„Rocznik Białostocki” to jeden z najpopularniejszych periodyków poświęconych dziejom północno-wschodniej Polski, cieszący się także ogólnoświatową renomą. Od 1961 r. publikowali w nim najznamienitsi w swoich dziedzinach badacze, dokładając kolejne elementy do układanki wciąż nie do końca poznanej historii regionu. Gdy w 1993 r. okazało się, że działalność wydawnicza musi ulec zawieszeniu, czytelnicy utracili dostęp do pozycji, której przez niemal dwadzieścia lat żaden tytuł nie zdołał zastąpić.

W bieżącym roku podjęta został próba reaktywacji „Rocznika Białostockiego”. Przy jego tworzeniu nawiązywać będziemy do najlepszych tradycji pierwszych tomów serii, nie stroniąc jednak także od innowacyjności. Serdecznie zapraszamy badaczy nauk humanistycznych i społecznych do współpracy przy jego tworzeniu.

Redakcja

Skład redakcji:
Redaktor Naczelny - Andrzej Lechowski
Sekretarz redakcji - Piotr Niziołek
Członkowie redakcji - Urszula Szymak, Krzysztof Kukliński

Kontakt: rocznik.bialostocki@gmail.com

Instrukcja wydawnicza >>> (.doc)

Dokumenty do pobrania:
formularz zgłoszeniowy >>> (.doc)
oświadczenie >>> (.doc, .pdf)