REALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOWANE w latach 2017 – 2018
PRZEZ MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

1.„PRACE KONSERWATORSKIE BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW SYNAGOGA I DOM TALMUDYCZNY W TYKOCINIE”
więcej>>>

2. „REMONT BUDYNKU RATUSZA W BIELSKU PODLASKIM”
więcej>>>

3.„KONSERWACJA DRUKÓW SUPRASKICH"
więcej>>>4.„INNY WYMIAR TWOJEGO DOMU"
więcej>>>


5.„ROZBUDOWA KOLEKCJI RZEŹB ALFONSA KARNEGO W ZBIORACH MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU”
więcej>>>

6.„ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA – IKONA W POLSKIEJ TRADYCJI ARTYSTYCZNEJ – WZBOGACENIE KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU”
więcej>>>

7. „POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE"
więcej>>>

PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 r.
więcej>>>

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 r.
więcej>>>

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 r.
więcej>>>

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 r.
więcej>>>

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2012 r.
więcej>>>

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2011 r.
więcej>>>