REGULAMIN
dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
tel. 85 74 82 119, kom. 517 484 349

Obowiązują następujące opłaty:

lekcja muzealna

 • dzieci i młodzież szkolna – bilet ulgowy w cenie 4 zł od osoby + opłata 24 zł od grupy
 • grupy przedszkolne - opłata 24 zł od grupy

zajęcia interaktywne

 • dzieci i młodzież szkolna - bilet ulgowy w cenie 4 zł od osoby + opłata 35 zł od grupy
 • grupy przedszkolne - opłata 35 zł od grupy

MUZEUM NA WESOŁO

Muzeum Historyczne w Białymstoku przygotowało młodzieży szkolnej wszechstronną i barwną ofertę zajęć edukacyjnych. Spotkania prowadzone w formie warsztatów interaktywnych mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej kreatywności uczestników, zachęcając tym do poznawania historii naszego regionu.

 

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE DLA DZIECI Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH
ORAZ KLAS 0 – 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(Czas trwania zajęć: ok. 60 min.)
Zapraszamy do udziału w całym cyklu pięciu zajęć. Można też wybrać jeden z tematów.

Moja pierwsza wizyta w muzeum
To zajęcia związane z pracą w muzeum. Dzieci podczas zajęć dowiadują się jaką rolę spełnia muzeum i kto w nim pracuje. Oglądają nasze wystawy stałe i czasowe. Bawiąc się w muzealników badają i opracowują eksponaty.

Legenda o księciu Gedyminie
Uczestnicy poznają legendę o założeniu miasta i historię powstania Białegostoku. Omawiają elementy herbów w odniesieniu do herbu Białegostoku. Przebieg zajęć urozmaicają zagadki i łamigłówki utrwalające nową wiedzę.

Odwiedziny u Jana Klemensa i Izabelli Branickich
W oparciu o stałą wystawę „Białystok – makieta barokowego miasta” odbiorcy poznają historię Białegostoku za czasów Jana Klemensa Branickiego. Oglądają ryciny z pałacowych ogrodów i barokowe stroje, które mogą przymierzyć. W części plastycznej dzieci projektują wielkoformatowe stroje szlachcica i szlachcianki. Zajęcia plastyczne urozmaica koncert muzyki barokowej nagrany w auli Pałacu Branickich.

Poznajemy Białystok
Zajęcia związane z historią miasta i jego przestrzenią architektoniczną. Dzieci wykonują plan Białegostoku z zaznaczeniem najważniejszych zabytków miasta, wykorzystując rozmaite techniki plastyczne.

Jak to z pieniądzem było...
Uczestnicy poznają historię pieniądza jako środka płatniczego. Dowiedzą się czym zajmuje się numizmatyka, poznają podstawowe pojęcia z jej zakresu. Zaprojektują monety i banknoty, a także sami „wybiją” żetony pamiątkowe, co przybliży im technikę powstawania monet.

 

CIEKAWOSTKI EDUKACYJNE
Zajęcia interaktywne adresowane do dzieci z klas IV-VI oraz starszych grup wiekowych

(czas trwania 60 min.)

SECESYJNY DESIGN
Podczas tego niezwykłego spotkania dzieci zostaną wprowadzone w świat aranżacji, kolorów, wzorów i stylów dekoracyjnych typowych dla europejskiej secesji. Na podstawie wystawy „W białostockiej kamienicy” dzieci wykonają trójwymiarową makietę prezentującą wnętrza mieszczańskiego domu, bądź zaprojektują i ozdobią paspartu do zdjęć, wykorzystując techniki tłoczenia.
Cena zajęć: 6 zł od osoby (w koszt zajęć wliczona jest cena makiety (5zł) i bilet ulgowy (1zł)

BEZPIECZNE PIENIĄDZE. CO KAŻDY O PIENIĄDZU WIEDZIEĆ POWINIEN
W trakcie zajęć dzieci zapoznają się ze znajdującymi się w obiegu banknotami i monetami polskimi. Poznają ich zabezpieczenia: znak wodny, nitka zabezpieczająca, druk recto-verso, druk zmienny optycznie, farba opalizująca, etc. Kulminacją zajęć będzie zaprojektowanie i wykonanie własnych banknotów wyposażonych w zabezpieczenia takie jak wizerunki czytelne jedynie w ultrafiolecie czy, znaki wodne. Zajęcia wzbogacone

 

LEKCJE MUZEALNE skierowane do wszystkich grup wiekowych
(czas trwania: 45 min.)

Zajęcia, które proponujemy młodzieży mają formę wykładu prowadzonego w oparciu o zabytki oraz prezentacje audiowizualne. Prowadzący zajęcia preferują żywy przekaz, oddziaływujący na kilka zmysłów słuchaczy, co ułatwia uczniom zapamiętanie nowych informacji.

 1. Początki Białegostoku oraz kształtowanie się białostockiego ośrodka miejskiego w XVII i XVIII w.
 2. Miasto i dwór Jana Klemensa Branickiego.
 3. Białystok pod zaborami.
 4. Od manufaktury do fabryki – przemysłowy rozwój miasta Białegostoku na przełomie XIX i XX w.
 5. Białostockie życie artystyczne w okresie międzywojennym.
 6. Białostocka secesja.
 7. Białystok w II Rzeczypospolitej.
 8. Dwie okupacje – Białystok w latach 1939-1945.
 9. Mozaika kulturowa Podlasia.
 10. Tatarzy polscy na Podlasiu.
 11. Społeczność żydowska w Białymstoku.
 12. Historia pieniądza.

MUZEUM REALIZUJE RÓWNIEŻ TEMATY ZGŁASZANE PRZEZ NAUCZYCIELI
Bardzo prosimy o zgłaszanie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.