EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2016

10-11 oraz 17-18 września 2016 Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji:

w białostockim Ratuszu, Muzeum Historycznym, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, w Domu Talmudycznym w Tykocinie (dodatkowo na prezentacji multimedialnej pokażemy dawne wyposażenie tykocińskiej synagogi)

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA SPECJALNE SPOTKANIA I PREZENTACJE

 1. Ratusz w Białymstoku specjalnie zechcemy widzom zaprezentować ekspozycję archeologiczną “będąca pokłosiem” badań archeologicznych prowadzonych w Supraślu. Zaprosimy 10, 11, 17 i 18 września o godz. 13.00 na spotkanie na ekspozycji z jej autorem Adamem Wawrusiewiczem.
   
  SACRUM ET PROFANUM.
  RYTUAŁ I CODZIENNOŚĆ U SCHYŁKU EPOKI KAMIENIA

  Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy merytorycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Zabytki pochodzą ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w tym badań realizowanych przez Muzeum i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspozycję uzupełnią wybrane przedmioty ze zbiorów Działu Etnografii.
   
  Niewiele współczesnych odkryć archeologicznych można określić mianem przełomowych, zmieniających postrzeganie prahistorii zarówno regionu, jak i całego pogranicza Wschodniej i Zachodniej Europy. Bezsprzecznie do takich należą odsłonięte w Supraślu pozostałości unikalnych obiektów obrzędowych związanych z najstarszymi elitami „starego świata” – społecznościami określanymi w kategorii fenomenu Pucharów Dzwonowatych rozwijających się na szerokich obszarach Europy i północnej Afryki w III tys. p.n.e. Ich pojawienie się w nieodwracalnie zmieniło styl życia lokalnych łowców-zbieraczy kończąc tym samym jeden z najbardziej romantycznych rozdziałów naszej prahistorii – świat „ostatnich Indian Europy Środkowej”.
   
  Ekspozycja ukierunkowana na odtworzenie swoistego „klimatu” miejsca i czasu – schyłku epoki kamienia w dolinie Supraśli.
  Część pierwsza wystawy - to odtworzenie specyficznej strefy sacrum - świętej przestrzeni, której pozostałości odkryto na szczycie niewielkiej wyspy zatopionej pośrodku doliny Supraśli. To tu odkryto sensacyjne depozyty obrzędowe społeczności określanych mianem Pucharów Dzwonowatych - najstarszych elit „starego świata”.
  Druga, to codzienność - strefa profanum - świat ostatnich łowców-zbieraczy Europy Środkowej. Prezentacja oparta na wynikach badań archeologicznych zrealizowanych na sąsiednim stanowisku, położonym przy kolonii Dębowik w pobliżu Supraśla.
  Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty zabytkowe, które w miarę możliwości będą wyeksponowane w kontekście ich pierwotnego układu, jaki został udokumentowany podczas badań archeologicznych. Z natury rzeczy niewielkie artefakty zostaną uzupełnione rekonstrukcjami poszczególnych przedmiotów (naczynia, elementy broni, ozdoby bursztynowe) oraz instalacją przestrzenną odtwarzającą fragment konstrukcji szałasu.
   
 2. Muzeum Historyczne w Białymstoku 10,11,17,18 września o godzinie 11:30 zaprasza na zwiedzanie wystawy czasowej „Podniebni pasjonaci – sport balonowy w Białymstoku 1975-1989” oraz na pokaz filmu „Tylko Balonem”, w reż. Małgorzaty Półtorak z TVP Białystok, w którym założyciele Studenckiego Klubu Balonowego Białystok opowiadają o swojej pasji.
   
 3. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego zaprasza w weekend 10 i 11 września o godz. 11.00 na spotkania pod tytułem: Drzwi gnieźnieńskie – historia i znaczenie. Przygotowane będą one w oparciu o będącą w zbiorach Muzeum repetycję drzwi gnieźnieńskich autorstwa Alfonsa Karnego.
   
 4. Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza 10, 11, 17, 18 września o godz. 13.00 na specjalne spotkania na ekspozycji “Przestrzeń świątyni w przestrzeni muzealnej” – (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja uczestnictwa w spotkaniach pod nr tel. 509 336 829).
   
 5. Muzeum w Bielsku Podlaskim zaprasza 10 września o godz. 14.00 na spotkanie „Nowe nabytki ikonograficzne Muzeum w Bielsku Podlaskim”. Prowadzący: Jerzy Sołub. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu albumu „BIELSK PODLASKI I JEGO MIESZKAŃCY na przełomie XIX i XX wieku w kolekcji zdjęć Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” w promocyjnej cenie 20 zł.