Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
zaprasza do białostockiego Ratusza, Rynek Kościuszki 10
w sobotę dnia 7 maja 2016 r. o godz. 16.00

na wykład dr hab. Agaty Skowron - Nalborczyk
z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego

MUZUŁMANIE W EUROPIE - MITY I RZECZYWISTOŚĆ

dr hab. Agata Skowron - Nalborczyk – arabistka, iranistka, religioznawczyni, islamolog, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor serii Annotated Legal Documents on Islam in Europe, członkini redakcji miesięcznika naukowego „Sociology of Religion. A Quarterly Review”. Naukowo zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, relacjami muzułmańsko-chrześcijańskimi oraz miejscem kobiety w islamie.