Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
i Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zapraszają do białostockiego Ratusza,
Rynek Kościuszki 10
w sobotę dnia 20 lutego 2016 r. o godz. 17.00

na promocję książki
ARCHEOLOGIA BIAŁEGOSTOKU
autorstwa Małgorzaty Karczewskiej, Macieja Karczewskiego, Haliny Karwowskiej, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz i Adama Wawrusiewicza

Książka została dofinansowana ze środków Prezydenta Białegostoku