Rzeczne miasto portowe – Tykocin – spacer historyczny

1-2.10.2022 r., godz. 13.00, spacer wyruszy spod Wielkiej Synagogi w Tykocinie przy ul. Koziej 2 

Uczestnicy spaceru w towarzystwie pracowników Muzeum w Tykocinie udadzą się szlakiem, nowopowstałej ścieżki edukacyjnej wzdłuż brzegu rzeki Narwi. Przewodnim motywem opowieści będzie rola portu tykocińskiego w polityce gospodarczej Branickich na Podlasiu oraz unikalny układ przestrzenny Tykocina, który sprawił, ze miasto zostało wpisane na ogólnopolska listę Pomników Historii. Zachęcamy do zabrania ze sobą aparatów fotograficznych lub telefonów komórkowych.

cena 2 zł/os.