PAMIĘTNIK ADOLFA BIAŁOKOZA (1861–1863)

Opracowanie i redakcja Piotr Niziołek

W 1988 r. do zbiorów Muzeum Polskiego w Białymstoku trafił niezwykły zabytek – pamiętnik Adolfa Białokoza. Zawarte w nim informacje rzuciły nowe światło na wydarzenia z lat 1861–1863, lecz równocześnie zmąciły naszą dotychczasową wiedzę o strukturach niepodległościowych w mieście nad Białą. Jest to źródło specyficzne i nie mogło zostać wydane bez krytycznego komentarza historycznego.

Na ręce czytelników składamy tom zachowanej części wspomnień powstańczego naczelnika miasta Białegostoku. Osoba Adolfa Białokoza pozostawała na przestrzeni przeszło stu pięćdziesięciu lat od upadku insurekcji prawdziwą zagadką. Nie było pewności, co do funkcji, jaką pełnił w konspiracji, ani co do losów, jakie stały się jego udziałem po klęsce największego ze zrywów niepodległościowych. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się interesująca i zachęci młode pokolenie badaczy oraz uczniów szkół średnich i gimnazjalnych do zgłębiania wciąż jeszcze nieodkrytego tematu, jakim są dzieje powstańców styczniowych.

Pragniemy zachęcić nauczycieli i uczniów do pracy z tym, jakże ciekawym, źródłem historycznym obrazującym fenomen powstania styczniowego w perspektywie lokalnej, osadzonej w krajobrazie znajomych ulic i budowli (mikrohistorycznej). Dlatego też wszyscy nauczyciele kierunków humanistycznych otrzymają w czasie promocji darmowy egzemplarz „Pamiętnika”. Pozostałych gości zapraszamy do nabycia publikacji w cenie promocyjnej – 20 złotych.