REGULAMIN
dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

ZAPRASZAMY DO BIAŁOSTOCKIEGO RATUSZA
NA LEKCJE MUZEALNE I ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 30 osób.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu w Dziale Promocji i Edukacji,
tel. 85 740 77 41, kom. 509 336 740

Obowiązują następujące opłaty:

lekcje z prezentacją multimedialną, zwiedzanie wystaw z przewodnikiem

 • dzieci i młodzież szkolna – bilet ulgowy w cenie 4 zł od osoby + opłata 24 zł od grupy

zajęcia interaktywne

 • dzieci i młodzież szkolna - bilet ulgowy w cenie 4 zł od osoby + opłata 35 zł od grupy
 • grupy przedszkolne - opłata 35 zł od grupy

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE NA WYSTAWIE CZASOWEJ „LEGENDARNA MŁODA POLSKA. MALARSTWO POLSKIE PRZEŁOMU XIX I XX w. Z KOLEKCJI RODZINNEJ”.
Oferta ważna do 15 kwietnia 2017 r.

Propozycje dla klas 4-6 szkół podstawowych

MŁODA POLSKA W PIGUŁCE
Młoda Polska była jedną z najbardziej barwnych epok w polskim życiu kulturalnym i okresem, w którym różnorodność tendencji i stylów objawiła się z nieznaną dotychczas intensywnością. Jakie tematy podejmowali młodopolscy artyści? W jaki sposób przedstawiali na płótnie przyrodę i dlaczego fascynował ich folklor? Jakie inspiracje przywozili z podróży? Kim byli peleryniarze? Na te pytania odpowiemy, oglądając ponad sto dzieł najważniejszych artystów polskich, tworzących na przełomie XIX i XX w. W części warsztatowej dzieci stworzą pracę plastyczną, odwołującą się do młodopolskiej fascynacji naturą. Artyści poszukiwali wówczas odzwierciedlenia własnego nastroju w przyrodzie, a zarazem kontemplowali ją przez pryzmat swoich uczuć i emocji. Uczestnicy zajęć wykorzystując suche pastele namalują własne nastrojowe pejzaże.

• Zajęcia odbywają się w białostockim Ratuszu w czasie trwania wystawy czasowej od 4 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r., od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00.
• Zajęcia składają się z dwóch części: zwiedzania wystawy oraz części warsztatowej.
• Czas trwania zajęć: ok. 75 min.
• Grupa nie powinna przekraczać 30 osób.

Propozycje dla młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół ponadgimnazjalnych

MŁODA POLSKA W PIGUŁCE
Młoda Polska była jedną z najbardziej barwnych epok w polskim życiu kulturalnym i okresem, w którym różnorodność tendencji i stylów objawiła się z nieznaną dotychczas intensywnością. Jakie tematy podejmowali młodopolscy artyści? W jaki sposób przedstawiali na płótnie przyrodę i dlaczego fascynował ich folklor? Jakie inspiracje przywozili z podróży? Kim byli peleryniarze? Na te pytania odpowiemy, oglądając ponad sto dzieł najważniejszych artystów polskich, tworzących na przełomie XIX i XX w.

Zajęcia składają się z dwóch części: zwiedzania wystawy oraz części warsztatowej do wyboru:

1. Wykonanie zdjęć, obrazujących poszczególne tendencje i zjawiska, obecne w Malarstwie Młodej Polski. Młodzież stworzy „żywe obrazy”, wykorzystując odpowiednie stroje i rekwizyty oraz ramy do obrazów. W części podsumowującej uczestnicy odgadną, o jakie tendencje chodzi. Prosimy młodzież o przyniesienie na zajęcia smartfonów.

2. „Wszelki krajobraz jest stanem duszy” - praca plastyczna, odwołująca się do młodopolskiej fascynacji naturą. Artyści poszukiwali wówczas odzwierciedlenia własnego nastroju w przyrodzie, a zarazem kontemplowali ją przez pryzmat swoich uczuć i emocji. Uczestnicy zajęć namalują własne nastrojowe pejzaże w technice suchego pastelu.

• Zajęcia odbywają się w białostockim Ratuszu w czasie trwania wystawy czasowej od 4 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r., od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00.
• Zajęcia składają się z dwóch części: zwiedzania wystawy oraz części warsztatowej do wyboru.
• W przypadku wyboru fotograficznej części warsztatowej prosimy młodzież o przyniesienie na zajęcia smartfonów.
• Czas trwania zajęć: ok. 75 min.
• Grupa nie powinna przekraczać 30 osób.

 


 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA WYSTAWIE ARCHEOLOGICZNEJ „SACRUM ET PROFANUM. RYTUAŁ I CODZIENNOŚĆ U SCHYŁKU EPOKI KAMIENIA”

Zapraszamy grupy zorganizowane uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do uczestnictwa w archeologicznych zajęciach interaktywnych.

WYPRAWA W EPOKĘ KAMIENIA
Jak wyglądało życie codzienne w odległej epoce kamienia? Na czym polega różnica między koczowniczym a osiadłym trybem życia? Co archeolog może wyczytać z odkrytych ułamków naczyń, fragmentów broni i bursztynowych ozdób? Tego wszystkiego dowiemy się podczas zajęć, oglądając przedmioty odnalezione w trakcie prac wykopaliskowych, prowadzonych w okolicach Supraśla. Wśród nich znajdziemy naczynia gliniane, charakterystyczne dla tajemniczej społeczności Pucharów Dzwonowatych, której przedstawiciele dotarli przed wiekami na nasze tereny. W części warsztatowej uczestnicy spróbują niełatwej sztuki lepienia z gliny – wykonają własne naczynia.

Zajęcia odbywają się w białostockim Ratuszu w czasie trwania wystawy czasowej - odbywają się do 6 stycznia 2017 r., od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00.


 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W OPARCIU O ZBIORY MALARSTWA POLSKIEGO I ARCHIWALIA

Propozycje dla grup przedszkolnych (dla dzieci w wieku 5 – 6 lat)

Zajęcia interaktywne (czas trwania: 60 min)

 1. Pocztówka z Muzeum – moja pierwsza wizyta w Muzeum
 2. Galeria przedszkolaka
 3. Gra w kolory
 4. Jak powstaje portret?
 5. Cztery pory roku w pejzażu

Propozycje dla klas 1-3 szkół podstawowych

Zajęcia interaktywne na Galerii Malarstwa Polskiego (czas trwania ok. 60 min)

 1. Jak to z białostockim Rynkiem i Ratuszem było
 2. Zabawy kolorami
 3. Mistrzowie portretu
 4. Barwny pejzaż
 5. Nieożywiona kompozycja – martwa natura
 6. Sceny z życia codziennego
 7. Muzealny zwierzyniec

Zapraszamy do udziału w całym cyklu zajęć. Można też wybrać jeden z tematów.

Propozycje dla klas 4-6 szkół podstawowych

Zajęcia interaktywne na Galerii Malarstwa Polskiego (czas trwania ok. 75 min)

 1. Obrazowy punkt widzenia

Lekcje z prezentacją multimedialną (czas trwania ok. 60 min)

 1. Dzieje białostockiego Rynku i Ratusza
 2. Śladami przedwojennego miasta – ulice Białegostoku

Propozycje dla młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół ponadgimnazjalnych

Zajęcia interaktywne (czas trwania ok. 60 min)

 1. Firma portretowa „S. I. Witkiewicz” zaprasza! (czas trwania ok. 75 min)
 2. Dookoła świata z Julianem Fałatem

Lekcje z prezentacją multimedialną (czas trwania ok. 60 min)

 1. Spacerkiem po przedwojennym mieście – ulice Białegostoku

 

Opis zajęć dla grup przedszkolnych (dla dzieci w wieku 5 – 6 lat)

Pocztówka z Muzeum - moja pierwsza wizyta w Muzeum
Uczestnicy poznają historię białostockiego Ratusza, zwiedzą wystawę stałą i wystawy czasowe. Posumowaniem zajęć będzie zaprojektowanie pocztówki inspirowanej wizytą w Muzeum.

Galeria przedszkolaka
Na Galerii Malarstwa Polskiego uczestnicy zetkną się z dziełami artystów różnych epok i kierunków. Zapoznają się z podstawowymi gatunkami malarskimi: portretem, pejzażem, martwą naturą, sceną rodzajową. Następnie sami będą mogli „zawiesić” swój obraz na naszej muzealnej galerii, malując go na specjalnie przygotowanych ramach.

Gra w kolory
Jak powstaje kolor fioletowy lub pomarańczowy? Czy kolory mają temperaturę? Co sprawia, że obrazy wydają nam się wesołe albo smutne? Zwiedzając Galerię Malarstwa Polskiego, odbędziemy podróż w tajemniczą i piękną krainę kolorów. Poznamy różne barwy i odszukamy je na obrazach. Następnie uczestnicy sami stworzą barwne prace.

Jak powstaje portret?
Jakiego króla przedstawia portret reprezentacyjny eksponowany na muzealnej galerii? Kogo artysta malował tworząc autoportret? Czy kilka postaci to portret zbiorowy, a może scena rodzajowa? Uczestnicy zajęć poznają typy portretów oraz sposoby portretowania postaci.

Cztery pory roku w pejzażu
Wędrując po muzealnej galerii poznamy różne rodzaje malarstwa pejzażowego, zwracając uwagę na sposoby przedstawiania krajobrazu o różnych porach roku. Na zajęciach plastycznych każdy z uczestników przy użyciu farb i gąbek wykona barwny pejzaż.

Opis zajęć interaktywnych dla klas 1 – 3 szkół podstawowych

Jak to z białostockim Rynkiem i Ratuszem było
Kiedy powstał białostocki Rynek? Ile metrów długości ma ratuszowa wieża? Czyli niesamowicie interesująca historia jak to białostocki Ratusz i Rynek wybudowano.

Zabawy kolorami
Na zajęciach, zwiedzając Galerię Malarstwa Polskiego, odbędziemy podróż w tajemniczą i piękną krainę kolorów. Barwa jest jednym z najważniejszych środków wyrazu w malarstwie. Podczas zajęć uczestnicy poznają barwy podstawowe, pochodne, ciepłe i zimne. Odkryją tajemnice operowania kolorem przed dawnych mistrzów oraz sami stworzą barwne prace.

Mistrzowie portretu
Przed artystą malarzem niezwykle trudne zadanie: czy malując portret oddać całą prawdę o portretowanym, czy lekko idealizując postać spotkać się z pewną aprobatą zamawiającego? Wędrując po muzealnej galerii poznamy portrety z kolekcji Muzeum Podlaskiego. Na zajęciach plastycznych każdy z uczestników – przyszłych portrecistów namaluje jeden z poznanych typów portretu.

Barwny pejzaż
Wędrując po muzealnej Galerii dowiemy się, jak przedstawiano w sztuce przyrodę oraz jak zmieniał się krajobraz na płótnie od czasów najdawniejszych do współczesności. Uczestnicy zajęć poznają różne typy pejzaży oraz sami wykonają własne pejzaże.

Nieożywiona kompozycja - martwa natura
Malarze często malowali na swoich obrazach przedmioty nieożywione (naczynia, kwiaty, owoce) jako elementy wzbogacające treść dzieła malarskiego. Z czasem przedmioty te stały się samodzielnym tematem, zwanym w malarstwie martwą naturą. Podczas zajęć uczestnicy odszukają na galerii obrazy przedstawiające martwą naturę. Następnie z przygotowanych rekwizytów stworzą własną kompozycję i przeniosą ją na papier.

Sceny z życia codziennego
Artyści poszukując inspiracji odwoływali się nie tylko do wzniosłych tematów historycznych bądź religijnych, ale również do sytuacji z życia codziennego. Jako baczni obserwatorzy rzeczywistości, umieszczali na płótnie postacie uchwycone podczas pracy, odpoczynku czy zabawy. Uczestnicy zajęć zagrają w kalambury, a następnie namalują wybraną scenę ze swojego życia codziennego.

Muzealny zwierzyniec
Futerkowe, skrzydlate, pływające, a może rogate? Zwierzęta wielokrotnie inspirowały artystów, którzy przedstawiali je na swoich pracach. Wędrując po Galerii Malarstwa Polskiego dowiemy się, jakie zwierzęta najchętniej malowali artyści z rodziny Kossaków, a jakie najczęściej występowały na pejzażu wiejskim. W części plastycznej dzieci stworzą własne magnesy przedstawiające ich ulubione zwierzęta.

Opis zajęć interaktywnych dla klas 4 – 6 szkół podstawowych

Obrazowy punkt widzenia
Portret w ciepłych barwach, a może pejzaż w technice akwareli? Jak odczytać dzieło malarskie? Jak określić jego gamę barwną czy kompozycję? Uczestnicy zajęć poznają podstawową terminologię i zanalizują wybrany obraz z Galerii Malarstwa Polskiego. Następnie wymienią się opisami i na ich podstawie spróbują stworzyć inny wariant oryginału.

Opis lekcji z prezentacją multimedialną dla klas 4 – 6 szkół podstawowych

Dzieje białostockiego Rynku i Ratusza
Na lekcji zostaną omówione kolejne etapy przebudowy Rynku, dowiemy się na czym polegała funkcja handlowa Ratusza i jak doszło to tego, że stał się siedzibą Muzeum. Podsumowaniem wiedzy będzie quiz.

Śladami przedwojennego miasta – ulice Białegostoku
Lekcja jest ciekawą formą wirtualnego spaceru po dawnym Białymstoku. Dzięki projekcji przedwojennych, unikatowych zdjęć przespacerujemy się głównymi ulicami miasta: Lipową, Sienkiewicza, Warszawską, Kilińskiego. Udamy się na Rynek Kościuszki i zajrzymy do ogrodów Pałacu Branickich. Uczniowie poznają historię miejsc, budynków i obiektów, po których dziś nie ma już śladu i umieszczą je na współczesnym planie centrum miasta.

Opis zajęć dla młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół ponadgimnazjalnych

Firma portretowa „S. I. Witkiewicz” zaprasza!
Stanisław Ignacy Witkiewicz - malarz, filozof, pisarz, fotograf. Artysta wszechstronny. Na zajęciach poznamy regulamin jego firmy portretowej oraz dowiemy się co decydowało o jej popularności. W drugiej części uczestnicy namalują portret wybranej osoby z grupy. Wzorując się na Witkacym wybierają typ portretu i tworzą swój własny kod opisywania obrazu.

Dookoła świata z Julianem Fałatem
Julian Fałat zasłynął jako wybitny akwarelista. Był także pierwszym polskim artystą, który objechał świat dookoła, przywożąc z podróży liczne inspiracje. Na zajęciach poznamy fragmenty jego „Pamiętników”, dowiemy się dlaczego nazywany był malarzem śniegu oraz w jakich okolicznościach poznał przyszłego cesarza niemieckiego. W drugiej części uczniowie wykonają ćwiczenie z tekstem źródłowym, a następnie sami stworzą pejzaże – pocztówki z podróży dookoła świata.

Spacerkiem po przedwojennym mieście – ulice Białegostoku
Lekcja jest ciekawą formą wirtualnego spaceru po dawnym Białymstoku. Dzięki projekcji przedwojennych, unikatowych zdjęć przespacerujemy się głównymi ulicami miasta: Lipową, Sienkiewicza, Warszawską, Kilińskiego. Udamy się na Rynek Kościuszki i zajrzymy do ogrodów Pałacu Branickich. Uczniowie poznają historię miejsc, budynków i obiektów, po których dziś nie ma już śladu i umieszczą je na współczesnym planie centrum miasta.