzieci z Białegostoku z rówieśnikami polskiego pochodzenia z Grodna.
Projekt składa się z trzech części. Pierwsza z nich polegać będzie na realizacji interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów. Punktem wyjścia do rozważań staną się rzeźby autorstwa Alfonsa Karnego. Część druga polegać będzie na realizacji wypraw krajoznawczych do najciekawszych miejsc Podlasia. Projekt zakończymy przygotowaniem wystawy plenerowej, otwarciem ekspozycji złożonej z prac uczestników w Muzeum Rzeźby A. Karnego, pokazem filmu oraz promocją wydawnictwa towarzyszącego projektowi. Wszystkie działania staną się impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów „sztuka na styku granic”, „pamięć”, rozumianych jako dziedzictwo kulturowe Polaków z Polski i Białorusi.

Kogo poszukujemy? Stałej grupy uczestników w wieku od 10 do 14 lat.
Liczba uczestników: ograniczona do 15 osób w grupie.
Koszt udziału w projekcie: projekt jest całkowicie bezpłatny.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Karpińska.
Rekrutacja trwa: od 14.05.2018 r. do 7.06.2018 r.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 509-336-862 lub mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl.

Harmonogram spotkań:

9-10 czerwca 2018 r.
Sobota:
10:00-11:00– interaktywne zwiedzanie Muzeum Rzeźby A. Karnego,
11:00-13:00 – warsztaty z architektury,
13:00-14:00 – obiad,
14:00-16:00 – warsztaty z architektury.
Niedziela:
10:00-11:30 – spacer edukacyjny po Białymstoku realizowany pod hasłem „Białystok z drewna”,
11:30-13:30– warsztaty rzeźbiarskie/warsztaty z animacji,
13:30-14:00 – obiad,
14:00-16:00- warsztaty rzeźbiarskie/warsztaty z animacji.

7-8 lipca 2018 r.
Sobota:
8:00 – 18:00 – wyjazd do Drohiczyna/Grabarki/Mielnika.
Niedziela:
10:00-13:00 – warsztaty malarskie,
13:00-14:00 – obiad,
14:00-16:00 – warsztaty malarskie.

4-5 sierpnia 2018 r.
Sobota:
10:00-16:00 – szlakiem Branickich - zajęcia interaktywne w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Zwiedzanie Synagogi i Muzeum, Zamku w Tykocinie, wizyta w domu-muzeum przy Placu Czarneckiego 10 w Tykocinie.
Niedziela:
10:00-13:00 – warsztaty z animacji/warsztaty rzeźbiarskie,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00-16:00 - warsztaty z animacji/warsztaty rzeźbiarskie.

8-9 września 2018 r.
Sobota:
8:00-18:00 – szlakiem podlaskiego dziedzictwa kulturowego: wyjazd do Białowieży (Rezerwat Pokazowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, oprowadzanie szlakiem plenerów białowieskich, w tym przerwa na obiad).
Niedziela:
10:00 – 13:00 – warsztaty ekologiczno-artystyczne,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty ekologiczno-artystyczne.

6-7 października 2018 r.
Sobota:
10:00 – 11:30 – spacer edukacyjny szlakiem wielokulturowego Białegostoku i wstęp do zajęć fotograficznych,
11:30 - 13:30 – warsztaty fotograficzne,
13:30 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty fotograficzne.
Niedziela:
10:00 – 13:00 – warsztaty z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji/warsztaty plastyczne w Ratuszu,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji/warsztaty plastyczne w Ratuszu.

20-21 października 2018 r.
Sobota: (6 godz.)
10:00 – 13:00 - warsztaty teatralne,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty teatralne,
Niedziela: (5 godz.)
10:00 – 13:00 – warsztaty scenograficzno-aranżacyjne,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 15:00 – otwarcie wystawy, prezentacja filmu, wręczenie na nagród oraz uroczyste zakończenie projektu.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.