REALIZOWANE PROJEKTY

2016

 

„RÓŻNORODNOŚĆ SZTUK – SZTUKA RÓŻNORODNOŚCI”.

Jest to projekt realizowany w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja – priorytet 1 – Edukacja kulturalna.

Warsztaty, zainaugurowane 2-3 kwietnia 2016 r., są prowadzone wśród podopiecznych Fundacji „Dialog” zajmującej się wsparciem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracą z uchodźcami, migrantami oraz mniejszościami etnicznymi. Uczestnikami programu są uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Punktem wyjścia scenariusza warsztatów jest szeroko pojęta sztuka, rozumiana jako działania plastyczne i teatralne mające wielowymiarowy charakter, objawiający się w różnych dyscyplinach twórczości. Inspirację młodzi artyści zaczerpną z różnorodnych tradycji obecnych w Białymstoku i na całym Podlasiu. Elementem spajającym treści spotkań jest życie i twórczość Honorowego Obywatela Białegostoku Alfonsa Karnego.

Program składa się z trzech części. Celem części pierwszej pt. „Różnorodność sztuk” jest nawiązanie dialogu z wybranymi rzeźbami autorstwa Alfonsa Karnego, które prezentują osobistości zasłużone dla polskiej kultury np. portret Aleksandra Gierymskiego, Ludwika Solskiego, Fryderyka Chopina. Dzieła będą punktem wyjścia do dyskusji na temat malarstwa, teatru, czy muzyki. Zajęcia są również aktywnym kursem historii rzeźby oraz interpretacji dzieł sztuki. Utrwaleniu wiedzy służą warsztaty: plastyczne oraz teatralno-scenograficzne, bezpośrednio związane z podjętym danego dnia tematem.

Część druga pt. „Sztuka różnorodności” ma charakter interdyscyplinarny: łączy w sobie wiedzę teoretyczną, z aktywnymi warsztatami z wielokulturowości i współczesnego patriotyzmu. W czasie spotkań poruszone zostaną tematy dotyczące np. inności, tolerancji, czy dawnej architektury miasta. Dopełnieniem zdobytej wiedzy będą wyjazdy terenowe do miejsc-symboli województwa: Tykocina, Supraśla, Wigier, Bohonik czy Kruszynian.

Część trzecia: podsumowująca dokonania uczestników, polega na stworzeniu wystawy z powstałych podczas warsztatów prac, a także prezentacji sztuki teatralnej, której tematem jest życie Alfonsa Karnego w wielokulturowym Białymstoku. Zarówno otwarcie ekspozycji, jak i spektakl zaplanowane są na niedzielę 3 lipca 2016 r. Zakończenie projektu będzie jednocześnie inauguracją „Wakacji w Muzeum”, które co roku spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców naszego miasta.

Do realizacji projektu zaangażowano znanych artystów plastyków, takich jak Patricia Meunier, Bogumiła Masicka-Grygorczuk, architekta i grafika Barbarę Grzywę czy zabytkoznawcę Sebastiana Wichra.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal Białystok Online.
Projekt jest realizowany we współpracy z fundacją Dialog.