ARCHEOLOGIA POWIATU SOKÓLSKIEGO
Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Prezentowana w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce od 4 listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 r.

Wystawa przedstawia dzieje osadnictwa oraz historię badań archeologicznych na terenie powiatu sokólskiego. Zobaczymy na niej zabytki z różnych epok pochodzące z wykopalisk archeologicznych, badań powierzchniowych i podwodnych prowadzonych na Sokólszczyźnie w latach 1956 - 2016. Ekspozycję uzupełnia warstwa informacyjna i ilustracyjna w postaci plansz ze zdjęciami, tekstami oraz kalendarium badań archeologicznych.
Wystawa powstała przy współpracy działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Muzeum Ziemi Sokolskiej w Sokółce. Prezentowana jest w budynku Muzeum Ziemi Sokólskiej przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Sokółce.