KALENDARIUM WYSTAW

Dział, w okresie swego istnienia, przygotował ponad 50 wystaw czasowych o tematyce archeologicznej. Największym przedsięwzięciem wystawienniczym było zorganizowanie w roku 1960 w Ratuszu w Białymstoku stałej ekspozycji archeologicznej "Pradzieje Białostocczyzny", która kilkakrotnie przebudowywana, przetrwała do 1996 r.


2016-2017

ARCHEOLOGIA POWIATU SOKÓLSKIEGO
Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Prezentowana w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce od 4 listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 r.

Wystawa przedstawia dzieje osadnictwa oraz historię badań archeologicznych na terenie powiatu sokólskiego. Zobaczymy na niej zabytki z różnych epok pochodzące z wykopalisk archeologicznych, badań powierzchniowych i podwodnych prowadzonych na Sokólszczyźnie w latach 1956 - 2016. Ekspozycję uzupełnia warstwa informacyjna i ilustracyjna w postaci plansz ze zdjęciami, tekstami oraz kalendarium badań archeologicznych.
Wystawa powstała przy współpracy działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Muzeum Ziemi Sokolskiej w Sokółce. Prezentowana jest w budynku Muzeum Ziemi Sokólskiej przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Sokółce.


2011

„Z życia Tykocinian w XVI i XVII wieku” - wystawa zorganizowana dla Muzeum w Tykocinie, scenariusz i aranżacja Urszula Stankiewicz


2008

„Badania archeologiczne Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w latach 2006 – 2007” - zrealizowana przez Dział Archeologii w Muzeum Historycznym (17.07.2008 – 24.10.2008 r.)


2007

„Pobuże środkowe od pradziejów do średniowiecza” wystawa prezentowana w Muzeum Pałac w Korczewie woj. mazowieckie, a zorganizowana przez Dział Archeologii we współpracy z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Część wystawy dotycząca Pobuża w obrębie woj. podlaskiego jest autorstwa Katarzyny Rusin.


2006
Dziedzictwo archeologiczne Podlasia i Grodzieńszczyzny.

Wystawę zorganizowano z okazji jubileuszu 50-lecia Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pokazano na niej najciekawsze kolekcje archeologiczne zgromadzone w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym.
Scenariusz: Krystyna Bieńkowska, Urszula Stankiewicz
Oprawa plastyczna: Iwona Borowik
Archeologiczne dziedzictwo Podlasia.

Ekspozycja prezentowana w Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno - Archeologicznym w Grodnie ukazuje znalezione na Podlasiu najstarsze świadectwa żyjącej tu ludności.
Scenariusz: Katarzyna Rusin
2005
Urny twarzowe - mieszkanie duszy.

Pokazano, pochodzące ze zbiorów muzeów polskich, piękne popielnice imitujące ludzkie twarze, do których wkładano spalone kości zmarłych i ofiarowywane im dary.
Scenariusz: Katarzyna Rusin
Oprawa plastyczna: Jarosław Perszko

Tykocin - najstarsze ślady.

Ekspozycja była efektem wieloletnich prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie dzisiejszego miasta.
Scenariusz: Ireneusz Kryński, Urszula Stankiewicz
Oprawa plastyczna: Sylwia Mańko
Wino namiętnością Europy.

Na wystawie pokazano europejskie tradycje winiarskie - od starożytności po wiek XIX. (ze zbiorów muzeów polskich)
Scenariusz: Krystyna Mazuruk
Oprawa plastyczna: Iwona Borowik, Krystyna Mazuruk

2004
Archeologia "na gazie".

Przedstawiono efekt badań archeologicznych na trasie gazociągu jamalskiego od granicy z Białorusią do Daniłowa Małego na zachodzie.
Scenariusz: Krystyna Bieńkowska
Autor, oprawa plastyczna: Iwona Borowik
Wojownicy przeszłości.

Na wystawie ukazano broń człowieka z epoki kamienia, epoki brązu i epoki żelaza z IV w.n.e. (ze zbiorów własnych i muzeów polskich)
Scenariusz: Ireneusz Kryński
Oprawa plastyczna: Andrzej Dworakowski

2003
Z dziejów tykocińskiej ulicy 11 listopada

Pokazano dzieje ulicy od epoki kamienia po okres współczesny.
Scenariusz: Ireneusz Kryński, Urszula Stankiewicz, Ewa Wroczyńska

Źródła archeologiczne do dziejów gminy Mielnik

Zobrazowano historię gminy od czasów najdwaniejszych do XVII wieku.
Scenariusz: Katarzyna Rusin


2002
Pamiętajmy o ogrodach...

Barokowe ogrody Branickich w Białymstoku i Choroszczy przeniesione do wnętrz muzealnych.
Scenariusz: Urszula Stankiewicz
Oprawa plastyczna: Andrzej Dworakowski

2001
"Białystok. Okruchy czasu."

Wystawa była rezultatem prowadzonych nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi w mieście. Pokazano miejsca prowadzonych nadzorów i przedmioty wydobyte w trakcie tych prac.
Scenariusz: Halina Karwowska i Urszula Stankiewicz

Groby i ich tajemnice.

Ukazano zwyczaje pogrzebowe tajemniczego ludu Gotów wędrującego przez ziemie Polski wschodniej nad Morze Czarne w pierwszej połowie I-ego tysiąclecia n.e.; wystawa ze zbiorów własnych i muzeów polskich.
Scenariusz: Katarzyna Rusin
Oprawa plastyczna: Zbigniew Waszczeniuk

Wróć do działu archeologii