Na zajęcie zaprosimy ponownie w lipcu i sierpniu.

Informacje wkrótce.