REGULAMIN
dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ORGANIZOWANE W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z ikoną, jej symboliką oraz tradycją chrześcijańską. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy poznają poszczególne etapy pracy nad ikoną oraz zapisane w niej treści. Zajęcia pozwolą także na zapoznanie się z historią ikony, sięgającą początków sztuki chrześcijańskiej.

Zajęcia odbywają się we WTORKI, ŚRODY i PIĄTKI, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 509 336 829
Nie przyjmujemy rezerwacji drogą mailową

OFERTA skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką ikony.

JAK POWSTAJE IKONA?
W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony. Podejmowane są działania plastyczne mające na celu poznanie kolejnych etapów pracy nad ikoną. Po wypolerowaniu desek i przekopiowaniu rysunku uczestnicy przystępują do malowania temperą wybranego wizerunku.

Opłaty i czas trwania zajęć
Zajęcia prowadzone są na grup liczących nie więcej niż 26 osób

 • DZIEŃ W MUZEUM – OFERTA SPECJALNA dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób): zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem + warsztaty plastyczne Jak powstaje ikona?
  21 zł/os.; czas trwania około 2,5 godz.
 • Warsztaty Jak powstaje ikona? dla grup zorganizowanych (bez zwiedzania ekspozycji)
  14 zł/os., czas trwania około 1,5 godz.
 • Warsztaty Jak powstaje ikona? dla osób indywidualnych (bez zwiedzania ekspozycji)
  30 zł/os., czas trwania około 1,5 godz.

LEKCJA MUZEALNA „KOLOR I GEST”

Adresaci zajęć: dzieci i młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej

Ikona bywa nazywana „Ewangelią w kolorach”, nieprzypadkowe są też gesty wykonywane przez przedstawiane postaci. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z symboliką przypisaną poszczególnym kolorom na podstawie wybranych wizerunków. Rozpoznają gesty oraz przyporządkowują im przypisane znaczenie. Próbują również odtworzyć ozdobne liternictwo. Zajęcia odbywają się na ekspozycji stałej Muzeum, a uczestnicy otrzymują karty pracy, na których rozwiązują zadania.

Opłaty i czas trwania zajęć
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 26 osób
Na ofertę składa się zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem + zajęcia edukacyjne „Kolor i gest”
bilet ulgowy 7 zł/os. + 24 zł/od grupy; czas trwania około 1,5 godz.

WARSZTATY „MALI KONSERWATORZY”

Adresaci zajęć:

 • rodziny z młodszymi dziećmi (5–9 lat)
 • grupy szkolne (III–IV klasa szkoły podstawowej)

Mali konserwatorzy to warsztaty w sali z unikalnymi szesnastowiecznymi freskami. Podczas zajęć dzieci poznają zawikłaną historię supraskich fresków. Dowiadują się, jak to się stało, że niektóre malowidła zachowały się tylko we fragmentach. Wspólnie próbują „odtworzyć freski” układając wielkoformatowe puzzle. Na koniec uczestnicy udają się do „pracowni konserwatorskiej”, gdzie wykonują pracę plastyczną.

Opłaty i czas trwania zajęć
Na ofertę składają się zajęcia edukacyjne w sali fresków oraz zajęcia plastyczne w sali warsztatowej.
bilet ulgowy 7 zł/os. + 24 zł/od grupy; czas trwania około 1,5 godz.