„SZABAT SZALOM –
WITAJ SZABASIE”

inscenizacja w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim

Muzeum w Bielsku Podlaskim
14 czerwca 2016 r. o godz. 16.00

„PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim już od wielu lat realizują projekt edukacyjny „Przywróćmy Pamięć” prowadzony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Pracując przy tym projekcie młodzież poznaje tradycje i kulturę żydowską, przywraca pamięć o wielokulturowym dziedzictwie naszego miasta.

Młodzi ludzie przygotowują ciekawe foldery, prace plastyczne, kalendarze, książki kucharskie, prezentacje, konkursy, prowadzą lekcje uczące postaw tolerancji i otwartości, organizują przedstawienia dla społeczności szkoły i miasta. Odbyły się już:
„Wieczór przy szabasowych świecach”,
„Świeczki, świeczki chanukowe”,
„Pod chupą – wesele żydowskie”,
„Życie codzienne Żydów”,
„Święto Purim – żydowski karnawał”.
Uczniowie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza prezentowali wielokrotnie sprawozdanie ze swoich działań w Warszawie na ogólnopolskim podsumowaniu tego projektu. Odbierali gratulacje od pani Sekretarz Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Elżbiety Radziszewskiej, ambasadorów: USA, Izraela, Litwy, działaczy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, rabinów gmin wyznaniowych Warszawy.
Projekt ten ma ogromną wartość edukacyjną, kształci wiele umiejętności, uczy postaw otwartości, tolerancji, szacunku, zrozumienia, ludzkiej życzliwości.
Koordynatorami programu są nauczycielki ZS im. A. Mickiewicza, Anna Niegierewicz i Katarzyna Harasim o oprawę artystyczną dba pani Elżbieta Tomczuk, oprawą plastyczną zajmuje się pan Włodzimierz Witalis Tyc, pani Agnieszka Bosiacka dba o kostiumy.
W najbliższym czasie przedstawimy inscenizację: „Szabat Szalom – Witaj Szabasie”. Będzie można ją obejrzeć już 14 czerwca 2016 r. w Muzeum w Bielsku Podlaskim.