KONCERT KAMERALNY
Ratusz w Białymstoku
środa 11 maja 2016r., godz.18.00

Koncert zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej” Kształcenie przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów w aspekcie pracy pianisty korepetytora”, organizowanej na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Organizatorem konferencji jest Zakład Kameralistyki, we współpracy z Zakładem Wokalistyki i Zakładem Dyrygentury Chóralnej

Kierownik Naukowy Konferencji: dr hab. Katarzyna Makal – Żmuda

PROGRAM KONCERTU

WŁODZIMIERZ PROMIŃSKI – skrzypce
KATARZYNA MAKAL - ŻMUDA 
– fortepian

Johannes Brahms: Sonata d- moll op.108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con pentimento
Presto agitato

***

KAMIL ŁOMASKO – kontrabas
OLGA ANIKIEJ – fortepian

S.Rachmaninow - Wokaliza
G.Bottesini - Capriccio di Bravura
R.Gliere – Intermezzo

WŁODZIMIERZ PROMIŃSKI urodził się w Opolu w 1958 roku. Tam ukończył z wyróżnieniem podstawową i średnią szkołę muzyczną w klasie skrzypiec Karola Reimana. Studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) pod kierunkiem Franciszka Jurysa. Uczelnię tę ukończył w 1983 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, m.in. u Olega Krysy, Zachara Brona, Roberta Mastersa, Vladimira Avramowa. Po ukończeniu studiów w Warszawie, kontynuował naukę w dziedzinie muzyki kameralnej w Hochschule für Musik w Kolonii w klasie prowadzonej przez Amadeus Quartet, potem w Berlinie pod kierunkiem prof. Eberharda Feltza i w Detmold w Hochschule für Musik u prof. Ernsta Mayer-Schierninga. W 1984 roku założył KWARTET CAMERATA i jest jego I skrzypkiem. Jako kameralista jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów muzycznych m.in. w Tokio (1989), w Monachium (1990) oraz w Paryżu (1990, I nagroda). Występy z zespołem w znanych ośrodkach muzycznych Europy, Azji, USA i Japonii, udział w festiwalach międzynarodowych oraz nagrania płytowe spotkały się z dużym uznaniem krytyki w takich pismach, jak: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde de la Musique, Le Soir, czy The Strad.Za swą działalność otrzymał w 1991 roku Nagrodę Artystyczną Młodych im. St. Wyspiańskiego. Nagrania płytowe, jakich wraz z Kwartetem Camerata dokonał dla wytwórni fonograficznych w Belgii, Niemczech i Polsce przyniosły mu szereg wyróżnień, wśród nich tytuł Płyty Roku 1995 polskiego miesięcznika ,,Studio” (nagranie kwartetów Schuberta dla firmy DUX) i Diapason d’Or (1994) za muzykę kameralną Gillaume Lekeu nagraną w firmie Ricercar. Wraz z zespołem był sześciokrotnie nominowany do nagrody ,,Fryderyk”, a w 1999 roku zdobył to trofeum. W 2004 roku otrzymał z rąk Ministra Kultury odznaczenie „Zasłużony działacz kultury”. Od grudnia 2008 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W latach 2004-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W kadencji 2008-2012 został wybrany dziekanem tego wydziału. Od 1994 roku prowadzi kursy mistrzowskie dla kwartetów smyczkowych w Gorlicach. Jest członkiem Prezydium Rady Akademii Fonograficznej i pełnomocnikiem ds. koncertowych rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej.

KATARZYNA MAKAL – ŻMUDA jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Kształciła się w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku, a następnie w Akademii Muzycznej w Katowicach i Łodzi (klasa fortepianu prof. J. Domańskiej i prof. M. Drewnowskiego, kameralistyka i nauka akompaniamentu prof. R. Michalak, prof. K. Słobodnik i prof. M. Gozdecka, klawesyn prof. M. Toporowski) oraz w Bydgoszczy, gdzie doskonaliła umiejętności pianistyczne pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki. Laureatka IV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Józefa Hofmanna, nagrody dla najlepszego akompaniatora na I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antano Kucingio w Wilnie oraz kilkunastu wyróżnień za akompaniament na konkursach dla uczniów szkół muzycznych. Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Dokonała także kilku nagrań płytowych. Płyta Polish Violin Sonatas – Żeleński, Noskowski, nagrana wspólnie z Włodzimierzem Promińskim, wydana przez wytwórnię fonograficzną MUZA Polskie Nagrania, otrzymała nominację do nagrody „Fryderyk 2012”. Nagrała utwory Zbigniewa Popielskiego - na fortepian solo oraz na fortepian i saksofon, wspólnie z Aliną Mleczko. Wykonała też partię fortepianu w nagraniach chóralnych pod dyrekcją Violetty Bieleckiej. Dla Programu 2 Telewizji Polskiej nagrała utwory fortepianowe Józefa Kofflera do audycji poświęconej pamięci kompozytora. Jej występy były również kilkakrotnie rejestrowane przez Telewizję Białystok min. Andante Spianato i Wielki Polonez Es – dur Op.22 Fryderyka Chopina, który wykonała wraz z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej. Jest autorką kilku publikacji z dziedziny pianistyki i kameralistyki fortepianowej. Prowadzi warsztaty i wykłady oraz jest członkiem jury konkursów fortepianowych i kameralnych. Od 2004r. naucza gry na fortepianie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia na konkursach pianistycznych. Jest twórcą i organizatorem Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku oraz Konkursu Kameralistyki Wokalnej i Instrumentalnej im. Zbigniewa Popielskiego na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC. Pełni też funkcję prezesa Mazurskiego Stowarzyszenia Muzycznego Camerata. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała szereg nagród i dyplomów uznania.

KAMIL ŁOMASKO urodził się w Białymstoku. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu mgr Krystyny Wachowskiej oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Lutosławskiego w Białymstoku w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego. W 2006 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego.
Jest laureatem nagród i wyróżnień na konkursach kontrabasowych. W 2000 roku otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Przesłuchaniu Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II Stopnia w Elblągu. W 2002 roku zdobył wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. A. B. Ciechańskiego w Poznaniu. W 2006 roku zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Łodzi. Natomiast w 2013 roku zdobył wyróżnienie na Konkursie Osobowości Kontrabasowych w ramach I Międzynarodowego Sympozjum Kontrabasowego we Wrocławiu.
W 2001 roku został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2003 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2015 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MŁODA POLSKA” na zakup kontrabasu.
Występował jako solista z orkiestrą „Concerto Avenna” w Warszawie, orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz Suwalską Orkiestrą Kameralną. Pod patronatem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci koncertował w Muzeum I.J. Paderewskiego (Łazienki Królewskie) w Warszawie. Wystąpił w Litewskiej Akademii Muzycznej w Wilnie.
Uczestniczył w Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatach Muzycznych w Szczecinie. Brał udział w mistrzowskich kursach w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Janowcu, Łańcucie i w Białymstoku.
Jako muzyk orkiestrowy współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie oraz z orkiestrą „Sinfonia Varsovia”. Od 2002 roku, jako kameralista gra w duecie z pianistką ad. dr Olgą Anikiej, występując w Polsce i za granicą. W latach 2013-2014 prowadził zajęcia z kameralistyki i studiów orkiestrowych w ramach Warsztatów Orkiestrowych i Kameralnych „MUZYKA NASZYCH CZASÓW” w Inowrocławiu.
Ponadto od 2004 roku jest członkiem orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, gdzie obecnie piastuje stanowisko kontrabasisty - I głos. W latach 2007-2014 był asystentem w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. W grudniu 2014 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w rodzimej uczelni. Od 2014 roku jest nauczycielem klasy kontrabasu w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. Gra na współczesnym lutniczym kontrabasie Emmanuela Wilfera - model Amati, zakupionym w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MŁODA POLSKA”.

OLGA ANIKIEJ – pianistka, kameralistka
Absolwentka Filii AMFC w Warszawie w klasie fortepianu prof. Witalisa Raczkiewicza (dyplom z wyróżnieniem). W lipcu 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.
Edukację muzyczną otrzymała w Państwowej Szkole Muzycznej I st. oraz Liceum Muzycznym w Grodnie. W 1991 r. zdobyła wyróżnienie na Festiwalu Pianistycznym im. S. Prokofiewa w Mińsku. W 1998 r. ukończyła z wyróżnieniem AMFC w Warszawie Filię w Białymstoku w klasie fortepianu prof. Witalisa Raczkiewicza. Jako dyplomantka wystąpiła z Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Białostockiej wykonując I cz. III koncertu fortepianowego d-moll op.30 S. Rachmaninowa. W tym samym roku wzięła udział w XI Międzynarodowym Turnieju Pianistycznym w Antoninie. W 1999 r. uczestniczyła w Żywym Wydaniu Wszystkich Dzieł Fryderyka Chopina (Warszawa, Białystok). Swoje umiejętności doskonaliła na pianistycznych kursach mistrzowskich w Dusznikach-Zdroju u prof. Tatiany Szebanowej, w Konserwatorium Muzycznym im. P. Czajkowskiego w Moskwie u prof. S. Dorienskiego, w Akademii Muzycznej w Mińsku u prof. W. Szackiego, w Toronto u prof. N. Tiomkin. Brała czynny udział w wielu ogólnopolskich seminariach prowadzonych przez następujących profesorów: J. Rose’a, W. Mierżanowa, Lee Kum Singa, J. Marchwińskiego, M. O’Rourke’a, W. Obidowicza, T. Herbuta, A. Wodnickiego i in. Artystka prowadzi ożywioną działalność koncertową. Posiada szeroki i różnorodny repertuar w dziedzinie kameralistyki, obejmujący dzieła pochodzące z różnych okresów stylistycznych. Jako kameralistka koncertowała m.in. z muzykami Opery i Filharmonii Podlaskiej, z zespołem Ars Iuvenum, z członkami kwartetu Camerata i kwartetu im. A. Tansmana. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Sławek A. Wróblewski, Tomasz Tokarczyk, Joanna Nowicka i in. Olga Anikiej nagrywała dla Radia Białystok i Radia Lublin. W latach 2005-2007 współpracowała z Operą i Filharmonią Podlaską wykonując partię fortepianu w programach symfonicznych. Wielokrotnie towarzyszyła studentom na ogólnopolskich konkursach (Poznań, Łódź, Dąbrowa Górnicza) zdobywając wyróżnienie za akompaniament. W lutym 2014 r. wystąpiła na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wykonując II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara z towarzyszeniem Orkiestry symfonicznej UMFC w Białymstoku (Prawykonanie w Białymstoku). W tym samym roku ukazała się jej pierwsza płyta CD z dziełami S. Rachmaninowa, którą nagrała wspólnie z wiolonczelistą Romanem Hoffmannem. Kolejna płyta wydana w 2015 r. „Liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych” była rezultatem współpracy z wokalistką Hanną Zajączkiewicz.