RECITAL MARTY BIZOŃ
„Piosenki krakowskiego Kazimierza”

Zapraszamy 12 marca 2016 r. o godz. 17:00
do Wielkiej Synagogi w Tykocinie
Koncert odbędzie się z okazji zbliżającego się święta Purim.

Marta Bizoń - śpiew
Aleksander Brzeziński – fortepian
Tomasz Góra - skrzypce

Recital Marty Bizoń „Piosenki krakowskiego Kazimierza” to spotkanie z muzyką i tekstami nie istniejącego już świata. Świata, w którym społeczność żydowska zamieszkiwała stworzone dla niej miasto, późniejszą dzielnicę Kazimierz. Napływający do Krakowa z całego świata Żydzi przynosili ze sobą różne obrzędy, obyczaje, które mieszając się ze sobą nadały niepowtarzalny charakter tej dzielnicy. Tylko w tej części świata Żydzi posługiwali się językiem jidisz i tu właśnie powstała muzyka klezmerska. To właśnie ona stanowi jaskrawy przykład jak dźwięki różnych kultur i tradycji, przenikając się wzajemnie tworzą niezwykłe połączenie nostalgii, tęsknoty, radości, szczęścia, smutku i zabawy. Dźwięki i słowa piosenek klezmerskich towarzyszyły mieszkańcom Kazimierza codziennie. Były obecne podczas modlitwy, zaślubin, pogrzebów, narodzin, obrzędów i zabaw. Dzisiaj ich rola jest już inna. Są świadectwem historii, wspomnieniem o świecie i ludziach w nim żyjących, o świecie którego już nie ma, o świecie który pozostał już tylko w muzyce i słowach ...

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Muzeum w Tykocinie i w kasie białostockiego Ratusza