W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2016 r.
zapraszamy do Czarnej Wsi Kościelnej
na wyjątkowy piknik etnograficzny - święto Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego. Impreza promuje najstarszy szlak etnograficzny w Polsce, opracowany i wdrożony w 1994 r. przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Obejmuje on najcenniejsze zachowane w regionie pracownie i ośrodki rękodzielnicze, kultywujące tradycyjne technologie i wzornictwo.

Szlak od 22 lat przyciąga każdego roku tysiące turystów i miłośników sztuki ludowej z kraju i zagranicy. Impreza w atmosferze etnograficznego pikniku, odbędzie się w zagrodzie kowala i garncarzy wytwarzających ceramikę siwą w Czarnej Wsi Kościelnej. Pracownie gościć będą też twórców z pozostałych miejscowości leżących na szlaku- janowskie tkaczki, łyżkarz z pobliskiego Zamczyska, rzeźbiarz z Sokółki. Rękodzielnicy i artyści ludowi zaprezentują swoje wyroby i technologie wykorzystywane do ich wytwarzania oraz będą zachęcać turystów do odwiedzenia warsztatów w trakcie sezonu.

W programie:
- zwiedzanie pracowni garncarskich i kuźni
- spotkania z janowskimi tkaczkami, rzeźbiarzem z Sokółki i łyżkarzem z Zamczyska
- prezentacja tradycyjnych technologii i form
- zwiedzanie wystawy „Krzyż kowalski na Podlasiu” przygotowanej przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
- nauka toczenia na kole garncarskim
- koncerty „kapel i instrumentalistów ludowych.
- warsztaty tradycyjnego kiszenia kapusty „w głowach”
- stoiska promujące atrakcje turystyczne

Zapraszają:
Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie,
Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Stowarzyszenie Edukator, Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej

więcej informacji:
Wojciech Kowalczuk
Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, tel. 504 397 438

Anna Stefańczuk
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, tel. 698 519 658