Rewitalizacja wizerunku mogił i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej jako znaczących miejsc w krajobrazie Podlasia

18 listopada 2017, godz. 14.00, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (Bielsk Podlaski, ul. Sosnowa 56)

Muzeum w Bielski Podlaskim i Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zapraszają na prezentację projektu: „Rewitalizacja wizerunku mogił i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej jako znaczących miejsc w krajobrazie Podlasia”.

Opracowanie dotyczy dziewięciu wybranych miejsc – cmentarzy i mogił zbiorowych żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej, poległych w czasie walk latem 1915 roku w okolicach Bielska Podlaskiego.
Wielu poległych w tych bitwach było synami ziemi, na której zginęli. Żołnierze walczących wówczas armii to nie tylko Niemcy i Rosjanie ale również Białorusini, Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Podlasie było i jest zróżnicowane narodowościowo, kulturowo i religijnie. Prezentacji projektu dokona jego autorka, dr Tatiana Misijuk z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Po prezentacji projektu w Muzeum Małej Ojczyzny, Studio Folkloru „Żemerwa” zaśpiewa pieśni wojskowe, po czym uczestnicy przejdą na pobliski cmentarz wojenny przy ul. Studziwodzkiej i Wiejskiej. Zgodnie z dawną tradycją, cmentarny krzyż zostanie przybrany ludowym podlaskim ręcznikiem – repliką ręcznika ludowego ze zbiorów Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które specjalizuje się w projektach mających na celu odtworzenie i popularyzację tradycji związanych z ręcznikiem ludowym.