KALENDARIUM WYSTAW

2017

STANISŁAW MAZUŚ. REFLEKSJE MALARSKIE 1967 – 2017.
50 – LECIE PRACY TWÓRCZEJ

28 kwietnia - 9 lipca 2017 r.

Wystawa malarstwa Artysty, który tematem swoich prac uczynił piękno otaczającego krajobrazu. Słynie też jako znakomity portrecista. Przez wiele lat uczestniczył w Białowieskich Plenerach Malarskich.

Wydawnictwo towarzyszące wystawie.

STANISŁAW MAZUŚ. Urodzony w 1940 r. w Lublinie. W latach 1961-1967 odbył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zakończone dyplomem w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Od 1967 r. bierze udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i okręgowych konkursach, plenerach, wystawach. Zorganizował ponad 300 wystaw indywidualnych w kraju, m.in.: w Lublinie, Nowym Targu, Miechowie, Suwałkach, Nadrzeczu, Janowie Lubelskim, Galerii Kukuczka-Istebna-Jasnowice, Mikołowie, Siedlcach, Krakowie, Radomiu, Zamościu, Rzeszowie, Szczecinie, Kołobrzegu, Zielonej Górze, Poznaniu, Tychach, Katowicach, Bytomiu, Warszawie, Sopocie, Bielsku-Białej, Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Białej Podlasce, Łodzi, a także za granicą: w Sofii, Pradze, Sztokholmie, Wiedniu, Komarnie, Aix-les-Bains, Mediolanie, Nowym Jorku, Waszyngtonie i Bratysławie.

Brał udział w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, m.in. w Miszkolcu, Madrycie, Moskwie, Nowym Jorku, Ostrawie, Budapeszcie, Sofii, Zagorie, Karlowych Warach, Paryżu, Bayreuth, Ułan Bator, Barcelonie, Bratysławie, Pradze, Atenach, Berlinie, Beuningen.

Prace znajdują się w zbiorach instytucji państwowych, muzeach, kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Galerii Uffizi we Florencji.

Jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień. W 2014 r. został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".


2011

 

„Zapewnia się atmosferę życzliwości” Podlasie w fotografii Tomasza Tomaszewskiego, (9.12.2011 – 29.01.2012)

 

„Jerzy Lengiewicz. Malarstwo i grafika”, aranżacja – Barbara Muszyńska, (16.12.2011 r. – 15.03.2012)

Jerzy Tadeusz Lengiewicz, artysta malarz – grafik. Członek ZPAP od 1960 r. Swoje prace wystawiał na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach muzeów polskich w Białymstoku, Koszalinie, Szczecinie, Warszawie i w Muzeum Sztuki Współczesnej w Goeteborgu oraz w kolekcjach prywatnych we Francji, Szwecji, Niemczech, USA, Kanadzie, Japonii, Urugwaju, Argentynie, Bułgarii, na Węgrzech i na Litwie.

 

„Białostoczanin w Paryżu”, malarstwo Czesława Sadowskiego, scenariusz i aranżacja Andrzej Lechowski (4.11- 11.12.2011 r.)

 

„Artyści z Ecole de Paris” – wystawa przygotowana przez Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, przygotowanie scenariusza S. Majoch, współpraca J. Tomalska, B. Mróz, (15.10 – 11.12.2011 r.)

 

„W Białostockim Iluzjonie”, dawny w Białystok w fotografii archiwalnej, scenariusz i aranżacja Andrzej Lechowski (29.07-3.12.2011 r.)

 

„Siano” fotografie Wiktora Wołkowa, wybór zdjęć Wiktor Wołkow, Barbara Muszyńska, aranżacja – Barbara Muszyńska, (14.07.- 6.10.2011 r.)

Wiktor Wołkow, znakomity fotografik już ponad 40 lat wędruje po północno – wschodniej Polsce fotografując jej bogatą przyrodę i unikalny krajobraz. W ten sposób artysta stał się też dokumentalistą pokazującym, jak przez lata zmieniło się Podlasie. Wystawa SIANO przypomina podlaski krajobraz, jakiego już nie ma. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, wraz z modernizacją produkcji rolnej, z podlaskich łąk bezpowrotnie zniknęły stogi i brogi wypełnione. Nie spotykamy już, ciągniętych przez konie, „kopiastych” fur obładowanych sianem. Czas dawnych pracowitych sianokosów pozostał na fotografiach Wołkowa, które są nie tylko artystyczną, pełną nostalgii interpretacją podlaskiego krajobrazu, ale też znakomitą etnograficzną dokumentacją. 

„Powrót Jurry’ego Jerzy Ryszard „JURRY” Zieliński /1943-1980/ - wystawa przygotowana przez Galerię Zderzak w Krakowie, komisarz wystawy Marta Tarabuła, aranżacja - Marta Tarabuła, Barbara Muszyńska, (29.04.2011 – 26.06.2011)

 

„Cudowne lata? Białystok lat 80. W obiektywie Mariusza Olkowskiego”, koncepcja wystawy zespół pracowników Działu Promocji, aranżacja Barbara Muszyńska (08.03. – 1.07.2011)

 

 

2010

 

„Wycinanka podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki” - scenariusz i realizacja Jerzy Cetera, Wojciech Kowalczuk, aranżacja Iwonna Borowik. (16.12.2010 r.- 27.02.2011)
Towarzyszyła jej wystawa pokonkursowa „Gwiazdy kolędnicze zdobione wycinanką” - scenariusz i realizacja Jerzy Cetera, W. Kowalczuk

 

„Jerzy Grygorczuk 40 lat twórczości”, scenariusz i aranżacja Jerzy Grygorczuk, Jerzy Hermanowicz (11.12.2010 r. – 27.02.2011)

 

Między Wilnem a Toruniem, scenariusz i realizacja Wojciech Kowalczuk, aranżacja Barbara Muszyńska, (16.10. – 30.11.2010 r.)

 

„Simon Segal. Tajemnicze dziecko Białegostoku” wystawa czasowa ze zbiorów prywatnych we Francji i Niemczech, aranżacja Andrzej Lechowski (18.06. – 5.09.2010 r.)

 

„Izaak Celnikier. Wyryte w pamięci” wystawa ze zbiorów własnych, aranżacja Andrzej Lechowski, (30.07. – 30.11.2010 r.)

 

„Zwierz Podlaski” – wystawa obrazów Adama Obuchowicza, aranżacja Adam Obuchowicz, (9 - 30.06. 2010 r.)

 

„Glina”, ekspozycja ze zbiorów Muzeum Podlaskiego, scenariusz – zespół pracowników Muzeum, koordynator Halina Karwowska, aranżacja – Andrzej Dworakowski, (26.02 - 30.05.2010 r.)

 

 

2009

 

„Z biegiem lat” – wystawa prac Sasysa Eidrigevičiusa uświetniająca 60-lecie Muzeum i 60 urodziny Artysty, scenariusz Sasys Eidrigevičius, aranżacja Andrzej Stroka (20.11.2009 – 30.01.2010)


Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy
Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy Zdjęcie z wystawy

 

Bogactwo Hanzy. Elbląg - odzyskane świadectwo przeszłości” – wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, komisarz wystawy – Urszula Stankiewicz, (8.09. – 31.10.2009 r.)

 

„Taki świat” – malarstwo ludowe ze zbiorów Mariana Pokropka, scenariusz Marian Pokropek, aranżacja B. Muszyńska (21.07. – 17.08.2009)

 

„Kamień i brąz” – współczesna rzeźba białoruska, scenariusz i aranżacja Andrzej Strumiłło (10.07 – 17.08.2009)

 

„Warszawski szyk” – wystawa przygotowana przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, scenariusz Agnieszka Dąbrowska i Elżbieta i Elżbieta Piwocka, aranżacja Barbara Muszyńska

 

„Szykowny Białystok” czyli moda w przedwojennym Białymstoku, scenariusz i aranżacja Andrzej Lechowski (20.02. – 26.04.2009 r.)

 

 

2008

 

IMPRINT Triennale Sztuk Graficznych im. Kulisiewicza, wystawa przygotowana w ramach Programu Graficzny Białystok – (16.12.2008 r.- 9.02.2009)

 

„Eryk Lipiński. Satyra i humor” – wystawa z Muzeum Karykatury w Warszawie przygotowana w 100 rocznicę urodzin (17.10 – 7.12.2008 r.)

 

„Zegar bije, czas ucieka” scenariusz K. Kosior, D. Matyjasek, aranżacja A. Dworakowski, (24.10. – 31.12.2008 r.)

 

„Eugeniusz Kazimirowski. Znajomy świętych” scenariusz i aranżacja Andrzej Lechowski (23.07 – 16.10.2008 r.)

 

„Witold Januszewski, Geomancja w kolorach” scenariusz Ewa Bobrowska – Jakubowska, Joanna Tomalska, (14.07.– 15.10.2008 r.)

 

„Prawosławie w Polsce”, wystawa fotografii Piotra Sawickiego, (11.07 – 28.09.2008 r.)

 

„Tajemnice chińskiego geniuszu. Odkrycia i wynalazki” – wystawa przygotowana przez Fundację Dong Feng, scenariusz i aranżacja plastyczna Grzegorz Calik (4.03 – 6.06.2008 r.)

 

„Izabela Branicka. W 200-lecie śmierci” scenariusz i aranżacja Andrzej Lechowski (18.02. – 6.05.2008 r.)

 

 

2007

 

„Wyspa Władców. Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych Piastów” – wystawa ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, autor wystawy dr Janusz Górecki, oprawa plastyczna- Wojciech Kujawa (9.11. 2007 r. – marzec 2008)

 

„Tkanina dwuosnowowa” – wystawa ze zbiorów własnych uzupełniona obiektami z PME w Warszawie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Północno-mazowieckiego w Łomży ,Okręgowego Muzeum Krajoznawczego w Brześciu - koncepcja scenariusz i realizacja – W. Kowalczuk, projekt plastyczny i realizacja – Andrzej Dworakowski (14. 12. 2007 – luty 2008)

 

„Historia porcelany chińskiej” – wystawa przygotowana przez Fundację Dong Feng, scenariusz i aranżacja plastyczna Grzegorz Calik (2.10. – 4.12.2007)

 

„Obrazy znad Narwi” – wystawa fotografii Cezariusza Andrejczuka, aranżacja plastyczna Cezariusz Andrejczuk (11.09. – 25.10.2007 r.)

 

„Z dziejów białostockiego Rynku”, wystawa prezentująca archiwalne zdjęcia Rynku w Białymstoku oraz zabytki odnalezione na Rynku podczas prowadzonych tam badań archeologicznych, scenariusz i aranżacja Andrzej Lechowski (27.07 – 24.09.2007)

 

„Malarstwo Joanny Sierko – Filipowskiej”, aranżacja Andrzej Lechowski (19.05 – 17.06.2007)

 

„Mistrz nastroju. Alfred Wierusz Kowalski”- wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, aranżacja Barbara Muszyńska, Andrzej Lechowski (23.03 – 14.05.2007)

 

„Truso – wikińskie emporium” - wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Elblągu, scenariusz i aranżacja M. Jagodziński, A. Grossman. (20.04. – 29.08.2007 r.)

 

„Ból, cierpienie, nadzieja” Rzeźba Romana Śledzia wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, kolekcji prywatnej Anny i Macieja Formanowiczów, (3.03.2007- 11.04.2007r.)

 

„Na ziemi i wodzie” fotografie Elżbiety Dzikowskiej, aranżacja Barbara Muszyńska (19.01 – 18.03.2007)

 

 

2006

 

„Mistyka dawnych krzyży litewskich” - wystawa ze zbiorów Muzeum Sztuki im. M.K. Ciurlionisa w Kownie pokazana w ramach Dni Litwy w Polsce. (we współpracy z Ambasadą Litwy w Warszawie) - krzyże, rzeźba w drewnie, drzeworyty, obrazy na desce i historyczne fotografie Adamasa Varnasa (1.11.2006 r. – luty 2007)

 

„Bezczasowy ogród jedności” XIX– wieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu; scenariusz i aranżacja Waldemar Górny (20.10.2006 r.- styczeń 2007)

 

„Stare jest piękne” wystawa rysunków białostockiego plastyka Władysława Pietruka przygotowana w 25-lecie pracy twórczej; scenariusz i aranżacja – Andrzej Lechowski; (9.06.- 10.10.2006 r.)

 

„Dziedzictwo archeologiczne Podlasia i Grodzieńszczyzny” wystawa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Państwowego Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Grodnie; scenariusz – Krystyna Bieńkowska, aranżacja – Iwonna Borowik; (20.05. – 20.10.2006 r.)

 

„Wyprawy na krańce świata” wystawa 98 fotografii przedstawiająca najciekawsze ekspedycje prowadzone od początku XX wieku przez National Geographic; aranżacja – Barbara Muszyńska (24.02. – 17.04.2006 r.)

 

„Stanisław Horno – Popławski. Droga Sztuki – Sztuka Drogi” wystawa prezentująca twórczość wybitnego polskiego rzeźbiarza, pokazująca też jego związki z Białymstokiem; scenariusz i aranżacja – Dorota Grubba; (10.02. – 21.05.2006 r.)