Logo Muzeum Historyczne

MUZEUM HISTORYCZNE


Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Warszawska 37
15-062 Białystok
tel. (85) 74 82 119, kom. 509 336 878

e-mail: muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl

Kierownik: Lucyna Lesisz

 

Muzeum Historyczne zajmuje się głównie historią miasta i regionu. W jego zbiorach znajduje się ponad 35 tys. eksponatów, zgromadzonych w następujących działach: realia, ikonografia, archiwalia, numizmaty.

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

30
kwietnia
2015

WIECZÓR HISTORYCZNY

Zapraszamy 30 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 do Muzeum Historycznego
na wykład prof. Józefa Maroszka „Józef Jodkowski – historyk Grodzieńszczyzny” poświęcony historykowi, archeologowi, numizmatykowi, znawcy dziejów Grodna, Grodzieńszczyzny i województwa białostockiego.

„JÓZEF JODKOWSKI – HISTORYK GRODZIEŃSZCZYZNY”

WYSTAWA PLENEROWA prezentowana na dziedzińcu białostockiego Ratusza
do 25 maja 2015 r.

KONKURS „ZABYTKI PODLASIA W MINIATURZE”